Tillgänglighet för mobil applikation - AntiStress VGR

Västra Götalandsregionen står bakom mobilapplikationen AntiStress VGR som ska kunna användas av så många som möjligt. Här beskriver vi hur tjänsten AntiStress VGR uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är mobilapplikationen?

Mobilapplikationen AntiStress VGR är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda mobilapplikationen? 

Om du inte kan använda AntiStress VGR kan du meddela oss genom att skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se eller använda dig av ett formulär för att lämna synpunkter. 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Vi strävar hela tiden efter att förbättra mobilapplikationens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna här kan du skicka e-post till rs.ksd.apputveckling@vgregion.se och meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till AntiStress VGR kan du göra en anmälan till myndigheten för digital förvaltning via ett formulär på deras hemsida.

Teknisk information om mobilapplikationens tillgänglighet 

Den här mobilapplikationen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kända tillgänglighetsbrister beskrivs nedan. 

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga.

Problem vid användning utan syn

Spela in ny dagboksanteckning

 • Om VoiceOver är på i hörlurar eller på högtalare när man klickar på ”Spela in”, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Skärmläsaren blir då väldigt svår att höra.

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med nedsatt syn

Spela in ny dagboksanteckning

 • Om VoiceOver används med hörlurar eller mobilens högtalare när man klickar på Spela in, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Skärmläsaren blir då väldigt svår att höra.

Min dagbok

 • Det är för låg kontrast på följande ställen:
  • Glada gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.1:1
  • Sura gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.8:1

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Min dagbok

 • Det är för låg kontrast på följande ställen:
  • Glada gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.1:1
  • Sura gubbens bakgrund mot vyns bakgrund 1.8:1

Problem vid användning med nedsatt hörsel

Spela in ny dagboksanteckning

 • Om VoiceOver används med hörlurar eller mobilens högtalare när man klickar på ”Spela in”, flyttas skärmläsarljudet till telefonens samtalshögtalare. Den blir då väldigt svår att höra.

Problem vid användning med begränsad motorik

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Sidan överensstämmer inte med WCAG AA. Det finns ingen alternativ version.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Meddela brister i tillgänglighet (formulär på extern webbsida)

 • Inmatningsfält saknar maskinläsbara syften.
 • Felmeddelandet för ”Din e-post” säger bara ”Ange en giltig e-postadress” vilket inte vägleder användaren att rätta sin inmatning till det förväntade formatet.
 • Sidan överensstämmer inte med lagkraven. Det finns ingen alternativ version.

Hur vi testat mobilapplikationen

Tester av tillgängligheten i AntiStress VGR har gjorts av intern expertis samt av Myndigheten för digital förvaltning i samband med granskning av appen.

Mobilapplikationen publicerades den 23 februari 2019.

Senaste bedömningen gjordes den 11 december 2023.

Mobilapplikationen beräknas följa lagen fullt ut 31 mars 2024.

Redogörelsen uppdaterades den 18 december 2023.