Fastighet, stöd och service

Fastighet, stöd och service ansvarar för fastighetsförvaltning och lokalförsörjning och att utveckla och säkerställa effektivt lokalutnyttjande inom Västra Götalandsregionen.

Förvaltningen arbetar med fastighet, stöd och service inom Västra Götalandsregionen. I uppdraget ingår fastighetsförvaltning, projektledning, underhåll och drift av lokaler samt administrativt stöd och servicetjänster för regionens alla verksamheter.

Förvaltningen kommer också arbeta med utveckling, effektivitet och skalfördelar inom organisationens ansvarsområden.

Kontakt- och besöksuppgifter

Kontakta oss

Växeltelefon

Verksamhetschef


Förvaltningschef
I-Or Berglund

Besök

Besöksadress

Östergatan 1
462 34 Vänersborg

Postadress

Fastighet stöd och service
Regionens hus
462 80 Vänersborg