Digital kick off för vår regionala utvecklingsstrategi

Den 4 mars 2021 bjöd Västra Götalandsregionen in till en digital kick off för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, för att tillsammans med regionens alla aktörer ta nästa steg i det gemensamma arbetet. Direktsändningen hade 650 deltagare. Här kan du se inspelningen i efterhand.

 

Programmet innehåller en presentation av strategin, inspiration och reflektion från organisationer i Västra Götaland och framåtblickar mot nästa steg i vårt gemensamma arbete. 

Presentationen som visas i filmen

Program

  • Inledning av Kristina Jonäng (C), ordförande regionutvecklingsnämnden,
    Västra Götalandsregionen
  • Presentation av Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 av Maria Jakobsson och Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen
  • En nationell och internationell utblick av Jenny Elfsberg, avdelningschef Innovationsledning på Vinnova och Pierre Schellekens, enhetschef för kommunikation på generaldirektoratet för energipolitik, EU-kommission
  • Regional utvecklingskraft och gemensam samverkan – reflektioner och samtal från Kristoffer Svensson, direktör Skaraborgs kommunalförbund, Anders Albertsson, distriktsidrottschef RF-SISU, Karin Svensson, Public Affairs Volvokoncernen och Susanne Nejderås verksamhetschef - Smart Textiles, Borås Science Park
  • Avslutning – Vad händer framåt?

Sammanfattning kick off - En starkare gemenskap

Den regionala utvecklingsstrategin kommer att hjälpa att utveckla Västra Götaland. Ett starkare samarbete mellan kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademin och VGR. Detta för att kunna nå de långsiktiga och gemensamma målen och få ett starkare Västsverige.

Inledningen som startades med Kristina Jonäng (C), ordförande till regionutvecklingsnämnden Västra Götalandsregionen. Hon säger att det är viktigt med en starkare gemenskap och att ”vi har många utmaningar men att möjligheterna är fler”. För att göra Västsverige starkare behövdes en omstart för att kunna ställa om mot en hållbar utveckling. Kristina Jonäng avslutar med att hon ser fram emot ett fantastiskt arbete de kommande 10 åren.

En av programpunkterna var nationell och internationell insyn. Jenny Elfsberg som är avdelningschef för innovationsledning på Vinnova sa att strategin var inspirerade att läsa, och att det viktigaste var att det fanns en gemensam målbild. Det reflekterades över att Sverige är ett litet land fast med stora möjligheter. Med den nya strategin och det ansvar som regionen har anser hon att regionen går åt rätt håll. Även Pierre Schellekens, enhetschef för kommunikation på generaldirektoratet för energipolitik på EU-kommission menade att det finns samma tankegångar och logik på EU-nivå. Genom strategin bidrar regionen till EU:s arbete.

Kristoffer Svensson som är förbundsdirektör för Skaraborgs kommunalförbund nämnde att han var nöjd över processen och att de känner att de har varit delaktiga samt att deras tankar och inspel har fått stor betydelse. Idrottsrörelsens Anders Albertsson, distriktsidrottschef RF-SISU tycker att strategin är hållbar och att det är viktigt med ett långsiktigt samarbete, speciellt med tanke på effekterna av pandemin.

Volvos Karin Svensson som är ansvarig för Public Affairs för Volvokoncernen nämnde att de har väldigt stora ambitioner att infria sina mål inom elektrifiering och det är viktigt att gemensamt arbeta med omställningen. Susanne Nejderås, chef för Smart Textiles Science Park Borås är nöjd med hur väl genomförd och välförankrad strategin är och nämner hur viktigt det är med ett hållbart samhälle.

Avslutningsvis diskuteras det hur viktigt det är med en omstart med tanke på pandemin och att det första steget nu är att ta mer kraftfulla steg mot ett starkare Västsverige!