Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionstyrelsen 15 juni

Publicerad:

Regionstyrelsen beslutade bland annat att förlänga möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin och att ta bort dolda telefonnummer från hälso- och sjukvården.

Förlängning av beslut om särskilda åtgärder för VGR:s externa parter  

Regionstyrelsen förlänger möjligheterna för nämnder och styrelser att fatta beslut om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens (VGR) externa parter med anledning av pandemin. Syftet är att säkerställa VGR:s samhällsuppdrag inom hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling.

Förra året beslutade regionstyrelsen vid tre tillfällen om åtgärder för VGR:s externa parter. En uppföljning visar att åtgärderna bidragit till tydlighet, stabilitet och att de underlättar återhämtningen till ett normalläge. Uppföljningen visar också att behovet av särskilda åtgärder minskat men att de fortsatt behövs

Två faktorer utgör grunden för förlängning av beslutet:  

  1. behovet av fortsatta samhällsrestriktioner   
  2. bedömning av effekter av de åtgärder som beslutats av nämnder och styrelser 

Regionstyrelsen bedömer att det även under andra halvåret kommer att finnas behov av fortsatt utrymme om beslut för särskilda åtgärder för nämnder och styrelser men att behovet kommer att avta under hösten.

Förlängningen gäller fram till 31 december 2021.

 

Dolda telefonnummer i sjukvården tas bort 

Regionstyrelsen beslutar att ta bort dolda telefonnummer inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR). Invånarna ska istället ringas upp från ett gemensamt växeltelefonnummer som är synligt i displayen. 

Att VGR ringer upp från ett synligt gemensamt växelnummer förväntas leda till att administrationen kring patientsamtal effektiviseras. Informationen sparar tid för både patienter och vården. Det blir också mer tydligt och tillgängligt för patienterna. 

Koncernkontoret, som utrett frågan, bedömer att VGR:s sjukvårdsförvaltningar bör ha en gemensam hantering när invånare rings upp, istället för att det som idag hanteras olika.  

 

Fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen fram till september

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om fri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i Västra Götalandsregionen under perioden 1 april – 30 juni med anledning av pandemin. Nu förlängs beslutet till och med 30 september. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter. Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas.  

 

Återremiss om fortsatt planering av sjukhuset på Wieselgrensplatsen

Regionstyrelsen beslutade att återremittera förslaget om fortsatt planering av sjukhuset på Wieselgrensplatsen i Göteborg. Ärendet tas upp igen den 28 september. Regionstyrelsen avser inte att gå vidare med alternativ 1 i förslaget.

Alla beslut i korthet

Sammanträdets handlingar


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-06-15 14:49