Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionala rapporter covid-19

Publicerad: Uppdaterad:

Från och med vecka 27 skickas Regional rapport covid-19 en gång i veckan, på torsdagar. Rapporten kommer då att samla aktuell lägesbild för covid-19 och vaccinationsarbetet.

Västra Götalandsregionens statistik om covid-19

Folkhälsomyndighetens statistik om covid-19

 

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 28

377 fall  125 fler fall än föregående vecka

Smittspridningen ligger på en fortsatt låg nivå men ökar med 50 procent från föregående vecka. Smittade personer finns i de flesta åldersgrupper men de flesta är under 30 år. Många fall går att härleda till resor utomlands, men trenden pekar också mot alltfler fall i några av länets kustkommuner samt i Göteborg, ofta som en följd av trängsel i allmänna miljöer som restauranger och mötesplatser.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare: ”Vi ser tydligt att resor är klar riskfaktor för smitta nu. Under våren såg vi fall från ett fåtal länder men listan blir allt längre. Därför är det viktigt att man blir provtagen vid hemkomst från alla länder utom Norden. Jag vill uppmana alla att vaccinera sig när man får chansen.”

Vaccinering mot covid-19

Statistik till och med: Vecka 28, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 966 787
Dos 2 599 718
Totalt 1 566 505 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd Andel vaccinerade Jmf m föregående vecka

Norra

74 procent

+2 procentenheter

Östra

74 procent

+2

Västra

74 procent

+5

Södra

71 procent

+5

Göteborg

65 procent

+5

Västra Götaland totalt

70,5 procent

+4

 

Göteborg uppdelat per stadsdel

Andel vaccinerade

Jmf m föregående vecka

Västra Göteborg

74 procent

+4 procentenheter

Majorna-Linne

72 procent

+6

Örgryte - Härlanda

72 procent

+8

Askim-Frölunda-Högsbo

70 procent

+5

Centrum

71 procent

+7

Lundby

67 procent

+7

Norra Hisingen

65 procent

+5

Västra Hisingen

61 procent

+5

Östra Göteborg

51 procent

+6

Angered

42 procent

+4

Göteborg totalt

65 procent

+5

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 30

Totalt 68 078 varav 27 000 dos 1 och 41 078 dos 2

Vaccinationerna mot covid-19 fortsätter att gå snabbt framåt i Västra Götaland efter den senaste tidens goda tillgång på vaccin. Nu har 70,5 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin, en ökning med drygt fyra procentenheter från föregående vecka. 43,7 procent är fullvaccinerade.

Minskade leveranser gör att tillgången på vaccin ser ut att bli betydligt mindre under augusti. Dessutom behöver en stor del av leveranserna användas till att ge dos 2 under dessa veckor. Det innebär en kommande lägre vaccinationstakt och periodvis brist på tider för att få dos 1.

Karl Chevalley, ställföreträdande beslutsfattare i VGR:s särskilda sjukvårdsledning: ”Vi har kapacitet att vaccinera väldigt många fler än vad som kommer bli möjligt under augusti så detta är givetvis inte optimalt. Dessutom är det under dessa veckor som vi öppnar för den nya åldersgruppen födda 2005 och tidigare. Men vi får alla ha tålamod, detta är tillfälligt. Leveranserna blir större från och med september.”

Sjukvård

Förvaltn.

Antal patienter covid-19,
21 juli kl. 10:00

NU

0 personer varav 0 på IVA

SU

28 personer varav 4 på IVA

SiV

2 personer varav 0 på IVA

Skas

5 personer varav 0 på IVA

SÄS

3 personer varav 1 på IVA

Totalt

38 personer varav 5 på IVA

 

Sjukhusen i Västra Götaland har en relativt hög beläggning, bland annat med ett högt söktryck på akutmottagningarna. Den tuffa situationen beror dock mer på andra vårdbehov än på pandemin. Antalet inneliggande patienter med covid-19 har inte förändrats nämnvärt hittills under juli månad.

Länkar för statistik och mer information

Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Smittskydd
Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 27

252 fall                                                47 färre fall än föregående vecka


Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Flest fall ses i åldersgruppen 20–30 år och många av dem bor i Göteborgsområdet. Smittskydd Västra Götaland ser att flera av de nya fallen är resultatet av semesterresor utomlands.

Den 12 juli skärpte Folkhälsomyndigheten sina råd för provtagning efter utlandsresor. Alla som varit utanför Norden rekommenderas att omgående ta ett PCR-test vid hemkomsten om de inte är vaccinerade eller haft covid-19 det senaste halvåret. För personer som rest utanför EU och EES-länder finns även rekommendation om hemisolering i sju dygn.

Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare VGR: ”Många länder har en allvarlig situation med hög smittspridning. Om du reser utomlands är det viktigt att du gör som Folkhälsomyndigheten rekommenderar. Det innebär dels att vara försiktig under din vistelse på resmålet, dels att du bör ta ett PCR-test vid hemkomst oavsett om du har symtom eller inte.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland


Statistik till och med: Vecka 27, 2021. Avser personer som är minst 18 år.

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1  899 650
Dos 2  582 195
Totalt  1 481 845 st

 

Hälso- och sjukvårdsnämnd  Andel vaccinerade      Jmf m föregående vecka

Norra 72 procent +4 procentenheter
Östra 70 procent +4
Västra  69 procent +6
Södra 66 procent +5
Göteborg 60 procent +8
Västra Götaland Totalt 66 procent +6

 

Göteborg uppdelat per stadsdel                  Andel vaccinerade

Västra Göteborg 70 procent
Majorna-Linne 66 procent
Askim-Frölunda-Högsbo 65 procent
Örgryte-Härlanda 64 procent
Centrum 64 procent
Lundby 60 procent
Norra Hisingen 60 procent
Västra Hisingen 56 procent
Östra Göteborg 45 procent
Angered 38 procent
Göteborg totalt 60 procent

 

Prognos antal doser till VGR kommande vecka

Vecka 29 Totalt 69 000 varav 52 000 dos 1 och 17 000 dos 2

 

Nu har 66 procent av alla vuxna fått minst en dos vaccin och över 42 procent är fullvaccinerade. Jämfört med föregående vecka innebär det en ökning med drygt fem procentenheter när det gäller vuxna invånare som fått dos ett. I åldersgruppen 18–29 år ökar andelen vaccinerade från ca 18 till 31 procent jämfört med föregående vecka. Bland invånare mellan 30–39 år ökar andelen från ca 26 till 39 procent.

