Förstärkt vård för barn och unga med psykisk ohälsa

Pilotprojektet Ungas psykiska hälsa är en samordnad regional satsning som arbetat för att ta fram ny modell för att tillgängliggöra vård för barn och unga med psykisk ohälsa inom primärvården. Under projekttiden 2017-2021 har det skett ett kontinuerligt utvecklingsarbete, med både uppstart av kliniska verksamheter som kan erbjuda vård och satsningar på kompetensutveckling i form av löpande utbildningar.

Utvecklingsarbetet med UPH-modellen


Modellen för Ungas psykiska hälsa (UPH) innebär att ett antal vårdcentraler haft ett tilläggsuppdrag och fått extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga med psykisk ohälsa. För att inneha UPH-uppdraget fanns det redan från start krav på vilken klinisk kompetens som enheten ska ha, obligatoriskt deltagande i utbildningar och implementering av behandlingsinsatser. Alla UPH-enheterna har också aktivt deltagit i utveckling av modellen både vad gäller arbetsprocesser och vårdens innehåll i form av nätverk och gemensamt lärande. Antalet vårdcentraler har utökats successivt under projekttiden och 2021 har 16 vårdcentraler UPH som tilläggsuppdrag.

En nyckelkomponent i modellarbetet har varit att säkerställa en strukturerad löpande uppföljning och utvärdering. På detta sätt har utvecklingsarbetet kunnat följas och bidragit till ett kontinuerligt förbättringsarbete. Utvärdering och uppföljning av "Ungas psykiska hälsa (UPH) - förstärkt första linje i primärvården" finns sammanställt i ett flertal rapporter. Den senaste hittar du på Vårdgivarwebben.

Slutrapport Ungas psykiska hälsa 2017-2019 på Vårdgivarwebben

Är du intresserad och vill veta mer om vård och innehåll relaterat till arbetet med Ungas psykiska hälsa (UPH) så finns det mer information och material på Vårdgivarwebben.

Mer information om arbetet med Ungas psykiska hälsa