Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Framtid Västra Götaland - Klimatomställning för hållbar konkurrenskraft

Framtid Västra Götaland

Västra Götalandsregionen bjuder in till en fysisk konferens med regionala utvecklingsfrågor i fokus. Vi kan, genom att gå före i klimatomställningen, stärka näringslivets konkurrenskraft, värna om människors välmående och behålla en god välfärd. På Framtid Västra Götaland samlas vi för en fortsatt dialog om hur vi ställer om tillsammans. 

Livesändning

Du kan följa föreläsningarna i plenum via livesändning (se programmet nedan). Ingen anmälan krävs.

Sändningen startar den 1 december kl 09.30
För att se sändningen - klicka här.

Tid, plats & anmälan

Datum: torsdag 1 december 2022
Tid: 9:30-16:00 (kaffe från 9:00)
Plats:
 Svenska Mässan i Göteborg
Anmälan: Fullbokat

För frågor om innehåll kontakta: Eva-Lena Ekman, eva-lena.ekman@vgregion.se
För frågor om din anmälan kontakta Karin Wigerud, karin.wigerud@vgregion.se

Förmiddagens program

Kl. 09:30-12:00, Plenum (livesänds)

Moderator: Karin Hübinette, tidigare journalist och programledare, leder oss genom dagen. 

Välkomna

Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden
Madeleine Jonsson, tillträdande ordförande i miljö- och regionutvecklingsnämnden

Klimatomställning - risk eller möjlighet?
Björn Sandén, professor i innovation och hållbarhet, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och ledamot i Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning.

Rekommendationer för att förstärka omställningsarbetet 
Frances Sprei, ordförande, Forskarrådet för Västra Götalands klimatomställning presenterar färska rekommendationer om de åtgärder som behövs för att förstärka omställningsarbetet. I årets rapport fokuserar forskarrådet på transport och infrastruktur.

Samtal om rekommendationerna med Frances Sprei, Madeleine Jonsson, tillträdande ordförande miljö- och regionutvecklingsnämnden och Louise Jeppsson, tillträdande ordförande infrastruktur och kollektivtrafiknämnden VGR.

Näringslivet och offentlig sektors perspektiv på omställning och vad som behöver ske framåt
Karin Svensson, chief sustainability officer Volvo Group
Anna Berggren, vice president sustainability Perstorp Group
Thomas Sätmark, vd IUC Väst AB
Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Lidköping
Håkan Sandahl, regiondirektör Västra Götalandsregionen

Bråttom men inte kört!
Författaren Stefan Edman som skrivit boken Bråttom men inte kört berättar om resan till en fossilfri värld genom tekniska genombrott, värderingar, politik och vardagsliv. 

Eftermiddagens program

Kl. 12:00–13:00 Lunch  

Kl. 13:00-14:30 Parallella seminarier 
Du kan välja mellan sex parallella delseminarier, se tema och beskrivningar längre ned på sidan.  

Kl. 15:00–16:00 Avslutande program i plenum (livesänds) 

Regionernas roll i Europas gröna omställning
Maria Wetterstrand, fristående grön politisk debattör och skribent. Maria ger en beskrivning av den senaste policyutvecklingen på europeisk nivå och på vilket sätt europeisk, nationell, regional och kommunal nivå behöver samspela. 

För att accelerera omställningen krävs innovation
Göran Marklund, ställföreträdande GD för Vinnova talar om det innovationsarbete som sker på nationell nivå. 
Göran och Helena Lundberg Nilsson, regionutvecklingsdirektör Västra Götalandsregionen avslutar med en reflektion kring de steg vi behöver ta gemensamt för en innovativ klimatomställning. 

Kristina Jonäng

Kristina Jonäng

Ordförande i regionutvecklingsnämnden, VGR.

Helena Lundberg Nilsson

Helena Lundberg Nilsson

Regionutvecklingsdirektör, VGR

Karin Hübinette

Karin Hübinette

Moderator för dagen, tidigare journalist och programledare.

Björn Sandén

Björn Sandén

Professor i innovation och hållbarhet och vice ordförande i Klimatpolitiska rådet.

Karin Svensson

Karin Svensson

Chief Sustainability Officer, Volvo Group

Anna Berggren

Anna Berggren

Vice president sustainability, Perstorp Group

Frances Sprei

Frances Sprei

Docent inom hållbar mobilitet, ordförande för Forskarrådet för klimatomställning i Västra Götaland

Stefan Edman

Stefan Edman

Författare till boken Bråttom men inte kört! Arbetat drygt trettio år med hållbar utveckling, tidigare miljösakkunnig hos statsministern Göran Persson.

