Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delta i EU-projekt

Är du intresserad av europeiskt kultursamarbete och europeiskt ekonomiskt stöd? Kulturnämnden arbetar för att öka kunskapen om olika EU-fonder och metoder för samverkan.

Kriterier

Verksamheten som söker medfinansiering från kulturnämnden ska vara verksam inom kultur-, konst-, natur- eller kulturarvsområdet i Västra Götaland. Medlen kan inte sökas av de regionägda bolagen och förvaltningarna, ej heller av kommuner, statliga myndigheter, handelsbolag eller enskilda firmor. Den sökande organisationen ska ha kapacitet att genomföra ett flerårigt EU-projekt och kunna visa det genom sin senaste årsredovisning.

Kulturnämndens Allmänna villkor gäller för alla projekt som beviljas stöd

Den sökande ska inkludera följande i sin ansökan som mailas till kultur@vgregion.se

  1. Hela EU-ansökan och svaret från EU-kommissionen
  2. Uppgifter om den som söker: organisationsnummer, kontaktuppgifter och associationsform
  3. Namn på projektet samt start- och slutdatum
  4. Summa som söks
  5. EU-projektets totala budget
  6. Ekonomisk insats och aktivitet per partner, inklusive en beskrivning av aktiviteter som planeras i Västra Götaland
  7. Lista på eventuella Associated partners (de deltar och kan bidra substantiellt till innehåll, men är inte formella projektparter)
  8. Lista på eventuella samarbetsparter i Västra Götaland och hur de bidrar ekonomiskt eller innehållsmässigt till projektet
  9. Rapporteringsintervall till EU (samma gäller för kulturnämnden)

Bedömning

En bedömning av ansökan görs gällande aktiviteter och effekter som sker i Västra Götaland och/eller kommer andra aktörer i Västra Götaland till del. Utgångspunkten är att 50 procent av den egna ekonomiska insatsen kan beviljas från kulturnämnden, men den summan kan ändras beroende på förankringen och spridningen av projektet i Västra Götaland, samt verksamhetens ekonomiska och andra förutsättningar. Kulturnämnden godkänner inte ”in kind”(nedlagd arbetstid) utan utgår ifrån den egna kontanta insatsen. Även partnerskapets sammansättning vägs in i bedömningen, då en verksamhet exempelvis kan vara innehållsligt stark men ekonomiskt svag.

Rapportering

Samma rapportering som EU kräver skickas till kulturnämnden. Sökanden ska rapportera eventuella avvikelser under projektets gång. De medel som beviljas från kulturnämnden ska kunna redovisas separat och måste följa kulturnämndens Allmänna villkor.

Ansökan sker löpande och skickas till kultur@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2022-12-19 16:20