Den 14 juli kom Folkhälsomyndigheten med beskedet att 16–17 åringar kan vaccineras från vecka 32. Västra Götalandsregionen har ännu inte fattat beslut när vaccination för dem öppnar.

Regionalt vaccinationskansli har för vecka 29 fördelat om vaccinet något, så att de områden i Västra Götaland som har lägre i vaccinationstäckning får mer vaccin än områden med hög vaccinationstäckning. Ett exempel är Göteborgs kommun, som är den kommun med lägst vaccinationstäckning i Västra Götaland.

Två kommande vaccinationskampanjer

  • Västra Götalandsregionen har tagit fram radioreklam som spelas upp under de kommande veckorna. Syftet är att påminna invånarna om att boka vaccination mot covid-19. Reklamen har sedan tidigare publicerats i en finskspråkig version. Tidpunkten är vald för att bibehålla ett högt bokningstryck när en allt större del av befolkningen är vaccinerad.
  • Under vecka 30–32 sker en kampanj i Göteborg inne i bussar och spårvagnar med information om telefonstöd om covid-19 och hur tidsbokning för vaccination går till. Svar ges på flera språk. Fokus är främst vägledning, informationsspridning och närvaro på plats där behoven är störst. Insatserna finansieras av Göteborgs stad och har utformats tillsammans med VGR.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR: ”Vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är jag väldigt glad för. Vaccinatörerna lägger kontinuerligt upp nya tider. Vi tar hela tiden stora kliv mot målet att invånare i länet ska få ett bra skydd mot allvarlig sjukdom.”

Läs mer: Uppsökande verksamhet ska öka vaccinationstakten i Angered

Sjukvård

Antal patienter covid-19,
14 juli kl. 10:00

NU 5 personer varav 0 på IVA
SU 27 personer varav 2 på IVA
SiV 3 personer varav 0 på IVA
Skas 3 personer varav 0 på IVA
SÄS 4 personer varav 0 på IVA
Totalt 42 personer varav 2 på IVA

 

Sjukvården i Västra Götaland är pressad, men det beror mer på andra sorters vård än på pandemin.

Kristine Rygge, beslutsfattare i RSSL, VGR: ”Vi fortsätter att se en vaccinationseffekt. Allt färre blir så allvarligt sjuka i covid-19 att de behöver läggas in på sjukhus, särskilt i de åldersgrupper där många är fullvaccinerade. Samtidigt är det en tuff sommar för vården på andra sätt. Söktrycket på akutmottagningarna är högt och det finns ett stort vårdbehov.”

 

Regional utveckling/kultur
Inget nytt att rapportera.

Kollektivtrafik
Inget nytt att rapportera.

Länkar för statistik och mer information
Statistik: Smittskydd Västra Götaland
Veckovis rapport på torsdagar med bland annat antal fall av covid-19 i respektive kommun.

Statistik: Vaccination och sjukvård
Veckovis vaccinationsstatistik på torsdagar. Antal inneliggande covidpatienter uppdateras på måndagar och onsdagar.

Vaccination: Samlingssida vgregion.se
Här samlar VGR aktuella fakta och nyheter om vaccination mot covid-19 i Västra Götaland.

Smittskydd

Antal nya bekräftade fall av covid-19 i Västra Götaland, vecka 26
299 fall
65 fler fall än föregående vecka
Smittspridningen i Västra Götaland ligger fortsatt på en låg nivå. Flest fall förekommer just nu i åldrarna 20-30 år och geografiskt sett är det flest fall i Göteborgsområdet.

Leif Dotevall ställföreträdande smittskyddsläkare VGR: ”Under sommaren gäller det att vi alla fortsätter att ta ansvar för att minska smittspridningen. Många längtar efter att kunna resa fritt men resor utomlands innebär en stor risk för att bli smittad och att sprida smitta. Särskilt vid resor till södra Europa ser vi nu att alltfler kommer hem med covid-19 och riskerar att smitta andra efter hemkomsten.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

Antal givna vaccindoser till personer 18 år och äldre, ackumulerat

Dos 1 823 974
Dos 2 542 620
Totalt 1 366 597 stHälso- och sjukvårdsnämnd  Andel vaccinerade:

Norra 68 procent
Östra 66 procent
Västra 63 procent
Södra 61 procent
Göteborg 52 procent
Västra Götaland 60 procent


Prognos antal doser till VGR kommande vecka 28

Dos 1  79 000
Dos 2  1000
Totalt  80 000 

 

Vaccinationerna mot covid-19 går nu snabbt framåt i Västra Götaland. Fram till och med föregående vecka har vaccinatörer i Västra Götaland gett totalt 1 366 597 doser vaccin till invånarna i länet. Det innebär att 60,1 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och att 39,6 procent är fullvaccinerade.

Inför denna vecka fördelades rekordmånga 100 000 doser avsedda för dos ett till vaccinatörerna i Västra Götaland. Nästa vecka beräknas ytterligare 79 000 förstadoser nå vaccinatörerna.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR: ”Vi har de senaste veckorna levererat ut mycket vaccin till vaccinatörerna i Västra Götaland och jag gläds mycket åt att vi nu också ser i statistiken att vaccinationstakten ökar. Det är goda nyheter för alla, eftersom vaccination är viktigt för att bekämpa pandemin.”

Sjukvård

7 juli kl. 10:00

NU-sjukvården 4 personer varav 0 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhus 28 personer varav 2 på IVA
Sjukhusen i Väster 2 personer varav 1 på IVA
Skaraborgs sjukhus 4 personer varav 1 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus 2 personer varav 0 på IVA
Totalt 40 personer varav 4 på IVA


Pandemin innebär fortfarande en belastning på sjukhusen i Västra Götaland. Varje dag läggs det fortfarande in nya patienter med covid-19 som är så pass allvarligt sjuka att de behöver sjukhusvård. Men de senaste veckorna har trycket legat på en relativt låg nivå.

