Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

 • Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Ior Berglund till förvaltningsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR) med ansvar för fastighet, stöd och service. Hon tillträder den 21 augusti

 • Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 23 maj att utreda ett arbetssätt för att stoppa våld i familjen. Regionfullmäktige beslutade också att utreda hur de tak som byggs framöver kan ha flera funktioner. Båda besluten innebär att regionfullmäktige beslutade enligt regionstyrelsens förslag.

 • Från och med den 1 juni 2023 pausar VGR invånarnas tillgång till e-tjänsten Sök vård för att öppna igen efter sommaren. Pionjärarbetet pausas eftersom vårdens resurser är extra ansträngda under sommaren.  

 • Barn och ungas synpunkter och erfarenheter är värdefulla och ska tas tillvara i allt Västra Götalandsregionens arbete. Regionstyrelsen beslutade därför på sitt sammanträde den 16 maj att fastställa en regional riktlinje om barn och unga som medskapare i Västra Götalandsregionen. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna en rapport om minskad energianvändning.

 • Under onsdagen har det varit svårt att nå flera av våra mottagningar och enheter på grund av ett tekniskt fel i vår telefonväxel. Felsökning har pågått och vid 20.20-tiden var problemet löst.

 • Skatteverket har begärt två vårdcentraler i Göteborg i konkurs. Det gäller Vårdcentraler i Väst i Kortedala och Familjehälsan i väst i Gamlestaden.

 • Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 25 april bland annat hur tillkommande statsbidrag för 2023 ska fördelas, att föreslå regionfullmäktige att införa Islandsmodellen i hela Västra Götaland och att utreda hur Västra Götalandsregionen (VGR) kan se till så att taken vid nybyggnation blir så kallade aktiva tak med flera funktioner.

 • Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 18 april att godkänna Västra Götalandsregionens årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela VGR, samt om sjukhusens underskott. Regionfullmäktige beslutade också om en ny organisation för framtidens alarmeringstjänst i Västra Götaland.

 • Vid ett extrainsatt sammanträde lämnar regionstyrelsen sin förklaring till anmärkningar i revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2022.

 • Sedan 1998 har Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen i Västra Götalands län regelbundet tecknat överenskommelser om samverkan inom det regionala utvecklingsområdet. Läns- och regionledningen har nu att tecknat en ny överenskommelse om fördjupad samverkan mellan organisationerna för perioden 2023-2026.

 • Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 28 mars bland annat att föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning för 2022, att utreda hur arbetskläder och arbetsskor kan erbjudas på ett mer jämställt sätt inom hela regionen, samt om sjukhusens underskott. Regionstyrelsen beslutade också att godkänna VGR:s patientsäkerhetsberättelse för 2022.

 • Den 28 mars godkände regionstyrelsen årsredovisningen. I och med det går den vidare till regionfullmäktige för beslut.

 • Under oktober till december 2022 har nästan 4000 patienter som träffat en läkare på någon av regionens akutmottagningar tyckt till om sitt besök genom Nationell Patientenkät. Resultaten visar bland annat att tillgängligheten upplevdes som god och att patienterna blev bemötta med värdighet och respekt.

 • Västra Götalandsregionens kostnader för inhyrd personal i hälso- och sjukvården ökade med drygt 23 procent 2022 jämfört med året innan. Det visar en ny rapport från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

 • Hälso- och sjukvårdsbarometern och Nationell Patientenkät visar att en majoritet av invånarna i Västra Götaland upplever en god tillgång till vård och patienterna som har besökt primärvården har haft en bra upplevelse.

 • Den 1 mars blir Mikael Forslund tillförordnad förvaltningsdirektör för Fastighet, stöd och service. Detta efter ett beslut av regiondirektör Håkan Sandahl.

 • Fredagen den 24 februari är det ett år sen Ryssland invaderade Ukraina. Västra Götalandsregionen flaggar under dagen med ukrainsk flagga för att visa solidaritet med krigets offer.

 • Regionstyrelsen beslutade på sitt sammanträde den 21 februari bland annat att fortsätta planeringen för nio investeringsidéer, däribland fler tågfordon och nya operationssalar. Regionstyrelsen beslutade också att ersättningen till vårdcentraler för covidtester (PCR-tester) minskar från och med mars för att därefter tas bort helt.

 • Under fredagseftermiddagen blev Västra Götalandsregionen (VGR) utsatt för en överbelastningsattack som resulterade i att flera externa webbtjänster – såsom 1177.se, vgregion.se och sjukhusens hemsidor – var svåra att nå. Problemen är nu lösta.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) redovisar ett positivt resultat på 1 591 miljoner kronor för 2022. Det ger en nödvändig förstärkning av ekonomin inför tuffare tider. Året präglades av pandemins effekter och osäkerheter i omvärlden.

 • I augusti lämnar Thomas Front Västra Götalandsregionen (VGR) och befattningen som förvaltningsdirektör för Fastighet, stöd och service. Den 14:e augusti tillträder han som vd för Primär FM Group AB.

 • Avtalet mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och SOS Alarm upphör 2024 och därför har en utredning om en framtida alarmeringstjänst tagits fram. Det behövs en långsiktig lösning för hur alarmeringstjänsten ska bedrivas i VGR, och utredningen har undersökt flera alternativ för att hitta en effektiv lösning.

