Ledarforum Millennium

Åtta kvinnor och en man samlade runt ett bord i en studio inför sändning. Personerna är glada och tittar in i kameran.
Medverkande vid regionalt Ledarforum Millennium den 4 mars 2024.

Den här sidan vänder sig till dig som är chef eller ledare inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), kommunerna i Västra Götaland eller hos privata vårdgivare med avtal med VGR.

De regionala informationsmötena Ledarforum Millennium riktar sig till chefer och ledare inför implementeringen av Millennium. Dessa möten på regional nivå beskriver hur arbetet i program Millennium går framåt på ett övergripande plan och hur införandet av Millennium bidrar till en sammanhållen hälso- och sjukvård i Västra Götaland.

Syftet är att öka kunskapen och förståelsen inför de lokala förberedelserna inför respektive driftstart 2024-2026. De regionala Ledarforum Millennium genomförs 1-2 gånger per termin under programtiden för införandet. Datum våren 2024: måndag 4 mars och måndag 10 juni klockan 13:00-13:45.

Ledarforum 10 juni 2024

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef program Millennium
Ann-Marie Schaffrath, digitaliseringsdirektör VGR
Cecilia Träff, projektledare utbildning, program Millennium
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig, program Millennium
Lars Rex, medicinsk rådgivare, program Millennium
Fler personer tillkommer allteftersom och presenteras på den här sidan.

Målgrupp
Mötet vänder sig till chefer och ledare i de verksamheter som ska införa Millennium.

Övergripande agenda (fler punkter tillkommer)

  • Aktuellt läge i program Millennium 
  • Mer om utbildningen i Millennium och stödet för chefer och medarbetare vid införandet
  • VGR:s digitaliseringsdirektör om Millennium och andra verktyg i en alltmer digital hälso- och sjukvård

Anmälan
Mötet är digitalt och genomförs via Teams. Anmälan görs i Regionalkalendern senast samma dag som mötet genomförs. Länk till anmälan

Ledarforum 4 mars 2024

Medverkande
Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp Millennium
Annika Mortensen, programchef program Millennium
Erik Fernholm, medicinskt ansvarig program Millennium
Britt-Marie Zaman, utvecklingschef digitalisering, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Therése Oresten, processledare program Millennium
Ann-Charlotte Nyrén, huvudprojektledare option 1, VästKom
Marie Elm, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), vård- och äldreförvaltningen, Borås stad
Lotta Andersson, enhetschef vård- och äldreförvaltningen i Borås stad
Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR

Målgrupp
Mötet vänder sig till chefer och ledare i de verksamheter som ska införa Millennium.

Inspelning av mötet (46 min)

  • Aktuellt läge i program Millennium (0-9 min)
  • Ordinationsdriven vårdprocess (9-18 min)
  • Informationsutbyte mellan vårdgivare (18-32 min)
  • Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling (32-42 min)
  • Avslutning (42-46 min)

Del av mötet: Ordinationsdriven vårdprocess
Visning av funktionalitet i systemet och dialog mellan Erik Fernholm, medicinskt ansvarig program Millennium, och Britt-Marie Zaman, utvecklingschef på Sahlgrenska Universitetssjukhus.

Ordinationsdriven vårdprocess (9 min)

Del av mötet: Samvy som funktionalitet för samverkan
Visning av funktionalitet i systemet och dialog mellan Annika Mortensen, programchef, Therése Oresten, processledare program Millennium, Ann-Charlotte Nyrén, projektledare VästKom, Marie Elm, MAS Borås stad och Lotta Andersson, enhetschef Borås stad.

Samvy som funktionalitet för samverkan (14 min)

Del av mötet: Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling
Dialog mellan Boel Mörck, ordförande programstyrgrupp, och Karin Looström Muth, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör VGR. 

Millenniums roll för hälso- och sjukvårdens utveckling (11 min)