Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala Barnuppdraget – utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Vården ska se till alla barns och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling. I Västra Götalandsregionen pågår, inom omställningen av hälso- och sjukvården, arbete med att ta fram en regional utvecklingsplan för barn och ungas hälso- och sjukvård. Syftet är att skapa en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga. Arbetet ska genomsyras av ett systematiskt barnrättsperspektiv.

Inom hälso- och sjukvården för barn och unga i Västra Götaland finns ojämlikheter och brister. Kunskapen om dessa utmaningar är utgångspunkten för arbetet inom Regionala Barnuppdraget. I rapporten "Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt" kan du läsa mer om både utmaningarna och uppdraget.

Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt

Fokus 2021–2022

Regionala Barnuppdragets fokus inom omställningen under 2021–2022 är att:

  • ta fram, pröva, utvärdera lösningar på utmaningar samt föra fram förslag till en faktisk omställning inom området barn och unga i Västra Götaland. Arbetet sker bland annat genom verksamhetsnära utvecklingsprojekt, så kallade lärandepiloter.

    Mer om Regionala Barnuppdragets piloter

  • vara ett kunskapsnav genom att ansvara för, vara delaktiga i och samla pågående utredningar och dess resultat. Detta i syfte att omsätta kunskapen till en faktisk omställning för barn och unga.

Löpande dialog och förankring

Transparens, delaktighet och dialog är ledstjärnor i alla led av Regionala Barnuppdragets organisation, från styrgrupp till operativ verksamhetsnivå.

Arbetet inom Regionala Barnuppdraget genomsyras av löpande dialog, lärande och förankring. Det innebär bland annat att uppdragets systematiska barnrättsarbete sker i dialog med barn och unga, deras vårdnadshavare, kommunala verksamheter samt berörda intressenter i hela Västra Götaland.

Uppdragets lärandepiloter ingår samtliga i ett gemensamt nätverk där erfarenhetsutbyte och lärande sker kontinuerligt genom återkommande träffar som sker digitalt eller fysiskt.

Barn och ungdomsråd

Med syfte att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att kunna påverka vården så stöttar Regionala Barnuppdraget verksamheter i att pröva barn- och ungdomsråd som arbetssätt. 

Ebba Kostmann, medarbetare RBU och Karin Wahl, hörselpedagog Habilitering och Hälsa har i dialog med ett antal pilotverksamheter tagit fram en vägledning för barn- och ungdomsråd. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur ett råd kan genomföras i praktiken.

Vägledning barn och ungdomsråd

Piloten KomIgång online

Pilotprojektet KomIgång online tilldelades årets Kvalitetspris från Sahlgrenska område 1 med motiveringen:

”Ett imponerande förbättringsarbete som genom samverkan mellan flera vårdverksamheter och användning av modern teknik starkt bidragit till ökad tillgänglighet till vård. Utvärderingar visar positiva och efterlängtade effekter för patienter och närstående. Spridning av arbetssättet pågår redan i hela Sverige.”

En inspiration för fler utvecklingsområden. Läs mer om KomIgång online på Vårdgivarwebben.

Se, läs och lär

Vårdpodden #32 Barnens vård ska koordineras digitalt - med Melinda Costanzo och Fredrik Sandberg som båda arbetar med digital koordinering kring Barnuppdraget, 2020-11-05.

Vårdpodden #04 Barnsjukvården måste samordnas bättre - med Peter Almgren, f.d. programledare för Regionala Barnuppdraget, 2019-04-11.

Ett äppleträd där två barn sitter och håller i varsitt äpple.

Regionala Barnuppdragets piloter

Lärandepiloter är en viktig del av arbetet inom Regionala Barnuppdraget. De bedrivs inom tre centrala områden: Nära vård, Digitalisering samt Koordinering och samordning.

Nyhetsbrev Barnuppdraget

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innefattar information av vad som är på gång inom Barnuppdraget och exempel från de piloter vi genomför.

Du måste ange e-postadressen

Se filmen om Barnuppdraget

Vill du veta mer?

Vill du ställa frågor eller ta del av rapporter och utredningar som rör Regionala Barnuppdraget kontakta:

Karin Andersson
Tel: 070 - 081 68 85
E-post: karin.ai.andersson@vgregion.se

Du kan också mejla till barnuppdraget@vgregion.se.

 

Senast uppdaterad: 2022-12-29 15:26