Västsvenska EU-konferensen

Västsvenska EU-konferensen är ett kunskaps- och inspirationstillfälle för kollegor och beslutsfattare som arbetar för lokal och regional utveckling utifrån ett europeiskt perspektiv.

Västsvenska EU-konferensen har anordnats årligen sedan 2002 som en mötesplats för regional- och lokal utveckling i Västsverige ur ett EU-perspektiv.

Konferensen riktar sig till förtroendevalda, tjänstepersoner inom kommun, landsting eller region, företrädare av intresseorganisationer, akademi, företagare och andra med intresse för EU och aktuella EU-frågor. 

Arrangörer är Region Halland, Region Värmland och Västra Götalandsregionen och lokala medarrangörer - kommuner.

Västra Götaland i EU

Mer information och anmälan till årets Västsvenska EU-konferens 24-25 oktober i Charlottenberg hittar du i Regionkalendern.