Maria Wetterstrand

Maria Wetterstrand

Fristående grön politisk debattör, skribent och föreläsare. 

Seminarier

Under konferensen kommer det finnas sex valbara seminarier. I anmälan väljer du vilket du är intresserad att delta på. Antal platser per seminarium är begränsade, först till kvarn gäller.

1. Digitaliseringens möjligheter för klimatomställning – inspiration från föregångare

Hur kan digitaliseringen bidra till att nå uppsatta klimat- och miljömål? Hur skalar vi upp användningen av smarta lösningar för ökad hållbarhet? Det är två centrala frågor som drivs inom Västsvensk kraftsamling digitalisering. TechSverige ger i en färsk rapport en översikt om hur techbranschen bidrar med lösningar för en omställning till mer hållbara produkter, tjänster och processer och lyfter där även branschens egna utmaningar. 

På seminariet presenteras exempel på hur befintliga digitala lösningar kan användas för att minskad miljö- och klimatpåverkan i stora utsläppssektorer, vilka kan skalas upp och nyttjas av samhället i stort – för en mer hållbar samhällsutveckling. Ingen grön omställning utan tech.

Huvudtalare: Frida Faxborn, Näringspolitisk expert, Techsverige

Inspiratörer:

 • Hur klimatberäkningsverktyg hjälper verksamheter mäta och minska sitt klimatavtryck. David Andersson, Svalna
 • Hur kan en digital tvilling skapa förståelse och planera för en klimatneutral stad? Eric Jeansson och Belma Krslak, Göteborgs stad.
 • Digitalisering för en minskad klimatpåverkan inom lantbruket, Anders Johansson och Kristina Anderback, Agroväst

Moderator: Hannes Lindkvist, BRG

Läs mer om kraftsamling digitalisering.

2. Mobilisera för materialen - för dig som ser potentialen!

Sveriges konsumtion av produkter och material är bland världens största i ett globalt perspektiv. Långt mer än vad jorden klarar av att utveckla nya råvaror. Vi är bara 3.4 % cirkulära.Här finns en enorm potential för innovativa konsumenter och nytänkande företag att mötas i framtidens lösningar – och dela med oss till andra för en hållbar framtid.

Vi bjuder in dig som ser nya möjligheter och vill agera. Till bio och popcorn men framför allt till inspirerande samtal med varandra. En workshop där vi kavlar upp ärmarna och diskuterar HUR vi kan förändra. I våra egna organisationer och hur vi mobiliserar samarbetspartner och andra aktörer. Ni bjuds på inspiration av satsningar som redan är igång.

Ambitionen är att utveckla kreativa och resurseffektiva idéer som gör skillnad. Kanske så bra att ni vill fortsätta ert samarbete?  Då kan ni göra stor nytta! Att minimera materialanvändningen är prioriterat och kan få flera positiva effekter. Förändringen går snabbt inom EU och i Västra Götaland har vi mycket goda förutsättningar att agera med ny RUS, Klimat 2030 och kraftsamlingen cirkulära affärsmodeller – tillsammans tänker vi nytt!

Inspiratörer:
 
 • Peter Sellberg – Byggutmaningen förändrar branschen och regelverken.
 • Adrian Zethraeus – F/ACT Movement där konsumenter inspireras och påverkar handeln
 • Josefine Cataldo – Cirkulär kommun där kommunerna hjälps åt att ställa om.
 

Moderator: Jenny Sjöstedt, samordnar för kraftsamlingen Cirkulära affärsmodeller.

Läs mer om kraftsamling cirkulära affärsmodeller.  

3. Du ska inte tro det blir elektrifiering, ifall inte nån sätter fart… 

Seminariet tar avstamp i valrörelsens energidebatt och sätter in den i en västsvensk kontext. Vad händer med regionens energibehov på kort och lång sikt när den västsvenska industrin ställer om? Kan vi genom samverkan och dialog påskynda och samordna processer så att Västsverige hittar en väg framåt som klimatsäkrar vår region och vår industri samt skapar konkurrenskraft?

Talare:

 • Marie Nilsson, förbundsordförande, IF Metall
 • Anders Berger, Director Public Affairs, Volvo Group
 • Bengt Hilmersson, Kommunstyrelsens ordförande i Vårgårda kommun
 • Filip Johnsson, professor i energiteknik, Chalmers tekniska högskola
 • Jennie Sjöstedt, avdelningschef kund och affär, Göteborg Energi Nät
 • Johan Sandberg, affärsutvecklingschef Sverige, Freja Offshore
 • Fredrik Dolff, regionutvecklare energifrågor, Västra Götalandsregionen

Moderator: Gustaf Zettergren, Miljöchef Västra Götalandsregionen 

Läs mer om kraftsamling elektrifiering.

