Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige 26 oktober 2021

Publicerad:

Regionfullmäktige beslutade vid tisdagens sammanträde om en tilläggsbudget för 2022 på 962 miljoner kronor. Fokus i tilläggsbudgeten är åtgärder som ska förbättra tillgängligheten i vården. Regionstyrelsen får befogenhet att även under 2022 fördela 670 miljoner kronor i tillgänglighetsmedel till de hälso- och sjukvårdsverksamheter som behöver det mest. Regionfullmäktige delade också ut Västra Götalandsregionens parasportstipendium 2021.

Tilläggsbudget 2022 med fokus på tillgänglighet i vården


Regionfullmäktige beslutade om en tilläggsbudget för Västra Götalandsregionen 2022 som omfattar 962 miljoner kronor med fokus på tillgänglighet i vården.

Tilläggsbudgetens största poster är 330 miljoner kronor ytterligare till att korta köerna i vården och 500 miljoner kronor i stöd till sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen för omställningsarbetet samt 95 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnderna för att möta specifika tillgänglighetskrav.

Tilläggsbudgeten är en förstärkning av Västra Götalandsregionens budget om drygt 60 miljarder kronor som antogs av regionfullmäktige i juni. De 962 miljoner kronorna fördelas främst i tre spår: 

  • Det första spåret är ekonomisk ersättning på 330 miljoner kronor extra till sjukvården för insatser som kan minska köerna. 
  • I spår två tillförs hälso- och sjukvårdsnämnderna drygt 95 miljoner kronor extra för att möta specificerade tillgänglighetskrav, till exempel ökad finansiering av Sahlgrenska Universitetssjukhusets regiongemensamma vård.
  • I det tredje spåret tillförs sjukhusgrupperna i Västra Götalandsregionen ytterligare 500 miljoner kronor. Syftet med dessa pengar är att ge stöd till sjukhusen att kunna arbeta vidare med den långsiktiga omställningen mot mera nära vård och koncentration av specialistvården. Dessutom ges sjukhusen möjlighet att fortsätta införa nya arbetssätt och vidareutveckla digitaliseringens möjligheter.

Omställning och regional utveckling

Pandemin har inneburit snabb omställning både av Västra Götalandsregionens egna verksamheter och för aktörer i Västra Götaland. Kollektivtrafiken och kulturen har varit särskilt hårt drabbade av pandemins effekter samtidigt som utmaningarna inom miljö- och klimatområdet ökat. Västra Götalandsregionen ska ta tillvara de nya arbetssätt som uppstod under pandemin och fortsätta att leda och hålla ihop samarbeten tillsammans med många aktörer i länet.

Den nya regionala utvecklingsstrategin med det övergripande målet ”Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle” pekar ut behoven fram till 2030. Tack vare stora egna omställningsresurser kan Västra Götalandsregionen tillsammans med privata, statliga och europeiska resurser bidra till en positiv tillväxt och utveckling. 

Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag om tilläggsbudget.

Vänsterpartiet reserverade sig till förmån för eget förslag om tilläggsbudget.

Sverigedemokraterna deltog inte i beslutet.

 

Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten

Västra Götalandsregionens regionstyrelse får av regionfullmäktige befogenhet att även under 2022 fördela 670 miljoner i tillgänglighetsmedel till de hälso- och sjukvårdsverksamheter som behöver det mest. Utöver det tillkommer 330 miljoner i tillägg, alltså totalt en extra miljard för att förbättra tillgängligheten.

Beslutet innebär att regionstyrelsen 2022 får ansvar för att samordna, leda och utveckla arbetet med bättre tillgänglighet för att hantera det uppdämda vårdbehovet till följd av pandemin. Regionstyrelsens särskilda bemyndigande ska användas för att nyttja hela den samlade hälso- och sjukvårdskapaciteten inom Västra Götalandsregionen, inklusive privata upphandlade vårdgivare. Det gäller även andra initiativ som stödjer hälso- och sjukvårdsförvaltningarnas uppdrag att utföra vård inom lagstiftade garantitider.

Västra Götalandsregionens Parasportstipendium 2021 delades ut

Regionfullmäktige delade också ut årets parasportstipendium. Läs om stipendiaterna. 

 

Alla beslut i korthet


Publicerad:
Senast uppdaterad: 2021-10-26 18:15