Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete

Västra Götalandsregionens Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete ska fungera som stöd vid hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. Syftet är att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare. Detta är grunden för verksamhetsutveckling.

Bruksanvisning – så använder du guiden (film)

Maria Backström

Arbetsmiljöingenjör, Hälsan och Arbetslivet

Kristina Kling

Verksamhetsutvecklare, Hälsan och Arbetslivet, Föräldraledig