 • Regionstyrelsen föreslår att två vaccin blir kostnadsfria för invånarna. Det gäller kikhostevaccin till gravida och vaccin mot pneumokocker. Regionstyrelsen beslutade också om en investeringsbudget på 1 miljard kronor för att bygga ut tryckkammare och intensivvårdsavdelning vid Östra sjukhuset. Regionstyrelsen tog också beslut om en regional riktlinje för krisberedskap och om samordnad, tillgänglig och inkluderande information till invånarna.

 • Under måndagen 24 januari var flera av VGR:s vårdmottagningar svåra att nå på telefon på grund av ett tekniskt problem hos Telia. Problemet är nu åtgärdat och telefonin fungerar som vanligt igen.

 • Efter att ha genomfört en rad åtgärder för att öka tillgången till vård, lämnar nu Västra Götalandsregionen (VGR) förstärkningsläget. Regionen återgår till normalläge, men med fortsatt förstärkt vård och en särskild organisation för barnsjukvård. – Det är fortfarande ansträngt i vården, men vi ser en stabilisering. Vår förmåga att arbeta tillsammans och hjälpas åt har visat sig vara framgångsrikt, säger regiondirektör Håkan Sandahl.

 • Trettonhelgen har varit ansträngd för sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR), men läget är under kontroll. Det menar regionchefläkare Marga Brisman. "Vi har haft en väldigt god effekt av de åtgärder som vi har gjort de senaste dagarna, det har gjort att läget nu är lite lugnare", säger hon.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har fredagen den 30 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket höga belastningen på vården i stort och barnsjukvården i synnerhet med anledning av pågående smittspridning av RS-virus, influensa och covid-19.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) satsar på att höja lönerna för de medarbetare inom hälso- och sjukvården vars medellöner befinner sig under riksgenomsnittet. Det beslutade regionstyrelsen på sitt sammanträde i dag när de godkände Riktlinjer för lönepolitiken 2023–2025. På sammanträdet fick regionstyrelsen också bland annat ta del av en rapport om hur många vårdplatser VGR kommer att behöva framöver, och fick information om att antalet remisser till BUP ökar.

 • Regiondirektör Håkan Sandahl har utsett Neri Samuelsson till direktör för förvaltningen Habilitering & Hälsa.

 • Regionfullmäktige beslutade på sitt sammanträde bland annat att fastställa Socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets förslag till justerad budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt att godkänna en förnyad strategi för omställningen av hälso- och sjukvården i VGR de kommande åren. Under sammanträdet delades också parasportstipendiet och pris för social hållbarhet ut.

 • Den 1 januari tillträder Eva Arrdal som direktör för den nya förvaltning som får ansvar för Västra Götalandsregionens (VGR:s) logistikuppdrag.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde om justerat förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen, att ta bort patientavgiften för personer som utsatts för våldtäkt och att utreda gratis TBE-vaccin för barn och unga. Regionstyrelsen beslutade också ytterligare 28 miljoner kronor till fler fysiska besök på vårdcentralerna och om förslag till energibesparande åtgärder.

 • Västra Götaland håller på att förvandlas från en fossilberoende industriregion till att bli ledande i övergången till en mer klimatneutral industri. Måndag den 14 november anordnar Västra Götalandsregionen (VGR) ett panelsamtal på COP27 som handlar om varför just Västra Götaland har kommit så långt i omställningen. Medverkar gör Volvo Group, Northvolt och Volvo Cars samarbetsbolag NOVO Energy, och Stena Recycling. Du kan följa panelsamtalet via en direktsändning på VGR:s hemsida.

 • Antalet personer i Västra Götaland som har högt blodtryck och hjärtsvikt förväntas öka med 20 - 35 procent fram till år 2040. Detta beror på att befolkningen ökar och blir äldre. Sjukdomar som är vanligare bland yngre minskar däremot, till exempel endometrios. Det visar en helt ny rapport från Västra Götalandsregionen.

 • Västra Götalandsregionen (VGR) har fått ett nytt styre. Nu är det klart vilka politiker som får de tyngsta posterna i regionen.

 • Regionstyrelsen beslutade på dagens sammanträde bland annat att föreslå att regionfullmäktige godkänner delårsrapporten för augusti. Regionstyrelsen beslutade också att satsa på ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa samt att fastställa regionens strålsäkerhetsmål.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att personer som har fått uppehållstillstånd men ännu inte är folkbokförda i Sverige ska betala samma patientavgift för tandvård som folkbokförda invånare. Det innebär att barn och unga ska erbjudas fri tandvård. Regionfullmäktige beslutade också att införa en avgift för laddare till hörapparater. Dagens sammanträde var det sista för den här mandatperioden.

 • De flesta patienter inom psykiatrin upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

 • Västra Götalandsregionens webbplats www.vgregion.se är en av Sveriges mest tillgängliga webbplatser. Det visar företaget Funkas inkluderingsbarometer 2022.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i dag bland annat att uppmana sjukhusen att fortsätta arbetet med att låta servicepersonal avlasta vårdpersonalen genom att ta över en del av servicerelaterade arbetsuppgifter. Syftet är att vårdpersonalen därmed ska få bättre möjligheter till återhämtning och kunna fokusera mer på vårdnära arbete. Regionstyrelsen beslutade också om hur fördelningen av tillkommande statsbidrag ska se ut.

 • Åsa Ohlsson Drangel, som idag är HR-chef för Hallands sjukhus, blir ny chef för förvaltningen Hälsan och Stressmedicin i Västra Götaland från den 23 januari, 2023. Hon har en bred erfarenhet från både offentlig och privat verksamhet i en rad ledande positioner.

 • Nuvarande servicedirektör, Thomas Front, blir förvaltningsdirektör för den nya förvaltning som kommer att få ansvar för uppdragen som rör fastighet, stöd och service.

 • Semesterperioden är förbi och smittspridningen av covid-19 ökar inte längre lika mycket som den gjorde tidigare i sommar. Därför trappar nu Västra Götalandsregionen, VGR, ner på användningen av munskydd i vårdlokaler. Den nya rutinen för munskyddsanvändning börjar gälla den 30 augusti.

 • Den 4 juli kom nya besked, munskydd på för medarbetare inom vården – igen. Bakgrunden är ökad smitta och att i semestertider inte vilja riskera en enda onödigt insjuknad sjukvårdsmedarbetare. Men ger det verkligen effekt, när resten av samhället ändå tuffar på som vanligt?

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Karin Looström Muth till hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Västra Götalandsregionen. Tjänsten är ny och i uppdraget ingår att bygga upp den nya staben för strategisk utveckling på Koncernkontoret.

 • Gemensamt uttalande från Ann-Sofi Lodin och Kaarina Sundelin, Västra Götalandsregionen:

 • Från och med på måndag 4 juli ska personal i VGR ha munskydd på sig när de vistas i vårdlokaler. Det är en försiktighetsåtgärd av omsorg för medarbetare och patienter i syfte att minska risken för smittspridning av covid-19.

 • Efter 16 timmars budgetdebatt beslutade regionfullmäktige att fastställa GrönBlå Samverkans förslag till budget 2023 för Västra Götalandsregionen. Regionfullmäktige beslutade också om en utökad lönesatsning för sjukhusens dygnetruntvård.

 • Regionstyrelsen har utsett Håkan Sandahl till ny regiondirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han kommer närmast från en befattning som direktör inom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Den 1 oktober efterträder han nuvarande regiondirektör, Ann-Sofi Lodin.

 • Framtiden kommer innebära många utmaningar för Västra Götalandsregionen. Befolkningen lever allt längre och får ett ökat vårdbehov, samtidigt som antalet medarbetare inom vården inte kommer räcka till. Hur ska VGR då klara av och möta framtiden på bästa sätt? En viktig del VGR är att utveckla kompetensutvecklingen av medarbetare. Tillsammans med RISE utforskar VGR därför hur framtidens lärande och kompetensutveckling kommer se ut för att på så sätt förbereda och utrusta organisationen inför den snabba utvecklingen.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om förslag till en länsgemensam strategi för nära vård, om ett nytt hälso- och sjukvårdsavtal mellan VGR och kommunerna i Västra Götaland, om nytt avtal om naturbruksutbildning och om regionstyrelsens delårsrapport per april.

 • Regionfullmäktige beslutade om ny politisk organisation för 2023-2027.  Regionfullmäktige beslutade också om särskild lönesatsning för medarbetare inom dygnetruntvården. Närhälsan Frölunda Vårdcentral fick Västra Götalandsregionens jämställdhetspris för sitt arbete med våld i nära relationer.

 • Den 1 april lanserades en sverigeunik webbutbildning med målet att öka kunskapen och förståelsen mellan det offentliga och det civila samhället och på så sätt öka samverkansmöjligheterna. Utbildningen är framtagen av Learnways i tät dialog mellan företrädare för regionen och det civila samhället, den bekostas av Västra Götalandsregionen och publiceras i VGR:s Lärportal.

 • Västra Götalandsregionen och övriga svenska regioner kommer inom kort att donera en stor mängd läkemedel till Ukraina, genom EU:s samordning för stöd till Ukraina.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om att bland annat föreslå regionfullmäktige att godkänna VGR:s årsredovisning, en lönesatsning inom dygnetruntvården och den regionala transportinfrastrukturplanen.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om stöd till flera projekt inom området social hållbarhet.

 • I dagarna skickas en inbjudan ut till 92 000 invånare i Västra Götaland om att delta i Sveriges största nationella folkhälsoenkät – Hälsa på lika villkor.

 • Från och med 9 februari sker provtagning för covid-19 endast efter läkarbedömning. Har du endast milda symptom ska du inte provtas. I och med detta upphör även smittspårning i den breda allmänheten.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen om Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2022, om koncentration av sällanvård för ökad tillgänglighet och kvalitet samt om yttrande över nationell plan för transportinfrastruktur. Regionstyrelsen fick också information om Västra Götalandsregionens bokslut för 2021.

 • Dagens besked är ett viktigt steg framåt i en av de allra viktigaste utvecklingsfrågorna som Västra Götalandsregionen (VGR) driver – elektrifiering för klimatomställning och konkurrenskraft. VGR kan nu presentera en satsning på 145 miljoner kronor på utbildning, kompetensomställning och forskning. "Som ansvariga för regional utveckling bidrar vi på olika sätt till att underlätta den industriella omställningen. Etableringen här är ett kvitto på att vårt regionala utvecklingsuppdrag ger effekt och gör Västra Götaland till ett föredöme för elektrifiering och omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle", säger Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande i VGR.

 • Den 1 februari tillträder Kaarina Sundelin som tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen.

 • Från och med den 1 februari finns en regional pandemisamordnare i Västra Götalandsregionen. Tidigare under pandemin hade hälso- och sjukvårdsdirektören ett sådant operativt ansvar, nu utvecklas organisationen och regionchefläkare Marga Brisman får uppgiften att samordna pandemiarbetet.

