Våra yrken

Vill du jobba med något meningsfullt? I Västra Götalandsregionen gör du just det. Vi är till för människorna som lever här – för tillgången till hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och utvecklingen av ett hållbart samhälle. Det är ett stort och viktigt uppdrag.

I Västra Götalandsregionen finns fler än 200 olika yrken och ännu fler befattningar. Utifrån det breda samhällsuppdraget så täcker Västra Götalandsregionen in flera olika branscher – hälso- och sjukvård och tandvård, regional utveckling, fastigheter, service och förvaltning.

Om Västra Götalandsregionen

Biomedicinsk analytiker

Biomedicinska analytiker arbetar med diagnostik inom hälso- och sjukvården och gör analyser, provtagningar, bearbetar, redovisar och bedömer mät- och undersökningsresultat.

IT och digitalisering

Vi jobbar med allt från strategi till support med ansvar för utveckling, arkitektur, IT-säkerhet, data och analys, förvaltning, drift och support av IT-stöd för Västra Götalandsregionens olika verksamheter.

Psykolog

En psykolog är expert inom området psykologi och jobbar med människors psykiska hälsa och ohälsa. Psykologen utreder, diagnostiserar, behandlar och förebygger psykiska problem, tillstånd och sjukdomar. En psykolog kan arbeta med olika metoder och behandlingsformer.

Servicearbetare

Som servicearbetare har du en viktig funktion för att vården till invånarna i VGR ska fungera. Det är ett varierat yrke där du bidrar till att minska smittspridning och stöttar vårdpersonalen med serviceuppgifter.

Sjuksköterska

Det finns många olika ställen och sätt att arbeta som sjuksköterska hos oss. VGR är en av Sveriges största arbetsgivare så finns här många valmöjligheter och alternativ. Din karriär hos oss kan utvecklas i många olika riktningar, på bredden, på djupet och på höjden.

Undersköterska

Undersköterskor arbetar nära patienten med vård, omsorg, stöd eller service, ofta i team med sjuksköterskor och läkare. Undersköterskans arbetsuppgifter kan handla om att hjälpa patienter med personlig hygien, sårvård, kontrollera värden, förbereda behandlingsrum, dokumentation med mera.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen