Guide - Smittrisker

På denna sida finns information och vägledning om hur du kan arbeta med smittriskerna blodburen smitta och Covid-19. Klicka på någon av bilderna nedan för att få mer information.

Covid-19

Här finner du samlad information om vad som gäller för Covid-19 utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.