 • Nu rekommenderas att dos 3 kan ges redan tre månader efter dos 2 till alla som är 18 år och äldre.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har beslutat sig för att lämna sitt uppdrag under 2022.

 • Totalt 672 personer som provtogs för covid-19 mellan 17 december och 10 januari fick ett felaktigt positivt provsvar. Samtliga berörda personer har blivit direktkontaktade med information om att deras provsvar egentligen var negativt.

 • Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för prioritering av provtagning för covid-19 gäller med omedelbar verkan i Västra Götaland. Personer som inte behöver vara fysiskt på plats på sitt arbete behöver inte längre provta sig.

 • Den som är hushållskontakt eller nära kontakt med någon som har covid-19 behöver inte längre provta sig om man är symtomfri.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde på tisdagen att förlänga satsningen på vårdnära servicetjänster för att avlasta vården. Vidare beslutade regionstyrelsen att handla upp ett hyresavtal för ett nytt Regionens hus i Vänersborg, att anpassa lokalerna vid Dalslands sjukhus till Campus Dalsland, att beställa en ny färja till Dyrön och Åstol och att fortsätta forskningssamverkan med SOM-institutet.

 • Den 1 augusti tillträder Maria Hägglund som ny vd för Regionteater Väst, Sveriges största scenkonstinstitution för unga.

 • Smittspridningen av covid-19 har gjort att fler än någonsin tar PCR-prov i Västra Götaland. För att korta svarstiderna har Västra Götalandsregionen i veckan återupptagit flygningarna av prover till analyslabb i Tyskland. För att tillhandahålla så många provtagningskit som möjligt till vårdgivarna har mer personal rekryterats till packningen av kit och arbetstiderna förlängts.

 • Västra Götalandsregionen går upp i stabsläge från klockan 17 den 30 december. Anledningen är att läget i sjukvården är ansträngt till följd av hög sjukfrånvaro.

 • Regiondirektören har utsett Stellan Ahlström till sjukhusdirektör för Skaraborgs Sjukhus. Han tillträder den 1 januari och efterträder då Jörgen Thorn som tidigare i år utsågs till primärvårdsdirektör.

 • Den 10 januari öppnar Västra Götalandsregionen (VGR) bokningen av tredje dosen vaccin mot covid-19 för alla som fyllt minst 18 år. För att så många som möjligt ska kunna ta tredje dosen arrangerar VGR en drop-in-dag lördagen 22 januari med fler än 130 vaccinatörer runt om i Västra Götaland.

 • Under helgen vecka 49 blev det känt att det finns en kritisk sårbarhet i en IT-komponent, Log4j och som används i många IT-system världen över.

 • Västra Götalandsregionen får ytterligare tre nationella uppdrag för högspecialiserad vård, denna gång inom leversjukvård. Vården kommer att bedrivas vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • Regionstyrelsen beslutade på tisdagens sammanträde bland annat om 28 miljoner kronor i stöd till civila samhället för social hållbarhet. Regionstyrelsen fick också rapport om åtgärder för förbättrad tillgänglighet i vården.

 • Alla medarbetare i Västra Götalandsregionen får 1500 kronor extra som tack för fantastiska insatser under pandemin.

 • En ny rapport från patientnämnderna i Västra Götalandsregionen, VGR, visar att brist på kontinuitet leder till sämre samordning av vården. Rapporten analyserar klagomål och synpunkter under 2020 och 2021.

 • Västra Götalandsregionen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för dos 3, påfyllnadsdos, mot covid-19. Just nu vaccineras invånare över 65 år samt vård- och omsorgspersonal.

 • I samband med att läkarens väg från grundutbildning till färdig specialist nu genomgår den största förändringen sedan 1960-talet har en ny typ av tjänstgöring införts för läkare som vill specialisera sig: bastjänstgöring (BT). VGR har arbetat för att göra organisationen redo och den 8 november tillträdde de första BT-läkarna i VGR.

 • Från 22 november rekommenderar Folkhälsomyndigheten att alla som är 6 år och äldre som får symtom som kan vara covid-19 ska testa sig. Det omfattar både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Det gäller också i Västra Götaland.

 • VGR:s arbete med så kallat öppet API har underlättat för invånare att hitta lediga tider för att vaccinera sig mot covid-19. Nu har VGR nominerats till ett prestigefullt digitaliseringspris för sitt arbete.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde under tisdagen om utökat pandemistöd till kulturen i Västra Götaland och om riktlinjer för lönepolitiken i Västra Götalandsregionen.

 • Nu genomförs en andra studie för att mäta förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos personer födda 1944 i Göteborg. Studien genomförs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Göteborgs universitet samt med stöd från Försvarsmakten. Syftet är att följa upp effekten av vaccinationerna.

 • Mellan 25 september och 20 oktober vaccinerades sammanlagt 73 personer i Mariestad med vaccindoser mot covid-19 vars hållbarhet passerades den 24 september.

 • Folkhälsomyndigheten rekommenderar en påfyllnadsdos, tredje dos, vaccin mot covid-19 till invånare från 65 år och uppåt samt personal inom SÄBO, hemtjänst och hemsjukvård. I Västra Götaland inleds denna vaccination 28 oktober.

 • Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens sammanträde om en tilläggsbudget för 2022 på 962 miljoner kronor. Fokus i tilläggsbudgeten är åtgärder som ska förbättra tillgängligheten i vården. Regionstyrelsen får befogenhet att även under 2022 fördela 670 miljoner kronor i tillgänglighetsmedel till de hälso- och sjukvårdsverksamheter som behöver det mest. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021.