Marga Brisman, beslutsfattare i RSSL,VGR: ”Pandemin i sig är inte längre sjukvårdens stora utmaning. Men i kombination med sommarbemanning på sjukhusen och ett stort söktryck på andra sorters vård innebär det hög beläggning i sjukvården.”

Denna vecka kommer ingen veckorapport från Smittskydd Västra Götaland. Veckorapporten är åter nästa vecka.

 

 

Smittskydd


Fram till och med 27 juni hade totalt 1 178 361 doser vaccin registrerats i Västra Götaland. 52,3 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och 33,7 procent är fullvaccinerade.

Andel vaccinerade dos ett per hälso- och sjukvårdsnämnd per 27 juni:

Andel vaccinerade dos ett per hälso- och sjukvårdsnämnd per 27 juni:
Östra: 60 procent (+2 procentenheter jämfört med föregående vecka)
Norra: 59 procent (+2)
Södra: 54 procent (+2)
Västra: 53 procent (+3)
Göteborg: 43 procent (+4)
Västra Götaland totalt: 52,3 procent (+3)

Högt bokningstryck

Vaccinbokningen är nu öppen för alla invånare över 18 år och vaccinationerna går framåt i snabb takt. Vaccinationsviljan är mycket stor. Bokningssidan hade under onsdagen 30 juni 2,3 miljoner sidvisningar och en halv miljon unika besökare. Den 1 juli var sidvisningarna cirka en miljon och de unika besöken en kvarts miljon.

Till en början var det tidvis trögt att komma in och boka en tid på grund av det stora besökstrycket, men det har nu stabiliserats. Nya tider läggs upp kontinuerligt. Enhet Vårdens digitalisering arbetar också med förbättringar för att bokningssidan ska bli så lättnavigerad som möjligt för invånarna.

Leveranser vecka 27

Vecka 27 skickar VGR ut 126 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland, varav rekordmånga 100 000 är avsedda för dos ett.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare VGR: ”Göteborg är en av de kommuner som har lägst medelålder i hela Sverige. Göteborgsområdet får nu fler doser för att komma ikapp.

Vaccinationsviljan är stor och nu går tiderna åt i snabb takt. Alla kommer inte hitta en tid omedelbart, men var tålmodig och kolla igen vid ett senare tillfälle. Vaccinatörerna lägger ut nya tider löpande.”

Övrigt, ej vaccination

  • Statistik: Från och med 28 juni uppdateras antal inneliggande patienter med covid-19 på måndagar och onsdagar på VGR:s webbplats.
  • Rättelse: Gårdagens rapport innehöll felaktig information gällande antal inneliggande patienter med covid-19 inom Sjukhusen i Väster. Rätt ska vara att onsdag 30 juni hade man totalt en person med covid-19 på IVA.

 

 

 

Smittskydd

Under vecka 25 rapporterades 234 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, och smittspridningen ligger nu på en låg nivå i hela regionen. De senaste veckorna ses en minskning i samtliga åldersgrupper. 

Folkhälsomyndigheten har anpassat föreskrifter, råd och rekommendationer till att spridningen av covid-19 har minskat. I dag den 1 juli gäller de nya nationella smittskyddsåtgärderna. Smittskydd Västra Götaland ser fortsatt att smitta sprids bland annat när människor träffas på kalas, fester och liknande sammankomster.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: ”Det kan vara jobbigt att höra och många är trötta, men alla måste ta sitt ansvar för att viruset inte ska få nytt fäste. Det gäller i sommar och på semestern. Om du träffar andra än dina närmaste behöver du göra det på ett sätt som minskar risken för smittspridning. Om du får symtom ska du testa dig och du ska stanna hemma i väntan på resultatet.”

Vaccinationsbevis

Idag den 1 juli kan man hämta covidbevis. Det är EU:s digitala covidbevis som är ett dokument som visar att man har fått vaccin mot covid-19, att man har testat negativt eller har tillfrisknat från covid-19. Beviset består av en QR-kod som innehåller nödvändig information. Den kan snabbt läsas av och verifieras.

Sjukvård

Den 30 juni kl. 10:00 fanns det totalt 53 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 4

På intensivavdelningen (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
8 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
32 personer varav 1 på IVA

Sjukhusen i Väster:
1 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
6 personer varav 1 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
6 personer varav 0 på IVA

Under sommarperioden blir det en lägre bemanning inom vården. Samtidigt är trycket just nu stort på annan vård än covid-19.

Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör i VGR: ”Nu gäller det att vi pressar ner smittspridningen ytterligare. Följ alla råd och rekommendationer i sommar – och ta emot det vaccin som erbjuds.”

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

Fram till och med 27 juni hade totalt 1 178 361 doser vaccin registrerats i Västra Götaland. 52,3 procent av alla vuxna invånare har fått minst en dos vaccin och 33,7 procent är fullvaccinerade. Nästa vecka, vecka 27, skickar VGR ut 126 000 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 100 000 avsedda för dos ett.  Aldrig tidigare har så många dos 1 skickats ut till vaccinatörerna

Igår, den 30 juni, öppnade VGR vaccinationerna mot covid-19 för alla invånare som fyllt 18 år. Över 400 000 nya personer fick därmed möjlighet att boka tid för vaccination. Bakgrunden till beslutet är att flera vaccinatörer under senaste veckan märkt av ett lägre bokningstryck.

Intresset från invånarna att boka tid var under gårdagen glädjande nog mycket stort. Vid lunchtid på onsdagen hade bokningssidan över 900 000 sidvisningar varav 222 000 unika besökare. En (1) sekund i genomsnittlig sidladdningstid.
85 000 personer kom igenom sidan och kunde därmed boka tid under förmiddagen igår – förutsatt att vaccinatören haft ledig tid. Det var i snitt 17 000 per timme under förmiddagen igår.

De många besöken medförde att bokningssidan till och från gick trögt under gårdagen. Samtidigt var det väldigt många som kom in och kunde boka tid. Tiderna tog slut i ett rasande tempo vilket också är meningen.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR: ”Det absolut viktigaste är att vi vaccinerar så många som möjligt, så snabbt som möjligt. Det är så vi förhindrar att fler blir allvarligt sjuka eller i värsta fall avlider. Det är så vi bekämpar pandemin. Då duger inget mindre än att allt vaccin kommer till användning.”

 

Smittskydd

Under vecka 25 rapporterades 234 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det innebär att det totala antalet fall fortsätter att minska. Det syns heller inga större uppgångar i enskilda kommuner.

Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade på måndagen att man gör anpassningar i de nationella smittskyddsåtgärderna från och med torsdag 1 juli. Detta har bland annat påverkan på sammankomster och tillställningar, där man nu tillåter fler personer att delta.

Sjukvård


Den 28 juni kl.10 fanns det totalt 56 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 6 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
7 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
32 personer varav 1 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 personer varav 1 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
7 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
8 personer varav 0 på IVA

Vaccinering mot covid-19

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats. Från och med imorgon, onsdag den 30 juni, är vaccinationsbokningen i Västra Götaland öppen för alla som har fyllt 18 år. Riskgrupper ingår som tidigare.

Imorgon, onsdag 30 juni kl. 13:30, har VGR pressträff om vaccinationsläget. Pressträffen går att följa live på vgregion.se/direkt.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Istället för att gå fram i små åldersgrupper vill vi ge alla invånare i Västra Götaland samma möjlighet att boka tid och öppnar bokningen för alla över 18 år. Det blir tydligare för såväl invånarna som vaccinatörerna.”

Den 25/6 midsommarafton uteblir Regional rapport vaccination

Smittskydd


Under föregående vecka (fram till och med fredag) rapporterades 347 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 44 procent jämfört med veckan innan.

VGR uppmanar till att hålla avstånd under midsommar
Spridningen av covid-19 fortsätter minska i Västra Götaland. Även antalet inneliggande med covid-19 på sjukhusen fortsätter nedåt. Men fortfarande sker smittspridning och utbrott och det är viktigt att fortsätta följa råden för att minska spridningen av covid-19.

VGR kommunicerar på sociala medier om att det är en fortsatt pandemi samt att Folkhälsomyndighetens råd fortfarande gäller.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, VGR: ”Vi ser en minskning i samtliga åldersgrupper och i nästan alla kommuner. Högst incidens finns hos de unga under 30, människor som är ute och rör sig mycket, inte hunnit bli vaccinerade och behöver tänka extra mycket på att följa råden under midsommarhelgen”.

Sjukvård

Den 24 juni kl. 10:00 fanns det totalt 55 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 7

På intensivavdelningen (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
7 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
31 personer varav 3 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
9 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
7 personer varav 0 på IVA

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

VGR har passerat över en miljon givna doser vaccin mot covid-19.Sedan starten av vaccinationerna mot covid-19 har VGR fram till föregående vecka gett totalt 1 077 866 doser vaccin. I och med denna vecka har mer än varannan invånare fått sin första dos.

Totalt skickas 121 396 doser vaccin ut till vaccinatörerna i Västra Götaland nästa vecka och av dessa är 72 380 avsedda för dos ett. Det är rekord för antal förstadoser under en vecka.

Under den gångna veckan har Västra Götalandsregionen sänkt åldern för de som kan boka tid för vaccinationen till födda 1981 och tidigare. Nästa vecka, onsdag 30 juni, sänks åldern ytterligare, till födda 1986 och tidigare.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR: ”Det är viktigt för oss att ha ett högt bokningstryck. Därför kan enskilda vaccinatörer som märker att trycket minskar välja att själva gå vidare tidigare i åldersgrupperna. Men senast sista juni ska bokning för 35+ gälla i hela länet.”

Regional Utveckling

Västra Götalandsregionen satsar drygt 28 miljoner i medfinansiering och stärker upp ytterligare EU-medel på 80 miljoner kronor till projekt i Västra Götaland. Den totala satsningen inklusive projektaktörernas egna medel landar på 120 miljoner kronor och syftar till att driva omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion som ska ta oss snabbare ur coronakrisen.

Nio projekt i Västra Götaland har beviljats stöd från React-EU, som en del av EU:s återhämtningspaket ”Next Generation EU”- Samtliga projekt har en tydlig koppling till den långsiktiga prioriteringen ”Stärka innovationskraften” i Västra Götalands regionala utvecklingsstrategi 2030.

Kristina Jonäng (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden: ”Projekten som beviljats medel bedöms ha stor potential att genomföra snabba, företagsnära insatser i Västsverige efter pandemin.”

 

 

 

Smittskydd

Spridningen av covid-19 fortsatte minska i Västra Götaland även under föregående vecka. Folkhälsomyndighetens databas Sminet som lagrar anmälningar om smittsamma sjukdomar har fortfarande begränsad funktionalitet. Därför presenteras den regionala statistiken istället under onsdagen i samband med Smittskydds veckorapport.

Sjukvård

Den 22 juni kl.10 fanns det totalt 61 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 10 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 9 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus: 32 personer varav 3 på IVA

Sjukhusen i Väster: 2 personer varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus: 9 personer varav 3 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus: 9 personer varav 1 på IVA

Dosintervallet för AstraZenecas vaccin

VGR har ändrat dosintervallet för AstraZeneca till att vara 6–12 veckor vilket är samma intervall Folkhälsomyndigheten anger. De personer som fått vaccinationstid för dos 2 med mer än 12 veckors dosintervall kommer att erbjudas möjlighet att boka om sin tid. VGR har tidigare i samråd med Folkhälsomyndigheten haft ett längre dosintervall utifrån att tidigare vaccinerfarenhet och att uppföljningen av Vaxzevria talat för att det immunologiska skyddet blivit bättre med ett längre intervall, samtidigt som dos 1 visat sig ge ett bra skydd mot svår sjukdom.

Vaccinering mot covid-19

Från och med idag tisdag den 22 juni har beslut tagits på att släppa på gruppen födda 1981 och tidigare. Riskgrupper ingår som tidigare. Planeringen för 35+ från och med 30 juni kvarstår.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Våra vaccinatörer märker att bokningstrycket minskar i nuvarande åldersgrupper och för att underlätta för vaccinatörerna och även fortsättningsvis ha en hög vaccinationstakt går vi därför vidare.”

