EuroHealthNet

EuroHealthNet är ett partnerskap för offentliga institutioner i Europa på regional, nationell och internationell nivå. Målet är att bygga hälsosamma miljöer och utjämna skillnader i hälsa inom och mellan länderna i Europa.

EuroHealthNet arbetar för detta genom att utveckla partnerskap och ramverk för strategier och projekt som stöd för medlemmarnas arbete. EuroHealthNet stöds av European Union Programme for Employment and Social Innovation

http://eurohealthnet.eu/

Elisabeth Bengtsson

Regionutvecklare

Telefonnummer