 • Från och med idag, 21 oktober, rekommenderar Folkhälsomyndigheten att Pfizer/Biontechs vaccin mot covid-19 används för alla personer födda 1991 eller senare. Det gäller även de som fick sin första dos med Modernas pausade vaccin, som nu kan få en andra dos vaccin.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde idag om Västra Götalandsregionens delårsrapport per augusti. Vidare beslutade regionstyrelsen vilken vård som ska bedrivas på det nya sjukhuset vid Wieselgrensplatsen i Göteborg och om vilka som får Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021. Regionstyrelsen fick också en rapport om sommarsituationen i vården.

 • Under tre dagar i oktober, 11, 12 och 13, vaccinerades sammanlagt 56 personer i Skövde med Modernas covid-19-vaccin Spikevax. Vaccinet har en hållbarhet i kylskåp på 30 dagar. Den 9 oktober hade den dagen passerats.

 • Coronapandemin har gett samhället många lärdomar. Bland annat fick vården snabbt ställas om. Möt forskare, politiker och vårdpersonal i en digital konferens om vårdens svåra vägval. Moderator för konferensen är Ann Söderström, chef, Carlanderska sjukhuset.

 • Göteborgs botaniska trädgård får ny förvaltningschef. I maj 2022 tillträder Hanna Tornevall tjänsten och hon efterträder då Mari Källersjö som går i pension.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Eriksson till ny fastighetsdirektör i Västra Götalandsregionen (VGR). Han tillträder befattningen den 1 december.

 • Den 28 september meddelade Folkhälsomyndigheten att man nu rekommenderar en tredje dos vaccin till äldre.

 • Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om vilken vård som ska bedrivas vid Högsbo närsjukhus. Regionstyrelsen svarade också på ett initiativärende om att förebygga tystnadskultur.

 • Lördag 2 oktober kl 10-14 håller vaccinatörer runtom i Västra Götaland extra öppet med drop-in-vaccination mot covid-19. Det kommer att finnas vaccinatörer på minst 117 platser och i de flesta kommuner.

 • Den 22 september får cirka 245 000 västsvenskar ett sms från Västra Götalandsregionen, VGR, med information om vaccinering mot covid-19. Syftet är att få fler att vaccinera sig.

 • Vid sitt sammanträde den 14 september 2021 beslutade regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen bland annat om investeringar i medicinteknisk utrustning, om- och tillbyggnad av kirurgikorridoren på NÄL samt en uppdatering om IVO:s tillsyn av covid-19 på särskilt boende.

 • De allra flesta av Västra Götalandsregionens patienter är nöjda med sjukhusvården. De upplever att bemötandet är gott och att vårdbehoven tillgodoses. De känner sig också väl omhändertagna och trygga. Det visar resultaten från Nationella patientenkäten 2021.

 • Under onsdagen besökte kronprinsessan Viktoria och prins Daniel Västra Götaland och bland annat Skaraborgs Sjukhus och GöteborgsOperan. De träffade läkare och sjuksköterskor som har arbetat i frontlinjen under pågående pandemi och fick information om hur kulturlivet i Västra Götaland påverkats av pandemin.

 • Vid sitt sammanträde idag beslutade regionstyrelsen bland annat om att tidigarelägga satsning på intensivvården och om förmånscykel som personalförmån.

 • EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt i Västra Götaland. Det tillfälliga finansieringsprogram Mobility Package of the Emergency Support Instrument, har beviljat Västra Götaland 8,8 miljoner kronor i finansiering.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Ann-Charlotte Järnström, för närvarande vd för VästKom, till ekonomidirektör. Ann-Charlotte Järnström tillträder senast den 1 januari 2022.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jörgen Thorn till ny primärvårdsdirektör. Han tillträder sin nya befattning senast den 1 januari 2022.

 • Från och med den 30 juni är det möjligt för alla som fyllt 18 år att boka tid för vaccination mot covid-19. Observera att du måste ha fyllt 18 år vid vaccinationstillfället.

 • Folkhälsomyndigheten har beslutat att barn från och med det år de fyller 16 år ska erbjudas vaccination. Vaccinationerna kommer att starta när regionerna är klara med vaccination av de vuxna. Sveriges regioner ska enas om ett gemensamt datum.

 • Regionstyrelsen beslutade bland annat att förlänga möjligheten att besluta om särskilda åtgärder för Västra Götalandsregionens externa parter med anledning av pandemin och att ta bort dolda telefonnummer från hälso- och sjukvården.

 • En studie gjord i mars månad, innan den breda vaccinationen mot covid-19 startade, visar att bland personer födda 1944 bar 6,9 procent på antikroppar mot SARS-CoV-2.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om budget för 2022 där nära 61 miljarder kronor fördelades till de olika verksamheterna i regionbidrag. Regionfullmäktige beslutade också att sjukhusen i Västra Götalandsregionen tillåts gå med en miljard kronor i underskott under 2021.

 • Idag har kulturnämnden beslutat om vilka som blir årets mottagare av Västra Götalandsregionens olika kulturstipendier.

 • Från och med den 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde bland annat om nytt trafikförsörjningsprogram för hållbart resande och om avgiftsfria besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år.

