Den digitala vården

Foton på personer som hanterar medicinsk utrustning för egenmonitorering i hem- och utomhusmiljö

VGR ska använda digitaliseringens möjligheter för att ge invånarna en trygg och säker vård som skapar värde, ökar delaktigheten, ger medarbetarna en attraktivare arbetsplats och minskar resursbehoven i vården.

Nya digitala vårdformer och tjänster ska utvecklas och planer ska arbetas fram för införande av redan framtagna tjänster. Digitala vårdtjänster innebär nya arbetssätt i vården, det handlar till exempel om digitala vårdmöten, stöd och behandling via nätet och egenmonitorering av värden för kroniskt sjuka.

Inom området digitala vårdformer och tjänster ska VGR utveckla, utvärdera och göra det möjligt att införa digitala arbetssätt i samarbete med andra vårdgivare, näringsliv, universitet och högskolor.