Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Kompetensutveckling inom hälso- och arbetsmiljöarbete

Bild med en lysande glödlampa i förgrunden. Bakgrunden är suddig och visar en grupp människor som sitter och arbetar tillsammans runt ett bord.

Inledning

Ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM lägger grunden för verksamhetsutveckling.

För att säkra kunskapen inom hälso- och arbetsmiljöarbetet bedriver därför Hälsan och Arbetslivet på uppdrag av koncernstab HR i Västra Götalandsregionen, VGR en grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete för nya chefer, skyddsombud och HR på tre dagar.

För att samma målgrupp ska kunna hålla kunskapen levande över tid finns även en repetitionsutbildning på en dag. Den är lämplig om man inte gått VGR:s grundutbildning de senaste fem åren eller har gått en arbetsmiljöutbildning i en annan organisation.

Till detta har lagts ett antal fördjupningsmoduler om man vill fördjupa sig inom ett specifikt område. 

För att fortlöpande säkerställa verksamheternas behov av rätt kunskap och kompetens måste VGR:s förvaltningar och bolag arbeta systematiskt med kompetensförsörjningsprocessen inom detta område. Kunskap och kompetens inom området är även en förutsättning för att kunna motta fördelade uppgifter inom hälso- och arbetsmiljöområdet - från överordnad chef.

Det finns även en nära koppling till VGR:s "Chefsutveckling".
Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Syftet med guiden är att ge förutsättningar för ett väl fungerande hälso- och arbetsmiljöarbete där alla får samma grund att utgå ifrån samt skapa förutsättning för verksamhetsutveckling. 

Steg för steg

För dig som är ny i rollen som chef är denna grundutbildning på tre dagar obligatorisk.

Den erbjuds även för dig som är ny som skyddsombud eller HR-personal.

 • Dag 1: Grunder i hälso- och arbetsmiljöarbetet

 • Dag 2: Fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö

 • Dag 3: Praktiskt hälso- och arbetsmiljöarbete

  För information och anmälan: Se lärportalens startsida och sök på ”Grundutbildning”.

För dig som är erfaren i rollen som chef, skyddsombud eller HR-personal och som inte gått någon grundutbildning i hälso- och arbetsmiljöarbete de senaste 5 åren erbjuds en repetitionsutbildning på en dag:

För dig som är ny som chef men erfaren och kommer från verksamheter utanför VGR, gäller denna utbildning som ett alternativ till tredagarsutbildningen.

SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete) en grund för verksamhetsutveckling

Utbildningen väver samman huvudområdena i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om SAM till en helhet i ditt eget praktiska arbetsmiljöarbete.

För information och anmälan: Se lärportalens startsida och sök på ”SAM”

Födjupningsmodulerna riktar sig till chefer, skyddsombud och HR-personal som vill fördjupa sina arbetsmiljökunskaper inom ett visst område. Följande fördjupningsmoduler erbjuds: 

 1. Hälso- och arbetsmiljöarbete, fördjupningsmodul – Organisatorisk och social arbetsmiljö (Denna utbildning genomförs av chef och skyddsombudet på arbetsplatsen tillsammans.) 
 2. Hälso- och arbetsmiljöarbete, fördjupningsmodul – Arbetsanpassning och rehabilitering
 3. Hälso- och arbetsmiljöarbete, fördjupningsmodul – Hälsofrämjande arbete

För information och anmälan följ länkarna ovan eller: Se lärportalens startsida och sök på ”Fördjupningsmodul”.

 

 

Stöd i det praktiska arbetet

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att:

 • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning, repetitionsutbildning alternativt fördjupningsutbildningar utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med överordnad chef och HR-funktionen.
 • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.
 • Föra dokumentation över vilka utbildningar respektive medarbetare gått.

Medarbetarens roll innebär att:

 • Tydliggöra behov av utbildning inom specifikt ämnesområde till ansvarig chef.

 

 Skyddsombudet roll innebär att samverka med chefen när det gäller att:

 • Bedöma behovet av att genomgå grundutbildning, repetitionsutbildning alternativt fördjupningsutbildningar utifrån egen kunskap och verksamhetens behov. Bedömning sker ofta i samverkan med chef och HR-funktionen.
 • Bedöma behovet av utbildningar inom specifika ämnesområden för medarbetare utifrån medarbetarnas kunskapsnivå och verksamhetens egna behov.

HR-funktionen är verksamheternas strategiska partner i hälso-och arbetsmiljöfrågor. Vilka resurser som finns och vilket specifikt stöd verksamheten kan få varierar. Ta reda på vilket stöd du kan få från HR-funktionen i din förvaltning/ditt bolag inom denna specifika guide. 


Senast uppdaterad: 2022-04-13 15:37