Frågor och svar

Här finns övergripande svar på vanliga frågor om vårdens nya IT-stöd Millennium och arbetet med att skapa en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland.

Frågorna är indelade i olika kategorier för en tydlig översikt - se rubrikerna i menyn på denna sida. Vissa mer komplexa frågor i förberedelserna inför driftstarten av Millennium beskrivs mer i detalj, liksom hur de omhändertas och hur beslut fattas. 

Kommuner och privata vårdgivare

I Västra Götalandsregionens avtal om Millennium ingår att även kommunerna kan ansluta sig i olika nivåer. Alla 49 kommuner i Västra Götaland har beslutat sig för att gå med i samarbetet. Utöver frågorna här - som berör lösningarna för informationsutbyte mellan vårdgivare - så finns mer fakta om kommunernas del i program Millennium på VästKoms webbplats:
 
VästKoms sidor om Millennium

Alla vårdgivare som ingår i vårdvalet enligt lagen om valfrihet (LOV) kommer att använda Millennium. För övriga privata vårdgivare gäller olika förutsättningar främst beroende på vilken lagstiftning deras uppdrag styrs av. Information om och för privata vårdgivare finns på Vårdgivarwebben:

Millennium för privata vårdgivare

Fler frågor?

Hör av dig till millennium@vgregion.se