Anestesi och intensivvård

Under två veckor kommer du vara på:

  • Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde och Operation Skaraborgs Sjukhus Falköping
  • Intensivvårdsavdelningen (IVA), Skaraborgs Sjukhus Skövde

På kliniken i Skövde bedriver vi en omfattande verksamhet med ungefär 11 000 operationer inom samtliga specialiteter (undantaget neurokirurgi och thoraxkirurgi) per år och vårdar under samma tid cirka 830 IVA-patienter vilket ger oss en god grund för att lära ut grunderna inom vår specialitet.

Din placering löper under två veckors tid där du huvudsakligen är placerad på operation och där din kliniska placering kombineras med undervisningsseminarier och inlämningsuppgifter.

Din huvudhandledare kommer vara en av våra handledningsutbildade ST- eller specialistläkare som skall se till att du får bästa möjliga placering hos oss!

En av dagarna blir du placerad på vår dagkirurgiska klinik på sjukhuset i Falköping där det ges möjlighet till mängdträning i basal luftvägshantering.

Under din anestesiplacering förväntas du även gå med en jour kvällstid med en av våra primärjourer där du har möjlighet att exponeras för allt från trauma och svårt sjuka patienter till smärtproblematik och enklare kirurgiska ingrepp.

I undervisningen ingår:

  • gruppundervisning
  • luftvägsträning
  • praktiska övningar såsom koppla infusioner och sätta PVK

Du kommer även få ett par inläsningsuppgifter att redovisa.
Tid för inläsning och förberedelse är avsatt i schemat.

Information inför din placering (uppdaterat 2024-01-22)

Välkommen!

Joel Wallén (joel.wallen@vgregion.se

VIL-ansvarig Anestesi & Intensivvård

Vill du se hur arbetet kan gå till vid vårt Interventionscentrum, IVC?

En film om Interventionscentrum vid Skaraborgs Sjukhus Skövde

På IVC utförs röntgen-övervakad avancerad hjärt- o kärlkirurgi.

Detta görs i samverkan mellan:

  • radiologi
  • kardiologi
  • kärlkirurgi
  • anestesi/operation