Akutmedicin (vilande)

Under två veckor kommer du vara på Akutmottagningen.

Akutmottagningen har ett stort och varierat flöde, vilket ger dig möjligheter att se och handlägga många olika typer patienter tillsammans med en avsatt handledare.

Vi lägger stor vikt vid att du skall utvecklas, inte bara genom ökade kunskaper inom akutmedicin, utan även i din yrkesroll.

I undervisningen ingår:

  • symtombaserad gruppundervisning 4 ggr/vecka
  • HLR träning
  • ABCDE-simulering
  • praktiska övningar

Du kommer även få en inläsningsuppgift att redovisa sista dagen, med efterföljande feedback från kursansvarig och medstudenter. Tid för inläsning och förberedelse är avsatt i schemat.

Information inför din placering

Schema v 44-45, 2023 

Principschema Akutmedicin

Välkommen!

Jonathan Fahlén Godö  (jonathan.fahlen.godo@vgregion.se)
VIL-ansvarig Akutmedicin