Idag har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats.

Var fjärde västsvensk fullvaccinerad
Fram till och med vecka 23 har 46,7 procent av invånarna över 18 år fått en första dos vaccin. Nära en fjärdedel av invånarna (24,2 procent) är fullvaccinerade. Västra Götaland närmar sig en miljon givna doser vaccin mot covid-19. Fram till och med föregående vecka har 972 826 doser getts enligt Folkhälsomyndighetens statistik.
Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Våra vaccinatörer vaccinerar för fullt med det vaccin som finns tillgängligt. Vi upplever att vaccinationsviljan är fortsatt mycket god och det är glädjande att vi nu kan ge fler förstadoser än vad vi kunnat de senaste veckorna.”

Ny åldersgrupp den 30 juni

Från och med onsdagen den 30 juni kommer personer födda 1986 och tidigare kunna börja boka tid för vaccination mot covid-19. Sedan tidigare är bokning även möjligt för personer i riskgrupp som är 18 år och äldre. Det är viktigt att tänka på att det finns en begränsad mängd tider och de kan snabbt ta slut redan första dagen. Men nya tider läggs upp kontinuerligt.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ” Vi har bedömt att vi behöver stanna kvar på åldersintervallet 45 år och äldre ytterligare en tid, för att ge så många som möjligt i den gruppen en chans att boka tid. När ny grupp släpps på, kommer vaccination av tidigare grupper inte att vara klara, de har fortsatt chansen att boka. Efterfrågan på vaccin är större än det vaccin som finns tillgängligt.”

Nästa vecka, vecka 25, är 104 000 doser tillgängliga för vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 55 000 förstadoser.

Smittskydd

På grund av att den nationella databasen Sminet återigen är stängd finns ingen statistik över antal nya fall av covid-19 under vecka 23. Smittskydd Västra Götaland bedömer dock tillsammans med provtagningsorganisationen i VGR att smittkurvan fortsätter nedåt. En osäker faktor är den nya deltavarianten av viruset som upptäckts även i Västra Götaland.

Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare: ”Vid symtom är det oerhört viktigt att stanna hemma och att provta sig även om man är vaccinerad med en eller två doser. Det finns alla förutsättningar för smittan att ta fart igen. Vi måste vara väldigt medvetna om att det fortfarande är väldigt många som är mottagliga för smitta och kan bli sjuka och föra smittan vidare. Viruset är inte borta utan finns i samhället. Därför är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna.”

Sjukvård

Den 17 juni kl. 10:00 fanns det totalt 76 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 11 på intensivavdelningen (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Antalet personer som vårdas för covid-19 på regionens sjukhus fortsätter att minska.

Jan Kilhamn, tf hälso- och sjukvårdsdirektör: Ju färre som behöver vårdas på sjukhus för covid desto fler kan få vård för andra tillstånd som har fått stå tillbaka under pandemin. Det är oerhört positivt att det minskar och det ger oss möjlighet att ta oss an andra behov som finns, och de är stora.

NU-sjukvården:
8 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
44 personer varav 3 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 1 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
12 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
10 personer varav 0 på IVA

Vaccinering mot covid-19 i Västra Götaland

46,7 procent av invånarna över 18 år i Västra Götaland har fått en första dos vaccin enligt Folkhälsomyndighetens statistik per 17 juni. 24,2 procent har fått båda doserna och är därmed fullvaccinerade.

​Vaccinationsviljan bland invånarna i Västra Götaland är mycket stor och det är glädjande. VGR vaccinerar med allt vaccin vi får och VGR har följt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och har vaccinerat i åldersordning.

​Prognos antal vaccindoser till Västra Götaland nästkommande vecka (25) är 114 000 doser vaccin, varav 54 000 dos 1 och 60 000 dos 2. Det finns ett stort antal vaccinatörer över hela Västra Götaland och invånaren kan själv välja var man vill boka tid. Det är dock viktigt att dos 2 tas på samma ställe som dos 1.

Kristine Rygge, vaccinationssamordnare: ”Mot slutet av juni kommer vi att öppna vaccinbokningen för nästa åldersgrupp, 35 år och uppåt. VGR ger innevarande grupper chansen att boka tid innan vi släpper på nästa åldersgrupp. Visst hade vi kunnat släppa på fler åldrar, men det hade inte lett till fler vaccinationer, utan till ökad konkurrens kring de bokningstider som finns. Fördelningen av vaccin till regionerna ansvarar Folkhälsomyndigheten för. VGR jobbar hårt för att få så mycket vaccin som möjligt till regionen men kan inte svara för en annan myndighets fördelningsprinciper.”

 

 

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff i morgon onsdag 16 juni klockan 13:30. Följ pressträffen på vgregion.se/direkt.

Frekvens under sommaren

Regional rapport kommer publiceras en gång i veckan, på torsdagar, från och med vecka 27.  Rapporten kommer samla aktuell lägesbild för både covid-19 och vaccinationsarbetet.

Smittskydd

Databasen Sminet är återigen stängd. I Sminet lagras elektroniska fallanmälningar om smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, till exempel covid-19. Att databasen är stängd innebär att nya fall just nu inte kan rapporteras in. Databasen stängdes efter indikationer på en eventuell säkerhetsbrist som nu utreds. Sminet var även stängt två dagar i slutet på maj. Sedan dess har flera åtgärder vidtagits för att stärka säkerheten i Folkhälsomyndighetens system, inklusive Sminet.

Sjukvård

Den 15 juni kl. 10:00 fanns det totalt 98 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 15 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
12 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhuset:
55 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
18 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
11 personer varav 2 på IVA

Var femte västsvensk fullvaccinerad

Sedan starten av vaccinationen mot covid-19 har 867 714 vaccindoser getts i Västra Götaland. 599 697 personer har fått en första dos och 268 017 är fullvaccinerade, enligt Folkhälsomyndighetens statistik fram till och med vecka 22. Det innebär att närmare 44 procent av invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Nästan var femte västsvensk har fått två doser och är därmed fullvaccinerade. 

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan kommunerna.

Statistik covid-19 i Västra Götaland 

Under veckan har Västra Götalandsregionens vaccinationsplan uppdaterats.

