Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Fotograf: Rebecca Landmér

Att få tillgänglighet och kontinuitet är centralt för patienter med psykisk ohälsa. Därför erbjuder Västra Götalandsregionens vårdcentraler uppföljning via en vårdsamordnare psykisk ohälsa. I dagsläget har cirka 160 vårdcentraler funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

Vårdsamordnare är en del i omställningen till nära vård för psykisk hälsa. Utredningen God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6) beskriver hur primärvården på ett bättre sätt skulle kunna ta emot och behandla personer med psykisk ohälsa. Arbetet bör organiseras på ett effektivt sätt och enligt bästa tillgängliga kunskap. Ett bra sätt är att använda sig av funktionen vårdsamordnare. VGR:s arbete med vårdsamordnare lyfts fram som det tydligaste dokumenterade och beforskade exemplet i svenskt sammanhang.

Mer om Vårdsamordnare psykisk ohälsa på Vårdgivarwebben

Mer om omställningen till nära vård

Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Christina Möller

Regionutvecklare

Telefonnummer