Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala Barnuppdraget – ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård

Illustration av träd, som symboliserar tillväxt.

Vården ska se till alla barn- och ungdomars bästa möjliga hälsa och utveckling. Men inom hälso- och sjukvården i Västra Götaland finns ojämlikheter och brister. Sedan 2019 pågår, inom omställningen av hälso- och sjukvården, ett utvecklingsarbete för barn och ungas hälso- och sjukvård. Ett arbete som genomsyras av ett systematiskt barnrättsperspektiv där syftet är att skapa en god och sammanhållen hälso- och sjukvård för barn och unga.

Kunskap om utmaningar är utgångspunkten för arbetet inom Regionala Barnuppdraget. I rapporten "Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt" kan du läsa mer om både utmaningarna och uppdraget.

Barn och unga – Komplexa behov och vägar framåt

Löpande dialog och förankring

Transparens, delaktighet och dialog är ledstjärnor i alla led av Regionala Barnuppdragets organisation, från styrgrupp till operativ verksamhetsnivå.

Arbetet inom Regionala Barnuppdraget genomsyras av löpande dialog, lärande och förankring. Det innebär bland annat att uppdragets systematiska barnrättsarbete sker i dialog med barn och unga, deras vårdnadshavare, kommunala verksamheter samt berörda intressenter i hela Västra Götaland.

Uppdragets lärandepiloter ingår samtliga i ett gemensamt nätverk där erfarenhetsutbyte och lärande sker kontinuerligt genom återkommande träffar som sker digitalt eller fysiskt.

Barn och ungdomsråd

Med syfte att skapa rätt förutsättningar för barn och unga att kunna påverka vården så stöttar Regionala Barnuppdraget verksamheter i att pröva barn- och ungdomsråd som arbetssätt. 

Ebba Kostmann, medarbetare RBU och Karin Wahl, hörselpedagog Habilitering och Hälsa har i dialog med ett antal pilotverksamheter tagit fram en vägledning för barn- och ungdomsråd. Den beskriver på ett pedagogiskt sätt hur ett råd kan genomföras i praktiken.

Vägledning barn och ungdomsråd

Barnveckan 2023

Regionala Barnuppdraget är med på Barnveckan! Nedan finner du kontaktuppgifter tillhörande de fyra fokusområden vi lyfter fram under veckan. Varmt välkommen att höra av dig till oss för vidare information om de olika utvecklingsområdena!

Regionala Barnuppdraget

Barnhand håller vuxenhand

Från utmaningar till lösningar i hälso- och sjukvårdens komplexa system!

Kontakt: karin.ai.andersson@vgregion.se

Sambandskartan

Två barn klättrar inomhus på vägg
En game changer som säkrar barn- och hälsoperspektivet inom kvalitetsutveckling!

Kontakt: toni.reuter@vgregion.se

Digitala vårdtjänster

Ungdomar tittar på ipad
Ett utvecklingsarbete inom Regionala Barnuppdraget.

Kontakt: lars.gelander@vgregion.se

KomIgång online

Barn på stig
Ett stödprogram i 1177 för föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter.

Kontakt: josefin.b.hansson@vgregion.se

Ett äppleträd där två barn sitter och håller i varsitt äpple.

Regionala Barnuppdragets piloter

Lärandepiloter är en viktig del av arbetet inom Regionala Barnuppdraget. De bedrivs inom tre centrala områden: Nära vård, Digitalisering samt Koordinering och samordning.

Piloten KomIgång online

Pilotprojektet KomIgång online tilldelades årets Kvalitetspris från Sahlgrenska område 1 med motiveringen:

”Ett imponerande förbättringsarbete som genom samverkan mellan flera vårdverksamheter och användning av modern teknik starkt bidragit till ökad tillgänglighet till vård. Utvärderingar visar positiva och efterlängtade effekter för patienter och närstående. Spridning av arbetssättet pågår redan i hela Sverige.”

En inspiration för fler utvecklingsområden. Läs mer om KomIgång online på Vårdgivarwebben.

Se, läs och lär

Vårdpodden #32 Barnens vård ska koordineras digitalt - med Melinda Costanzo och Fredrik Sandberg som båda arbetar med digital koordinering kring Barnuppdraget, 2020-11-05.

Vårdpodden #04 Barnsjukvården måste samordnas bättre - med Peter Almgren, f.d. programledare för Regionala Barnuppdraget, 2019-04-11.

Nyhetsbrev Barnuppdraget

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev som innefattar information av vad som är på gång inom Barnuppdraget och exempel från de piloter vi genomför.

Du måste ange e-postadressen

Se filmen om Barnuppdraget

Historiskt fokus 2021- 2022

Fokus inom omställningen 2021–2022 var att:

  • ta fram, pröva, utvärdera lösningar på utmaningar samt föra fram förslag till en faktisk omställning inom området barn och unga i Västra Götaland. Arbetet sker bland annat genom verksamhetsnära utvecklingsprojekt, så kallade lärandepiloter.

    Mer om Regionala Barnuppdragets piloter

  • vara ett kunskapsnav genom att ansvara för, vara delaktiga i och samla pågående utredningar och dess resultat. Detta i syfte att omsätta kunskapen till en faktisk omställning för barn och unga.

Vill du veta mer?

Vill du ställa frågor eller ta del av rapporter och utredningar som rör Regionala Barnuppdraget kontakta:

Karin Andersson
Tel: 070 - 081 68 85
E-post: karin.ai.andersson@vgregion.se

Du kan också mejla till barnuppdraget@vgregion.se.

 

Senast uppdaterad: 2023-06-01 14:55