Kirurgi

Kirurgi är långt ifrån bara att operera. I ämnesområdet ingår de lika viktiga komponenterna:

 • diagnostik och indikationsvärdering inför eventuell operativ behandling
 • den postoperativa vården
 • uppföljningen

Det är alltså en stor kunskapsmassa som man arbetar med inom specialiteten kirurgi.

Under termin 8 på medicinarutbildningen är 6 veckor reserverade för utbildningen i kirurgi. Målsättningen är att du skall förstå de stora grupperna av sjukdomar som kirurgin handlägger.

Vi vill också att du skall få kunskap om;

 • svenskt skadepanorama
 • vilka skador som förekommer
 • skademekanismer 
 • principer för handläggningen av dessa patienter

Kirurgin är på alla moderna kirurgkliniker sektionerad. Denna sektionering är också grunden för hur kirurger (sub)specialiserar sig. Vi följer denna sektionering när vi planerar din utbildningsgång under de 6 kirurgveckorna.

Sektionerna är

 • övre gastrointestinal kirurgi
 • nedre gastrointestinal kirurgi
 • mammarkirurgi
 • kärlkirurgi

I Skövde vill vi välkomna dig in i de olika sektionernas och akutmottagningens arbetslag. Du kommer att få en fin inblick i och kunskap om en kirurgs roll och ansvar i en specialiserad sjukvårdsorganisation på internationellt hög nivå.

Framförallt vill vi genom vår undervisning bibringa dig en bred grundläggande kunskap om de kirurgiska sjukdomarna, deras diagnostik och behandling.

Information inför kirurgi (uppdaterad 2024-01-08)

-----------------------------------------------------------------

Schema v 12-20, 2024

Schema allmänkirurgi v 12-16, 2024

Schema allmänkirurgi v 17-20, 2024

Seminarier v 12-20, 2024 (uppdaterat 2024-04-24)

----------------------------------------------------------------

Jourschema (uppdaterat 2024-01-02)

Kärlschema (uppdaterat 2021-01-19)

Kirurgiska diagnoser (2020-01-28)

Info och tips inför GIK-veckorna 

Tips från tidigare studenter

POU-fall Akut buk

Bröstkirugi (youtube-länkar)

https://www.youtube.com/watch?v=1gKMtSA6VCY

https://www.youtube.com/watch?v=StuUjtXj6u8

https://www.youtube.com/watch?v=1AwmGrnk-Qs 

Kirurgiseminarier

Proktologi

Anorektala sjukdomar

Endokrin

Endokrinkirurgi (från CANVAS)

Studiehandledning Endokrinkirurgi 

Akut GI

Anvisningar Akuta GI-fall

ÖGI-cancer

ÖG cancer (2018-09-20)

Ileus

Ileusfall 1-3

Ileus GIK (2018-09-20)

Pancreatit

Pankreatit (2018-09-25)

Fall pankreatit

Kolorektal cancer

Kolorektalcancer GIK (2018-09-25)

POU fall

Icterus

Icterusseminarium (2018-10-08)

Kärlkirurgi

Veninsuff varicierkirurgi (2019-09-12)

Perifier kärlkirurgi (2021-01-22)

Vetenskapligt seminarium

Vetenskaplig litteratur

Hjärtstopp - hypotermi

Granskningsmall RCT

Litteraturöversikt pr vid akut buk

Välkommen!

Fredrik Wisén (fredrik.wisen@vgregion.se) Föräldraledig hösten 2023

Joel Corin (joel.corin@vgregion.se)

Per-Anders Larsson (per-anders.larsson@vgregion.se)

VIL-ansvariga kirurgi

Interventionscentrum, IVC

På IVC utförs röntgen-övervakad avancerad hjärt- o kärlkirurgi.

Detta görs i samverkan mellan:

 • radiologi
 • kardiologi
 • kärlkirurgi
 • anestesi/operation

Dokumentation från GU

Studiehandledning kirurgi (GU)

Lärandestöd - rond

Handledare på KUA