 • Kultursektorn har haft ett tufft år sen coronapandemin kom till Sverige. Framförallt är det scenkonsten som har drabbats av publikbegränsningar, förlorade arbetstillfällen och ekonomiska förluster. I höst planeras ett kulturting som en nystart och Västra Götalandsregionen (VGR) har förstärkt de ekonomiska stöden.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde bland annat att föreslå att ta bort patientavgiften för besök hos sjuksköterska på vårdcentral för alla över 65 år. Regionstyrelsen bordlade initiativärende från socialdemokraterna om extra pengar till sjukhusen till sitt sammanträde den 25 maj. Regionstyrelsen bordlade också Koncernkontorets förslag om åtgärder för ökad tillgänglighet.

 • Regionstyrelsen beslutade idag om hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering, om ett ökat hållbart resande, om åtgärder för att stärka tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin och om utflyttning av vård från Sahlgrenska Universitetssjukhuset till Kungälvs sjukhus.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat om årsredovisning och bokslutsdisposition 2020, om remisskrav för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst, om miljömål och mål för social hållbarhet samt att om behålla namnet Västra Götalandsregionen.

 • Nu är det klart vilka 18 externa vaccinatörer som Västra Götalandsregionen (VGR) avser teckna avtal med om att vaccinera invånare i fas fyra. – Det är bra att denna pusselbit nu är på plats. Det betyder att vi snart kan presentera hela planen för var och hur invånare i fas fyra kommer att vaccineras i Västra Götaland, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare.

 • Göteborgs-Posten granskar 61 bemanningsbolag som har avtal med VGR. Av dessa är det nio bolag där personer på ledningsnivå dömts för narkotikabrott.

 • Folkhälsomyndigheten meddelade idag att deras rekommendation om fjärr- eller distansundervisning på gymnasiet inte kommer att förlängas efter den 1 april. Men mot bakgrund av det epidemiologiska läget gäller regionala rekommendationer för skolorna i Västra Götaland fram till och med 18 april.

 • De skärpta regionala rekommendationerna för att minska smittspridningen i Västra Götaland förlängs ytterligare och gäller nu fram till 2 maj.

 • Från och med den 1 april upphör möjligheten att själv boka ett antikroppstest hos Västra Götalandsregionen.

 • De allra flesta patienter som besökt akutmottagningarna i Västra Götaland är nöjda med sin upplevelse av vården. Det visar resultatet av den nationella patientenkäten som innehåller svar från drygt 3 400 patienter i Västra Götaland.

 • Kommunstyrelsen i Göteborg fattade idag ett slutgiltigt beslut om att Göteborg ska ansöka om att ingå i Unescos nätverk för kreativa städer, för att utnämnas till Sveriges första Unesco litteraturstad. Göteborgs universitet, Västra Götalandsregionen, Bokmässan, Författarcentrum Väst och Göteborgs Litteraturhus är mycket glada att staden beslutat att ansöka om medlemskap i nätverket.

 • Regionstyrelsen beslutade bland annat om extra ersättning på 1500 kronor till all personal i Västra Götalandsregionen med anledning av coronapandemin. Regionstyrelsen tog också emot en utvärdering av Västra Götalandsregionens arbete under pandemin.

 • All vaccination med Astra Zenecas vaccin pausas som en försiktighetsåtgärd.

 • Smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen förlänger de skärpta regionala rekommendationerna till 1 april och gör en förändring i råden till gymnasieskolorna.

 • Vid sitt sammanträde den 2 mars beslutade regionstyrelsen bland annat om mål för miljö och social hållbarhet 2030 för Västra Götalandsregionens verksamheter.

 • Sveriges Radio Ekot rapporterar tisdagen 2 mars 2021 att personer gått före i vaccinationskön genom att använda en länk från VaccinDirekt avsedd för vårdpersonal. 

 • Majoriteten av patienterna i primärvården är nöjda med den vård och behandling de har fått på sin vårdcentral. Det visar resultatet från den nationella patientenkäten om primärvård som innehåller svar från drygt 16 000 patienter i Västra Götaland.

 • Personer som fuskat sig till vaccination mot covid-19 kommer att få vänta på sin andra dos. Det ställningstagandet gör Västra Götalandsregionen idag. De som fuskat kommer få sin andra spruta först när det är dags för den fas de egentligen tillhör, enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

 • Läkemedelsverket rapporterar under fredagen att den specifika bacth vaccin från tillverkaren AstraZeneca som användes i Västra Götalandsregionen inte var defekt när den lämnade tillverkaren. Utifrån Läkemedelsverkets besked och i samråd med Smittskydd Västra Götaland återupptar Västra Götalandsregionen vaccineringen med AstraZenecas vaccin.

 • Under vecka 9 samlas antikroppsprover in från 75-åringar i Göteborg för att mäta förekomsten av antikroppar mot vocid-19. Studien görs av Västra Götalandsregionen i samarbete med Folkhälsomyndigheten och H70-studierna vid Göteborgs universitet.

 • Västra Götalandsregionen har i samråd med Smittskydd Västra Götaland och Läkemedelsverket beslutat att pausa vaccineringen med en specifik omgång (batch) vaccin från Astra Zeneca, i väntan på utredning. Orsaken är akuta allergiska reaktioner som uppstått i samband med ett fåtal vaccinationer.

 • Medieuppgifter cirkulerar där olika sakförhållanden blandas ihop gällande dos 2. Här är ett förtydligande från Västra Götalandsregionen. "Vi kommer säkerställa att den som fått dos ett också får dos två. Det sades första gången 11 december 2020 och har påtalats sedan dess. Något annat vore otänkbart sett till våra riktlinjer om att inga doser ska gå till spillo", säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

 • Förtroendet för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen har ökat under pandemin. Allt fler invånare anser också att de har tillgång till den vård de behöver.

