Tillgänglighetsredogörelse Vårdskiftet

Västra Götalandsregionen (regionstyrelsen) står bakom att webbplatsen Vårdskiftet ska kunna användas av så många som möjligt. Redogörelsen beskriver hur www.vgregion.se/vardskiftet uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen? 

Om du behöver innehåll från vgregion.se/vardskiftet som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss att du behöver information i alternativt format. Du kan antingen skicka mejl till webb@vgregion.se eller fylla i ett webbformulär:

Webbsida med formulär om behov av information i alternativa format 

Lämna synpunkter på tillgängligheten

Webbplatsen Vårdskiftet strävar hela tiden efter att förbättra tillgänglighet och innehåll. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så kan du höra av dig och beskriva bristerna i ett webbformulär på vgregion.se:

Webbsida med formulär för att meddela brister i tillgänglighet

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du upplever brister i tillgängligheten till webbplatsen Vårdskiftet (vgregion.se/vardskiftet) kan du göra en anmälan via ett webbformulär på myndighetens hemsida: 

Webbsida hos DIGG med formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Bristande förenlighet med lagkraven

Här beskrivs de delar som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängliga. Kända tillgänglighetsbrister åtgärdas löpande.

Problem vid användning utan syn eller med nedsatt syn

Generellt

 • Det finns bilder och diagram som saknar alternativtext.
 • Det finns bilder med text som saknar alternativtext.
 • Det finns filmer som saknar syntolkning.
 • Det finns filmer som saknar textning.
 • Det finns dokument som inte kan läsas med hjälpmedel.
 • Det finns rubriker som är felformaterade eller i ologisk ordning.
 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning med begränsad kognition, inlärning eller språk

Generellt

 • Det finns länkar där länkens syfte inte är tydligt.
 • Det finns sidor där språket är svårt att begripa.
 • Det finns sidor där navigering och menyer inte är konsekvent.

Problem vid användning utan hörsel eller med nedsatt hörsel

Generellt

 • Det finns filmer som saknar textning.

Hur vi testat webbplatsen 

Webbplatsen Vårdskiftet publicerades den 4 maj 2018. Kontroller av tillgängligheten görs med hjälp av intern expertis och automatiska tester.

Senaste bedömningen gjordes den 29 december 2023.

Redogörelsen uppdaterades den 29 december 2023.