Om Vårdskiftet

Webbplatsen Vårdskiftet berättar om hur vi i Västra Götaland förändrar och utvecklar vården. Målet är en sammanhållen hälso- och sjukvård med patienten i fokus och med kvalitet genom hela vårdkedjan.

Vårdskiftet handlar bland annat om omställningen till nära vård, kunskapsstyrning samt införandet av nya digitala vårdformer och e-tjänster och en gemensam vårdinformationsmiljö i Västra Götaland.

Sammantaget leder insatserna till att vi kan möta det ökande vårdbehovet hos en större och åldrande befolkning samt erbjuda fler digitala lösningar för invånarna och skapa en god arbetsmiljö som attraherar nuvarande och nya medarbetare.

Kontakt

Team Vårdskiftet, som ingår i koncernstab kommunikation och externa relationer på Koncernkontoret i Västra Götalandsregionen, ansvarar för webbplatsen Vårdskiftet. För frågor och synpunkter - skriv till vardskiftet@vgregion.se  

Andra webbsidor om utveckling inom hälso- och sjukvården

Innovationsplattformen - Innovationsplattformen i VGR stöttar hälso- och sjukvårdens medarbetare och verksamheter i arbetet med att förverkliga innovativa idéer.

Prehospital ICT Arena, PICTA - Arenan drivs av Lindholmen Science Park i Göteborg samarbete med organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi.

Vårdsamverkan - Här finns information och dokument om vårdsamverkan i Västra Götaland och om den ledningsstruktur som finns för samverkan. Här finns också information om de delregionala vårdsamverkansgrupperna.