 • Runt 15 personer äldre än 65 år har fått Astra Zenecas vaccin av en VGR-upphandlad vaccinatör – vilket är emot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Smittskydd Västra Götaland har gett ut en ny rekommendation för skolorna i Västra Götalandsregionen. Veckan efter sportlovsveckan rekommenderas fjärr- eller distansundervisning så långt möjligt i högstadier och gymnasieskolor. Bakgrunden är den ökade risken för smittspridning.

 • Västra Götalandsregionen vaccinerar med samtliga tre godkända vaccin utifrån Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och rekommendationer.

 • Spridningen av covid-19 har åter börjat öka i Västra Götaland. Därför inför nu smittskyddsläkaren rekommendationer som gäller omgående. Det handlar bland annat om munskydd i kollektivtrafik och vissa inomhusmiljöer, samt distansundervisning i gymnasieskolan.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat om ny regional utvecklingsstrategi för 2021-2030, Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021 och nya regler för sjukresor i Västra Götaland.

 • Regiondirektör Ann-Sofi Lodin har utsett Jan Kilhamn till tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör när Ann Söderström slutar. Han tillträder den 1 maj.

 • Västra Götalandsregionen följer händelseutvecklingen mycket noga och följer fortsatt Läkemedelsverkets och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat att godkänna Västra Götalandsregionens detaljbudget för 2021. Regionstyrelsen antog också förslaget om remisstvång till neuropsykiatriska utredningar och fastställde regionalt program för stärkt innovationskraft.

 • Västra Götalandsregionen har beslutat att begära att inaktivera krislägesavtalet den 25 januari och har vänt sig till Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en sådan begäran.

 • Smittskydd Västra Götaland utreder i samarbete med kommunen, primärvården och vårdhygien smittspridning på ett kommunalt boende för äldre i Göteborg.

 • Regionstyrelsen beslutade idag bland annat om fortsatt genomförandeplan för Sahlgrenska Life, om förslag till ny regional utvecklingsstrategi, koldioxidbudget för 2020-2040 och om remissvaret till Trafikverket inför revideringen av ny nationell plan för infrastruktur. Regionstyrelsen föreslår också en höjning av egenavgifter och högkostnadsskydd för sjukresor och om en tillfällig förändring av patientavgifter och sjukreseregler med anledning av covid-19.

 • Regionstyrelsen har beslutat om fortsatt genomförandeplanering av Sahlgrenska Life. Därmed är ytterligare ett steg taget i arbetet med att förverkliga en av Sveriges största satsningar på life science-området.

 • Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 19 januari att teckna en kompletterande olycksfallsförsäkring för personal som arbetar hemifrån. Regionstyrelsen beslutade också och om fördelningen av statsbidraget för covid-19.

 • Vården har klarat arbetet under covid-19 pandemin bra och den personal som arbetat med patienter och boenden med misstänkt eller konstaterad covid-19 har gjort ett gott arbete och en stor samhällsinsats. Det skriver Västra Götalandsregionen (VGR) i sitt svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med anledning av den kritik som IVO riktat mot covid-vården till äldre som bor på särskilda boenden. VGR skriver också att samarbetet mellan regionen och kommunerna har fungerat bra och att prioriteringar och bedömningar i allmänhet har varit korrekta.

 • För att skydda varandra bör personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs successivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.

 • Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson har efter förslag från regiondirektör Ann-Sofi Lodin hemställt till Sveriges kommuner och regioner, SKR, att aktivera krislägesavtalet för VGR. Orsaken är att nuvarande bemanning och vidtagna åtgärder inte bedöms tillräckliga för att klara det ökade inflödet av covid-19-patienter. VGR:s begäran godkändes 23 december.

 • En eller flera okända aktörer riktar sedan den 7 december flera cyberangrepp mot Västra Götalandsregionen. VGR:s cyberförsvar har stoppat angreppen och det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö.

 • Regeringen och Folkhälsomyndigheten har beslutat om föreskrifter och råd som gäller i hela Sverige från och med 14 december. Uppmaningen är att begränsa ditt sociala umgänge under storhelgerna. (Texten är en länk till Folkhälsomyndighetens information.)

 • Senaste regionala rapporten publicerades 24 mars 2022.

 • Efter tio år som hälso- och sjukvårdsdirektör lämnar Ann Söderström Västra Götalandsregionen (VGR). Den 1 juni tillträder hon som sjukhuschef för Carlanderska Sjukhuset.

 • Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 1 december bland annat om budget för 2021 där nära 58 miljarder kronor i regionbidrag fördelades till de olika verksamheterna.

 • De senaste veckorna har det förekommit flera fall av covid-19 bland personal orsakad av smittspridning mellan anställda på arbetsplatsen.

 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik mot landets regioner i hur vården av äldre på kommunala särskilda boenden har hanterats under coronapandemin.

 • Folkhälsomyndigheten har i dag tillsammans med Smittskydd Västra Götaland beslutat att förlänga de skärpa råden i Västra Götaland.

 • De kommande vaccinen mot covid-19 kommer att vara ett mycket viktigt verktyg för att minska smittspridningen och sjukligheten. I nuläget är inte så mycket känt om de aktuella vaccinerna och utvärderingar pågår både hos läkemedelsföretagen och myndigheter.

