Effekter av Vårdförbundets blockad

Publicerad:

Vårdförbundets blockad har pågått en dryg vecka. Effekten av blockaden ser olika ut inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. Alla patienter som berörs kontaktas av sin vårdgivare.

Konsekvenserna av blockaden ser olika ut i olika delar av Västra Götalandsregionen, flera sjukhus har dragit ner på viss planerad vård. Verksamheterna planerar för och vidtar åtgärder för att fortsätta ge god vård i så hög utsträckning som möjligt, som lägst akut vård och vård som inte kan anstå.

Skyddsarbete används framför allt inom ambulansverksamhet i samband med skiftbyten, vid operationer som tar längre tid än planerat samt på vissa jour- och beredskapslinjer.

För invånare kan blockaden innebära längre väntetider, eller att planerade besök bokas om. Alla patienter som berörs kommer att kontaktas av sin vårdgivare.

Så påverkas du som patient av Vårdförbundets konflikt - vanliga frågor