Västsverige kraftsamlar för hållbar omställning

Den regionala utvecklingsstrategin innehåller fyra tvärsektoriella kraftsamlingar - elektrifiering, digitalisering, cirkulära affärsmodeller och fullföljda studier. Här lägger vi tillsammans med andra aktörer i Västra Götaland extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete för att nå större effekt.

Tillsammans ställer vi om

Vi som bidrar till genomförandet av de västsvenska kraftsamlingarna är VGR tillsammans med länets 49 kommuner och fyra kommunalförbund, näringslivet och dess organisationer, akademi och forskningsinstitut, det civila samhället samt länsstyrelsen och andra statliga myndigheter.

Cirkulära affärsmodeller

När vi går från en linjär till en mer cirkulär ekonomi skapas möjligheter till ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv, samtidigt som vi möter behovet av att ställa om för att begränsa miljö- och klimatpåverkan.

Kraftsamling digitalisering

Digitalisering

Vi kraftsamlar kring näringslivets digitala transformation, digital kompetens och lärande, säker och hållbar digital infrastruktur, offentlig sektors digitala transformation och invånarnas digitala delaktighet och tillit.

Elektrifiering

Industri- och transportsektorn är mitt i en historisk omställning från fossila bränslen till el. Omställningen är nödvändig både för att minska klimatpåverkan och för att företagen ska klara sig i den globala konkurrensen.

Fullföljda studier

Vi vill ge barn och unga i Västra Götaland de allra bästa förutsättningarna för en bra start i livet och för god hälsa, utbildning och framtidstro.

Tillsammans ställer vi om

Regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Kommunikation

Ta del av arbetet med genomförandet av kraftsamlingarna och strategin genom VGR:s nyhetsbrev om regional utveckling. 
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

VG2030 är kortnamnet för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030, även till vår webbsida. I sociala medier använder vi #vg2030 i vår kommunikation.

Från VGR kommunicerar vi om arbetet med strategin i våra sociala medier på: 

Presentationer, bilder, riktlinjer och råd med mera:
Kommunikationsmaterial för VG2030