 • Västra Götalandsregionens leverantör av vaccin av säsongsinfluensa har meddelat att vaccinet är slut på lagret. Orsaken är ökad efterfrågan

 • Vid sitt sammanträde på tisdagen beslutade regionstyrelsen bland annat att operationssalar ska hyras in under mögelsaneringen av lokaler vid sjukhuset NÄL i Trollhättan. Styrelsen beslutade också om vilka som ska få årets Folkhälsopris, Parasportstipendium och Människorättsstipendium.

 • Just nu ökar trycket kraftigt på provtagning för covid-19. För att få bukt med svarstiderna minskar Västra Götalandsregionen sin provtagning med 25 procent tillfälligt under vecka 46.

 • Regionfullmäktiges sammanträde den 2-3 november 2020 är inställt på grund av rådande pandemi och skärpta rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Västra Götalandsregionens smittskyddsenhet.

 • Regionstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde att från den 1 november ge de egna kulturverksamheterna möjlighet att ge föreställningar med ett begränsat antal deltagare i enlighet med regeringens beslut, för närvarande max 50 personer.

 • Från den 21 oktober ska ungdomar och vuxna, som delar hushåll med någon som är covid-19-positiv, inte gå till arbetsplats eller skola. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

 • Regionstyrelsen beslutade att satsa på en enkät om livsvillkor och hälsa efter Covid-19. Enkäten ska gå ut till drygt 8 000 personer i Västra Götaland till en kostnad av 400 000 kronor.

 • Regionfullmäktige beslutade bland annat vid sitt sammanträde idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör, om gratis boende för patient och närstående vid nationell högspecialiserad vård och om att namnbytet för Västra Götalandsregionen skjuts fram till 2023.

 • Västra Götalandsregionen uppmanar dig som vill följa regionfullmäktiges sammanträde den 22 september att göra det på distans via webb-tv eller webbradio.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om en utvärdering av Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin, samt att samla all utredning och vård av könsdysfori vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • I dag 31 augusti går Västra Götalandsregionen går ur det stabsläge man befunnit sig i sedan mitten av mars, då den regionala krisledningen etablerades. Men arbetet med covid-19 fortsätter.

 • Sjukhusen i Västra Götaland kommer under de kommande veckorna få ta emot svenska flaggor som en symbolisk gåva för kampen mot coronapandemin. Flaggorna delas ut av stiftelsen Sveriges Nationaldag och Länsstyrelsen Västra Götaland. Först ut att uppmärksammas var Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

 • På grund av brister i ett CE-märkt så kallat test-kit har personer i Västra Götaland och ett antal andra regioner fått sannolikt falska positiva svar på sina PCR-test. Totalt 3 700 personer berörs, varav cirka 1 500 i Västra Götaland, uppger Folkhälsomyndigheten.

 • Vid sitt sammanträde i dag beslutade regionstyrelsen bland annat om fri parkering för sjukhuspersonal året ut samt om fortsatta ekonomiska lättnader till externa parter.

 • Boubou Hallberg blir ny sjukhusdirektör för Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS. Han tillträder i januari nästa år.

 • Den nationella strategin att öka tillgängligheten till provtagning har omsatts i Västra Götalandsregionen, som nu tar mer än 20 000 prover i veckan. Allmänhetens intresse för att bli provtagna är mycket stort. Trots att laboratoriekapaciteten har utökats både inom VGR och hos upphandlade leverantörer finns det begränsningar för hur många prover som kan analyseras. Därför har Västra Götalandsregionen beslutat att bromsa antalet provtagningar.

 • Vid sitt sammanträde i dag godkände regionstyrelsen koncernens uppföljningsrapport och beslutade att Västra Götalandsregionen kan låna ytterligare två miljarder kronor för att klara konsekvenserna av coronapandemin.

 • Med start vecka 26 gör Västra Götalandsregionen en undersökning kring förekomsten av covid-19 i Göteborg. Syftet är att få mer kunskap om smittspridningen som underlag för vårdplanering och smittskyddsarbete i Västra Götaland.

 • Vid regionfullmäktiges sammanträde den 9 juni togs beslut om budget för Västra Götalandsregionen för nästa år. Budgeten antogs utan den sedvanliga debatten då fullmäktige beslutade att denna istället ska genomföras i november. Partierna menar att de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är omöjliga att avgöra idag.

 • I dag 9 juni sammanträder regionfullmäktige och beslutar bland annat om budget 2021. Följ mötet här.

 • Ökad provtagning är en viktig del för att minska smittspridning av coronaviruset i landet, och diskussioner har förts både nationellt och regionalt med målet att öka antalet provtagningar.

 • Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare - till nytta för invånarna.

 • Vid sitt sammanträde i dag fattade regionstyrelsen bland annat beslut om att förlänga den kostnadsfria parkeringen för vårdpersonal, om en kapitaltäckningsgaranti för GöteborgsOperan samt om att föreslå att regionfullmäktige antar de styrande partiernas förslag till budget för 2021.

 • Västra Götalandsregionen har inte möjlighet att testa alla som vill veta om de har eller har haft covid-19. Prioriterade målgrupper är patienter, personer i riskgrupp samt personal inom vård och omsorg.

 • Runt 2000 chefer och medarbetare har hittills varit med på hygienläkarna Tinna (Christina) Åhréns och Ingemar Qvarfordts digitala seminarier för vårdanställda. Seminarierna vänder sig till såväl vårdpersonal i kommunerna i Västra Götaland som till vårdpersonal inom Västra Götalandsregionen.


Senast uppdaterad: 2022-07-27 06:04