Den utgår från att VGR får minst 50 000 första doser per vecka. Utifrån den förutsättningen räknar VGR med att kunna öppna bokning för alla som är 35 år (födda 1986) och äldre senast i slutet av juni och alla över 18 år från slutet av juli. Att bokning för en ny grupp öppnas är inte det samma som att alla i de tidigare grupperna har vaccinerats.

Högt tryck på bokningar

I tisdags 8 juni släpptes en ny grupp på för vaccination, personer som fyller 45 år i år och äldre samt riskgrupper i över 18 år som ännu inte vaccinerats. Vaccinationsviljan är fortsatt mycket hög och de tider som läggs ut tar snabbt slut. Nya tider läggs ut kontinuerligt. 

–  Vi har under en tid mest vaccinerat dos två och det märks i statistiken. Vi ser en tydlig ökning av antalet fullvaccinerade och det är oerhört viktigt att alla som tar en första spruta så småningom också tar sin andra, det är så vi får stopp på pandemin, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen. 

I den nu aktuella åldersgruppen 45 år och äldre, har 70 procent fått dos ett och 31 procent fått dos två. I den grupp som släpptes på under denna vecka 45–49 år återstår dock fortfarande många att vaccinera. 

Leveranser

Nästa vecka, vecka 24, skickar VGR ut 105 354 doser till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 38 944 avsedda för dos ett och resten avser dos två. 

– Vi har nu lite bättre tillgång till vaccin för dos 1 men vi räknar med att ligga kvar på den här nivån där vi vaccinerar 45+ och personer i riskgrupp under större delen av juni. Mot slutet av månaden kommer vi troligtvis att öppna för nästa åldersgrupp, säger Kristine Rygge. 

VRG har ännu inga leveransbesked efter vecka 27. Folkhälsomyndigheten uppger att de väntas i nästa vecka.

Smittskydd

Under vecka 21, mellan 26:e och 28:e maj, inträffade ett driftstopp. Databasen SmiNet var tillfälligt nedstängd av säkerhetsskäl. De fall som bekräftats under de dagar systemet var stängt rapporterades i huvudsak in under vecka 22. Driftstoppet har inte påverkat antalet rapporterade fall, endast tidpunkten för inrapportering har påverkats. Detta innebär att uppskattningsvis
1 000 fall rapporterades in i efterhand i Västra Götaland. De bekräftade fallen redovisas i statistiken utifrån det datum anmälan registrerades i Sminet. Statistiken för vecka 21 och 22 ska därför tolkas med hänsyn till detta. Läs mer i Folkhälsomyndighetens veckorapport för vecka 21.

Under vecka 21 och 22 rapporterades 3 085 fall, vilket är en minskning med 62 procent jämfört med föregående tvåveckors period (vecka 19 och 20) då 8 061 fall rapporterades. Denna 14-dagars jämförelse görs med anledning av ett driftstopp. Trenden visar en fortsatt minskad smittspridning. Med anledning av driftstoppet i Sminet är det ingen faktisk ökning vecka 22. Incidensen för Västra Götaland var 178 fall per 100 000 invånare under vecka 21 och 22 jämfört med 465 vecka 19 och 20.

Från och med den 26 februari 2020, och fram till och med den 6 juni 2021, har totalt 188 928 bekräftade fall rapporterats i Västra Götaland.

Statistik på vgregion.se

Statistiken på vgregion.se för vaccin och covid-19 finns nu samlat på en sida: www.vgregion.se/statistik-covid-19

Sjukvård

Den 10 juni kl. 10:00 fanns det totalt 108 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 19 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
11 personer varav 2 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
60 personer varav 4 på IVA

Sjukhusen i Väster:
2 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
19 personer varav 7 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
16 personer varav 4 på IVA

Smittskydd

Sammanlagt under vecka 21 och 22 har rapporterats 3 085 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Med anledning av driftstoppet på den nationella databasen Sminet under vecka 21 och 22 påverkas statistiken för dessa två veckor. Smittskydd Västra Götaland gör bedömningen att det under vecka 21 rapporterades ungefär 2 000 nya fall och vecka 22 ungefär 1 000 nya fall. Men de enskilda veckosiffrorna ska tolkas med försiktighet

– Det viktigaste är att det är tydligt att smittspridningen minskar. Sammanlagt vecka 21 och 22 är det minskning med 62 procent jämfört med föregående tvåveckorsperiod. Det ger en bild av hur det ser ut just nu, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Fortsatt arbete hemifrån för medarbetare i VGR

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att så många som möjligt arbetar hemifrån för att förhindra spridning av covid-19. För medarbetare i Västra Götalandsregionen gäller detta råd till och med 15 september eller tills annat sägs.

VGR:s krisledningsstab har i samråd med Smittskydd Västra Götaland beslutat om fortsatt hemarbete för medarbetare i VGR.

 

Alla som kan bör fortsätta att arbeta hemifrån, i samråd med sin chef, fram till 15 september. Regionen följer därmed samma restriktioner som gäller för de statliga myndigheterna

I slutet av sommaren görs en ny bedömning av läget utifrån eventuella besked som regeringen, FHM och Smittskydd Västra Götaland gett under sommaren.

Sjukvård

Den 8 juni kl. 10:00 fanns det totalt 108 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 23 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården:
9 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjukhus:
61 personer varav 10 på IVA

Sjukhusen i Väster:
3 person varav 2 på IVA

Skaraborgs sjukhus:
16 personer varav 5 på IVA

Södra Älvsborgs sjukhus:
19 personer varav 5 på IVA

Definition av dödlighet till följd av covid-19
Det finns inte någon gemensam definition av dödlighet till följd av covid-19, vilket medier i Skaraborg har uppmärksammat de senaste dagarna. Det går därmed inte att jämföra dödlighet i olika regiondelar eller mellan sjukhusförvaltningarna i VGR. Men även om VGR hade upprättat en exakt definition för beräkning av dödligheten så skulle eventuella skillnader vara svårtolkade till följd av hur sjukhusen definierar, skriver in och vårdar covid-patienter samt fördelningen av ålder, kön, och riskfaktorer. Ålder är den största riskfaktorn för död i covid-19 och åldersfördelningen skiljer sig mellan regionens olika delar.

Vaccinering mot covid-19

Idag öppnar vaccinatörer möjligheten för personer födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats. Dessutom införs en ny förtroendebokning, som sedan tidigare tillämpas i flera regioner. Upplägget bygger på att den som bokar tid får intyga att den ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid.

– Det är positivt att vaccinationsviljan är så god, men det innebär också att det vaccin vi skickar ut går åt snabbt. Vaccinatörerna lägger ut nya tider efterhand. 76,2 procent av alla över 50 år har nu fått en första dos vaccin och det är viktigt att också ta dos två där man fick dos ett, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i VGR.

Fram till och med vecka 21 har ungefär 580 000 invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin.

Nästa vecka, vecka 23, går Västra Götalandsregionen vidare i vaccinationen mot covid-19. Invånare födda 1976 eller tidigare, samt personer i riskgrupp över 18 år som ännu inte vaccinerats får nu möjlighet att boka tid.

– Under nästa vecka införs ett nytt steg i det vi kallar förtroendebokning. Den som bokar tid kommer nu att få svara ålder samt på ett antal frågor där de intygar att de ingår i någon av de grupper som nu kan boka tid, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, VGR.

Förtroendebokning

Förtroendebokning tillämpas i flera regioner. Vid bokningen ställs förtroendefrågor som vid korrekt svar möjliggör tillgång till bokning av tid för vaccination. Det är frågor som handlar om ålder (född 1976 eller tidigare) eller om man är över 18 år och har någon av de sjukdomar eller tillstånd som Folkhälsomyndigheten klassar som riskfaktorer för covid-19.

– Det vaccin vi skickar ut och de tider som läggs ut går åt snabbt och det är positivt att vaccinationsviljan är så god. Men det innebär också det är svårt för alla att få en tid omedelbart. Du kan boka tid hos vilken vaccinatör vill, men tänk på att dos 1 och 2 ska tas på samma ställe, säger Kristine Rygge.

VGR följer strategin att vaccinera i åldersordning och samtidigt se till att tillräckligt många i den aktuella gruppen fått chansen till vaccination innan nästa grupp släpps på. Fram till och med vecka 21 har 76 procent av invånarna 50 år och äldre vaccinerats.

– Folkhälsomyndigheten fördelar vaccin till regionerna. Vi konstaterar att de tre storstadsregionerna följs åt vad gäller vaccinationstakt och vi har alla vaccinerat omkring 42 procent av invånarna med en första dos. I Västra Götaland går vi vidare när tillräckligt många i nuvarande grupper fått chansen att boka sig, säger Kristine Rygge.

Leveranser

Vecka 23 skickar VGR ut cirka 102 000 doser vaccin varav cirka 44 000 är avsedda att ges som dos ett. Den leveransprognos VGR fått från Folkhälsomyndigheten gäller fram till vecka 27.

– Vår förhoppning är att skicka ut minst 50 000 förstadoser varje vecka i genomsnitt, då håller vi tidsplanen och kan erbjuda alla vaccin innan september. Men leveransprognoserna fortsätter vara osäkra och ändras ibland med kort varsel, säger Kristine Rygge.

Smittskydd

Totalt har 188 511 personer i Västra Götaland testats positivt för covid-19.

Från och med den 7 juni upphör de skärpta regionala rekommendationerna i Västra Götaland. Dock gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19.

Ingen förlängning av skärpta regionala rekommendationer | VGRfokus

Sjukvård

Den 3 juni kl. 10:00 fanns det totalt 143 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 27 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 14 personer varav 1 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 70 personer varav 11 på IVA
Sjukhusen i väster: 7 person varav 4 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 23 personer varav 6 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 29 personer varav 5 på IVA

Vaccinering

Fram till och med vecka 21 har 42,1 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin och 15,6 procent har fått två doser.

Några vaccinatörer har redan denna vecka kunnat börja vaccinera invånare från 45 år (födda 1976) och uppåt. Men med start 8 juni ska det gälla i hela länet. Det ges också möjlighet till återstående i riskgrupp i fas 3 att börja boka tid.

– Man kommer att få boka in sig via så kallade förtroendebokning. Det kommer vid bokningen finns frågor för att få fram rätt målgrupp som ska vaccineras, säger Kristine Rygge.

Statistik för vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se)

Många vill vaccinera sig – var beredd på att vänta (VGRfokus.se)

Västra Götalandsregionen bjuder in till en digital pressträff onsdag 2 juni klockan 13:30. Pressträffen kan följas via vgregion.se/direkt

Smittskydd

Det kommer inga data om smittspridning förrän senare i veckan. Orsaken är att den nationella databasen SmiNet under en period stängts ner av säkerhetsskäl efter flera intrångsförsök.

Mellan 1 juni och 6 juni gäller särskilda regionala rekommendationer och nationella smittskyddsåtgärder. De regionala rekommendationerna för Västra Götaland som gäller till och med 6 juni handlar i första hand om skydd för individen och är ett tillägg utöver Folkhälsomyndighetens nationella föreskrifter och allmänna råd.

De nationella smittskyddsåtgärderna från Folkhälsomyndigheten gäller från 1 juni även i Västra Götaland och berör främst antalet besökare på allmänna möten och offentliga sammankomster.

Sjukvård

Den 1 juni kl. 10:00 fanns det totalt 152 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 28 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 16 personer varav 1 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 77 personer varav 13 på IVA

Sjukhusen i väster: 6 person varav 3 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 21 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 32 personer varav 5 på IVA

Sommarplanering IVA

Den regionala planen för sommarens intensivvård och operationsverksamheter har reviderats. Grunden till sommaren IVA-planering är att en regionövergripande kapacitet på 61 IVA-platser, exklusive covid-19. Utöver den övergripande IVA-planen finns en separat plan för att öka eller minska antalet platser för covid-19. Den utgår från samma fördelningsprinciper som gällt under alla pandemins faser och kommer att användas efterhand beroende på behov.

Vaccinering

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda personer födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.

– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Vecka 22 levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 till vaccinatörerna i Västra Götaland. Av dessa är 60 300 doser avsedda för dos 2. Det innebär att 16 400 doser kommer finnas för de som väntar på sin första vaccinspruta.