4. Mat för en svalare planet – livsmedelssektorn tar sig an klimatomställningen 

Vilka nya lösningar och möjligheter är på gång? Hur ser vägen framåt ut mot en mer hållbar produktion och konsumtion av livsmedel? Klimatförändringarna utgör ett stort hot mot den globala livsmedelsförsörjningen men omställningen ger samtidigt nya affärsmöjligheter. På seminariet deltar bland andra etablerade livsmedelsföretag och en nystartad start-up.

Miljö- och regionutvecklingsnämndens ordförande inleder.

Panelsamtal:

 • Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen
 • Victoria Olsson, Senior Sustainability Manager på Arla Foods
 • Fredrik Åkerman, VD och grundare av Volta Greentech
Robin Kalmendal, Västra Götalandsregionen och Fredrik Fredriksson, länsstyrelsen i Västra Götaland presenterar en ny agenda för omställning till hållbara matsystem. I runda bordssamtal diskuterar vi gemensamt insatser som behövs inom agendans tre prioriterade områden Hållbara konsumtionsmönster, Hållbara produktionssystem och Effektivt innovationsfrämjande.
 
Avslutningsvis ger Christel Cederberg från Chalmers tekniska högskola en inblick i forsknings- och utvecklingsarbete för bioraffinering för vallgrödor och Carl Norsten från Business Sweden berättar om insatser för etablering av livsmedelsföretag i Sverige och exportfrämjande.
 

Moderator: Charlotta Lundström

5. Från ord till handling - Hur leder vi oss själva och andra i omställningen till ett klimatsmart samhälle?

Vi vet att klimatomställningen inte går tillräckligt snabbt. Vad är det som hindrar oss och vad är det som får oss att lyckas? I detta seminarium fokuserar vi på de mänskliga aspekterna av omställningen.

Vad säger forskningen om förändringsprocesser och ledarskap för klimatomställning? Vad kan vi lära om våra mänskliga ageranden utifrån ett klimatpsykologiskt perspektiv? Hur kan vi inspireras av det nya initiativet Inner Development Goals? Vi kommer att inleda med input från olika perspektiv för att sen mötas i ett interaktivt seminarium som bygger på samtal mellan inspiratörer, forskare och deltagare

Inspiratörer:

 • Kali Andersson, leg. psykolog, Klimatpsykologerna
 • Kristian Stålne, forskningsledare, Inner Development Goals
 • Pella Thiel, ekolog och författare, Omställningsnätverket
 • Sverker Jagers, professor i statsvetenskap och föreståndare Centre for Collective Action Research, Göteborgs universitet

Moderator: Svante Sjöstedt, Klimat 2030 och Länsstyrelsen Västra Götaland

6. En inkluderande klimatomställning – vägar och verktyg för att arbeta tillsammans med hållbar utveckling

Ett interaktivt seminarium där både föreläsarnas och deltagarnas perspektiv ges utrymme. Fokus ligger på samverkan och ett accelererat hållbarhetsarbete. Vi utgår ifrån Agenda 2030s ledord att ingen ska lämnas utanför och söker tillsammans svar på frågan: Hur kan vi använda Agenda 2030 som katalysator i ett inkluderande omställningsarbete?

I panelen samlar Agenda 2030 i Väst experter inom hållbarhet för att tillsammans reflektera över Agenda 2030s och samverkans roll i arbete med hållbarhetsfrågor. Därefter får alla deltagare möjlighet att tillsammans resonera kring hur sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor hänger samman.

Panel:

 • Martin Eriksson, biträdande föreståndare på GMV
 • Sandra Roos, hållbarhetschef Kappahl AB
 • Karin Lexén, Generalsekreterare Naturskyddsföreningen
 • Bijan Zainali, Regionråd (S), Västra Götalandsregionen

Moderator: Bo Norrman, innovationsrådgivare på Chalmers Innovationskontor (Chalmers Tekniska Högskola) 

Målgrupp för konferensen

Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom näringslivet och dess organisationer, länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället, Västra Götalandsregionen samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

Om konferensen

Framtid Västra Götaland är en konferensens som årligen arrangeras av Västra Götalandsregionen för att diskutera regionalt utvecklingsarbete i Västra Götaland. Syftet är att öka kunskap och få samsyn kring utmaningar och lösningar för olika regionala utvecklingsfrågor. Konferensens bygger på utvalda delar i vår gemensamma strategi för Västra Götalands utveckling, som du kan ta del av här: www.vgregion.se/vg2030


Senast uppdaterad: 2023-05-04 13:23