VFU slutenvård

Under två placeringar (2+2 veckor) kommer du som blivande kollega att slussas in i läkarrollen av handledare på våra internmedicinska vårdavdelningar och medicinakuten.

SKÖVDE

Vi erbjuder ett roterande schema mellan olika avdelningar för att ge dig ett brett perspektiv på underläkarens vardag och en möjlighet att se olika arbetssätt.

Varje vecka har du en klinisk handledare, oftast en AT-läkare eller ST-läkare. Utöver dessa, finns de övergripande, kandidatansvariga läkarna som stöd under hela din placering.

Dina kliniska färdigheter kommer fortlöpande examineras med hjälp av EPA-bedömningar, som registreras i e-portföljen. Du får lära dig att skriva journal, och får återkoppling på det interproffessionella lärandet som ingår i lärandemålen.

Under din placering kommer du att gå kvällsjour och ta egna patienter på medicinakuten med stöd av en särskilt avsatt handledare. På en av jourerna kommer du få göra en sit-in, där det ges en fördjupad och strukturerad återkoppling på patientmötet och din handläggning.

Varje vecka kommer du att delta i seminarier som leds av ST-läkare, där du får, bland annat, reflektera över din proffessionella utveckling, interproffessionella samarbete, samt lära dig etiska principer. Det erbjuds också undervisning i radiologi.

Varje vecka avslutas med tid för reflektion i grupp, där du och dina medstudenter får möjlighet att dela med er av- och diskutera veckans erfarenheter med en senior kollega.

Information inför VFU slutenvård, Skövde 

Schema VFU sv, grp 14, v 15-16, 2024

------------------------------------------------------------------------------

Elisa Stenroos
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Skövde
e-post; elisa.stenroos@vgregion.se 

Midya Matikhan
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Skövde
e-post; midya.matikhan@vgregion.se

Måns Johansson
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Skövde
e-post; mans.johansson@vgregion.se

Alexander Johansson
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Skövde
e-post; alexander.p.johansson@vgregion.se

________________________________

LIDKÖPING

Ni som har VFU slutenvård i Lidköping, har boende i Lidköping under era VFU-veckor.
Kontaktperson; Åsa Gillberg,
e-post; asa.gillberg@vgregion.se

Information inför VFU slutenvård, Lidköping

------------------------------------------------------------------------

Välkomna!

Anna Carlqvist
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Lidköping
e-post; anna.sh.johansson@vgregion.se

Hanna Otterberg
VIL-ansvarig VFU slutenvård, Lidköping
e-post; hanna.enander@vgregion.se