– Det är en utmanande tid för alla som väntar på vaccin men vi måste säkerställa att den som fått dos ett också får dos två, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Vaccineringen går framåt och enligt den senast tillgängliga statistiken har 40 procent av de vuxna invånarna i Västra Götaland fått sin första dos vaccin mot covid-19. Tolv procent har fått två doser och är fullvaccinerade. Bland invånare som är födda 1971 och tidigare har hela 73 procent fått en första dos vaccin.

– Att på kort tid vaccinera alla invånare samtidigt som vaccintillgången är låg, sätter en ordentlig press på hela systemet, från vaccinatörer som står redo till att vaccinera till invånare som väntar på sitt vaccin. Det är viktigt att var och en har förståelse och tålamod för situationen vi är i, säger Kristine Rygge.

Nästa åldersintervall

Vecka 23, tisdagen 8 juni, räknar VGR med att kunna erbjuda alla födda 1976 och tidigare att boka tid. Samtidigt kan alla, från 18 år och uppåt som ingår i riskgrupp i fas 3 och som ännu inte blivit vaccinerade boka tid.
– Vi räknar med att vi då kommit tillräckligt långt i gruppen 50+ så att vi kan gå vidare. Men det kommer fortfarande vara hårt tryck och brist på vaccin för dos 1, så man får ställa in sig på att alla inte kommer få tid första veckan utan att vi kommer ligga kvar på den här nivån under en tid, säger Kristine Rygge.

Fördelning av vaccin

Nästa vecka levereras 76 700 doser vaccin mot covid-19 tillvaccinatörerna i Västra Götaland. Vaccinet fördelas mellan avtalade vaccinatörer, vårdcentraler inom vårdval vårdcentral samt sjukhus. I listan nedan beskrivs fördelningen samt hur dos ett respektive dos två fördelas:

  • Avtalade vaccinatörer: 7000 dos 1 och 500 dos 2
  • Vårdval vårdcentral: 7700 dos 1 och 55 800 dos 2
  • Sjukhus 1700 dos 1 och 4000 dos 2

Smittskydd

Under vecka 20 rapporterades 3 646 fall, vilket är en minskning med 17 procent jämfört med

föregående vecka. Antalet fall har nu minskat fem veckor i rad. Incidensen för hela Västra Götaland var 210 fall per 100 000 invånare under vecka 20.

Sjukvård

Den 27 maj kl. 10:00 fanns det totalt 195 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 40 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 19 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjh: 97 personer varav 17 på IVA
Sjukhusen i Väster: 12 person varav 5 på IVA
Skaraborgs sjukhus: 30 personer varav 9 på IVA
Södra Älvsborgs sjukhus: 37 personer varav 6 på IVA

Vaccinering mot covid-19

Fram till och med vecka 20 har 40,4 procent av invånarna i Västra Götaland fått minst en dos vaccin 12,2 procent har fått två doser. Bland personer som är födda 1971 eller tidigare har 73 procent fått en första dos vaccin.

Bokning för personer som är 45 år och äldre samt riskgrupper över 18 år

Den 8 juni, tisdag vecka 23, öppnar Västra Götalandsregionens vaccinatörer bokning för personer som är 45 år och äldre samt riskgrupper över 18 år som ännu inte vaccinerats. Med riskgrupper avses de grupper som Folkhälsomyndigheten listat.

Gravida i riskgrupp kan också från 8 juni boka in sig på alla vaccinationsmottagningar.

Det är fortfarande långt större efterfrågan på vaccin än vad det finns tider. Det kommer att finnas en begränsad mängd tider att boka även vecka 23 och alla invånare i den nya gruppen kan inte förvänta sig att få en tid första veckan.

Sorteringsfunktion ska underlätta bokning – och bygger på förtroende

När den nya åldersgruppen, samt riskgrupper från 18 år som ännu inte vaccinerats kommer det att finnas en sorteringsfunktion vid bokning hos samtliga vaccinatörer. Vid bokning kommer invånaren att fylla i ett antal uppgifter för att komma vidare. Det kommer att finnas samma möjlighet att boka tid via telefon. Sorteringsfunktionen kan med andra ord också vara muntlig. Sorteringsfunktionen är en förtroendebokning där Västra Götalandsregionen lämnar till invånaren att själv ta ansvar för att man ingår i den grupp som står på tur. Var och en som har bokat tid får stå får sin bokning, svara ärligt på frågorna och inte ta en tid från den som är före i prioriteringsordningen. Vaccinatörerna åläggs ingen extra administration.

Smittskydd

Under vecka 20 konstaterades 3 646 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är en minskning med 17 procent jämfört med föregående vecka och femte raka veckan med en minskande smittspridning. Det går åt rätt håll men ännu är det för tidigt att ta utvecklingen för given, menar Leif Dotevall, ställföreträdande smittskyddsläkare.

I Västra Götaland gäller skärpta regionala rekommendationer till och med 6 juni.

De regionala rekommendationerna ska inte blandas ihop med de nationella förändringar som aviserats från och med 1 juni. De nationella åtgärderna som beslutats av Folkhälsomyndigheten gäller även i Västra Götaland från 1 juni och riktar sig främst till verksamheter och arrangörer av möten, sammankomster och idrott. De regionala rekommendationerna från Smittskydd Västra Götaland inriktar sig på individens eget ansvar.

Sjukvård

Den 25 maj kl. 10:00 fanns det totalt 202 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 36 på intensivvårdsavdelning (IVA), på sjukhusen i Västra Götalandsregionen.

NU-sjukvården: 19 personer varav 3 på IVA

Sahlgrenska Universitetssjh: 101 personer varav 17 på IVA

Sjukhusen i väster: 13 person varav 5 på IVA

Skaraborgs Sjukhus: 26 personer varav 6 på IVA

Södra Älvsborgs Sjukhus: 3 personer varav 5 på IVA

Vaccinering

Vaccination pågår just nu i framförallt fas 4 och då primärt invånare 50 år och äldre.

– Vi fortsätter att vaccinera i så snabb takt som möjligt med det vaccin vi får, säger vaccinationssamordnare Kristine Rygge.


Publicerad:
Uppdaterad: