Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

Målet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är att få en högre patientupplevd och medicinsk kvalitet genom ett vassare stöd till hälso- och sjukvården.

Vården ska i ännu högre utsträckning ges utifrån bästa tillgängliga kunskap. Patienterna är inte tillräckligt delaktiga i sin behandling, ny kunskap tar lång tid att omsätta i praktiken och det finns en oönskad variation i hur vård utförs och de resultat som uppnås. Med ett vassare stöd ska vi få högre patientupplevd och medicinsk kvalitet.

En central del i kvalitetsdriven verksamhetsutveckling är att anpassa vår kunskapsorganisation till ett nationellt sammanhållet system för kunskapsstyrning, med nationella och regionala programområden. Samordningsråden i VGR omhändertar de regionala programområdenas funktion från och med 2023. 

Utvecklingen av regionala vårdprocesser, stöd till uppföljning och stöd i förbättringsarbete ska göra det enklare att arbeta kunskapsbaserat i mötet med patienten. En minskning av oönskad variation ger en mer jämlik vård med högre medicinsk kvalitet, samtidigt som vården blir säkrare och effektivare.

Hanna Svanström

Avdelningschef Stöd & utveckling av vårdens processer