Accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland - ACCEL

ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Fotokälla: Svenska kraftnät

ACCEL är en samverkansarena för accelererad elnätskapacitet i Västra Götaland och drivs av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät. Tanken med ACCEL är att tillsammans hitta lösningar och dela erfarenheter med fokus på en ökad elnätskapacitet kopplat till industrins och transportsektorns elektrifiering.

Utbyggnad av elnätet är en förutsättning för en storskalig elektrifiering där elbehovet på sikt kan mångdubblas. För att möta det snabbt växande elbehovet krävs en robust och pålitlig tillförsel av el. Det är en förutsättning för att företag ska våga etablera sig och göra nödvändiga satsningar på elektrifiering. Vi analyserar de framtida behoven i Västra Götaland och för dialog med myndigheter och andra aktörer på den svenska elmarknaden om hur utbyggnaden av elnät kan skyndas på.

Västsverige är en industriell motor för Sverige. När fordonsindustri, kemi- och petrokemisk industri, annan tillverkningsindustri samt transportsektorn ska ställa om till en fossilfri framtid innebär det ett elbehov som motsvarar flera mellanstora städer. Därför behövs en stärkt dialog om nätutbyggnad för ökad elektrifiering i Västra Götaland för att klara utmaningen.

Svenska kraftnäts pressmeddelande startskott ny kraftledning i Västra Götaland 2023-03-08

VGR:s pressmeddelande om ACCEL 2022-09-22

VGR:s pressmeddelande om ACCEL 2022-05-25

ACCEL uppstartskonferens 

Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen och Svenska kraftnät var värdar för uppstartskonferensen för ACCEL den 27 september på Chalmers Conference i Göteborg. Förmiddagen inleddes av Johnny Magnusson (M), ordförande regionstyrelsen, Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län och Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör Svenska kraftnät. Medverkade i programmet gjorde även företrädare från Göteborgs Hamn, AB Volvo, NOVO Energy AB, Vattenfall, Borealis och många fler.

Programmet för uppstartskonferensen 27 september i regionkalendern

Presentationerna från uppstartskonferensen

Film från uppstartskonferensen för ACCEL 27 september 2022, del 1

Film från uppstartskonferensen för ACCEL 27 september 2022, del 2

 

 

Viktor Walter

Regionutvecklare - energisystem – elnät, Accel

Telefonnummer