Digitala kallelser

Gravid kvinna som tittar på mobilen

VGR:s verksamheter har börjat skicka digitala kallelser till invånarna i Västra Götaland. Syftet är att minska kostnader och frigöra tid för medarbetare i hälso- och sjukvården samt att invånare ska få kallelser på ett snabbare och säkrare sätt.

Digitala kallelser skickas digitalt direkt till patientens inkorg på 1177.se. Införandet i VGR gäller för närvarande främst kallelser utan bilagor och kallelser med pdf-bilagor, men framöver ska även annan patientinformation kunna skickas digitalt, exempelvis remissbekräftelser. Under hösten 2024 införs även möjligheten för hälso- och sjukvården att bifoga länkar till digitala formulär i den digitala kallelsen. 

I nuläget är det cirka 60 procent av alla kallelser i VGR som kan skickas digitalt. Resterande kallelser, exempelvis de som innehåller vissa broschyrer eller provrör, skickas fortfarande manuellt från respektive verksamhet.  

Det långsiktiga målet i VGR är att 90 procent av de kallelser som är möjliga att skicka digitalt också ska skickas enbart digitalt.

Frigör tid och minskar kostnader i vården

Införandet av digitala kallelser är till stor nytta för hälso- och sjukvården av flera olika skäl:

  • Det går snabbare att skicka kallelser digitalt än via post. Den tid som frigörs hos de medarbetare som hanterar kallelser, kan användas på ett bättre sätt i hälso- och sjukvården.
  • Kostnad och förbrukning av bland annat papper, porto, kuvert och transporter minskar.
  • Eftersom kallelsen skickas direkt till inkorgen på 1177.se och kan tas emot omedelbart, oavsett var invånaren befinner sig, minskar risken för missade vårdtider och uteblivna besök.

Snabbare och säkrare för invånaren

Även invånaren har nytta av den digitala kallelsen, inte minst för att den kommer fram snabbare. I stället för att vänta på att den kommer med posten kan invånaren se den direkt i mobilen i nästan samma stund som den skickas. Hälso- och sjukvården blir också mer tillgänglig, eftersom invånaren oftare kommer att kunna om- och avboka sin tid när som helst, via den digitala kallelsen på 1177.se.

För invånaren innebär digitala kallelser även en ökad säkerhet och integritet, eftersom det krävs att man identifierar sig genom att logga in på 1177.se för att få tillgång till kallelsen. Dessutom minskar risken att informationen försvinner på vägen eller öppnas av fel person.

Invånaren bestämmer

Invånaren bestämmer själv om kallelsen ska skickas enbart digitalt eller även via post. Det finns några undantag, exempelvis när tiden mellan kallelseutskicket och vårdbesöket är mycket kort (då skickas kallelsen enbart digitalt) eller om invånaren är mellan 0–18 år (då skickas kallelsen alltid även via post). I maj 2024 var det cirka 42,6 procent av invånarna i Västra Götaland som valt att få information digitalt i första hand.