Radiologi

Vid radiologiska enheten, Diagnostik och service, Kungälvs sjukhus, erbjuds ST i basspecialiteten radiologi.

Radiologiska enheten

Radiologiska enheten tillhör Diagnostik och service, som är en del av Sjukhusen i väster (Kungälvs sjukhus, Alingsås lasarett, Frölunda Specialistsjukhus och Angereds Närsjukhus). Vid enheten arbetar ca 17 specialistläkare/överläkare och 7–10 ST-läkare. Diagnostik och service har totalt har cirka 140 anställda inklusive laboratoriemedicin, medicinsk teknik och sjukhusapoteket.

Vid radiologiska enheten på Kungälvs sjukhus görs drygt 50000 radiologiska undersökningar per år vilket inkluderar konventionell röntgen, DT, ultraljud och MR. Totalt görs ca 110 000 radiologiska undersökningar/år inom Sjukhusen i väster.

Målen för medicinsk radiologi

Socialstyrelsens nuvarande målbeskrivning för ST i radiologi började gälla den 1 maj 2015 (SOSFS 2015:8).

Specialiseringstjänstgöringen är målstyrd men kan inte göras snabbare än på fem år (60 månader). Specialistföreningen för medicinsk radiologi rekommenderar att man även använder den europeiska föreningens utbildningsbok, European Training Curriculum for Radiology, ETC som stöd för utbildningen. För att bli färdig specialist krävs att man också randar sig på ett större sjukhus, för vår del just nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset där man erbjuds randning mot slutet av femårsperioden.

Handledning och bedömning

ST-läkaren ska under hela sin ST ha regelbunden handledning med handledare som genomgått handledarutbildning och är specialistkompetent i radiologi. Förutom detta får ST-läkaren feedback från kliniska handledare och årlig feedback från specialistkollegium. Det är till slut handledare och verksamhetschef som intygar att ST-läkaren uppfyller kompetenskraven i specialistansökan.

Utbildningsprogram

ST-läkaren ansvarar tillsammans med sin handledare för att upprätta och regelbundet uppdatera ett utbildningsprogram med bl.a. kurser och sidotjänstgöringar, planera handledning, genomföra ett skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer och ett förbättringsarbete. Studierektorn finns tillgänglig som stöd i planeringen och är behjälplig vid upprättande av utbildningsprogram. Verksamhetschefen ska i förväg godkänna ansökan om sidotjänstgöringar och kurser.

Placering och sidotjänstgöring

Specialiseringstjänstgöringen görs inom radiologin på Kungälvs sjukhus vanligtvis under de första tre åren och därefter randning på en större röntgenklinik (t.ex. Sahlgrenska Universitetssjukhuset) under ca två år.

Kurser

Under ST förväntas man genomgå ett antal kurser. I första hand ansöker man om specialistkompetenskurser (SK-kurser) som är statligt finansierade. Tillgången till dessa kurser är dock begränsad varför ST-läkaren i många fall behöver komplettera sin utbildning med andra Lipuls-granskade kurser.

Merparten av de specialistgemensamma A- och B-kursmålen (kommunikation, ledarskap, vetenskap och kvalitetsarbete) uppfylls av delkurserna i Kungälvs sjukhus lokala utbildningsprogram "STellan".

Kontakt

Karolina Lundstam
E-post karolina.lundstam@vgregion.se