Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande.

Uppföljning

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Det handlar om ekonomisk respektive innehållsinriktad uppföljning. På vilket sätt skiljer sig åt beroende på typ av insats. Information om vilken uppföljning som är aktuell skickas ofta ut i samband med beslut.

Utvärdering

Västra Götalandsregionen genomför även utvärderingar av olika slag. Med utvärdering menar vi här en analys och värdering av en specifik insats med avseende på genomförande, resultat och effekter. Resultat och effekter relateras till uppsatta mål. En utvärdering sker vanligen när en insats är avslutad, men kan även ske under en insats. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

En modell för för regional utveckling, Västra Götalandsregionen

För att få ett system över vad som bör följas upp och vilka insatser som bör utvärderas har en modell för systematisk uppföljning och utvärdering för ett ökat lärande tagits fram för avdelningarna vid koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. Modellen utgår från de övergripande styrdokumenten för regional utveckling och kultur, och appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. I modellen lyfts även kriterier för urval för utvärdering. 

I samband med översyn av modellen under 2022 togs ett kunskapsunderlag fram vad gäller hur vi får till en användning och ett lärande. Kunskapsunderlaget i sin helhet: 

Genomförda uppföljningar och utvärderingar

Nedan listas uppföljningar och utvärderingar som genomförts inom regional utveckling. Det går också att filtrera fram utvärderingar och uppföljningar inom olika ämnesområden genom att gå via analysportalen.

Analysportalen

Sortera på:

Rapportlista: Uppföljning utvärdering

 • 2022 års uppföljning av VGR:s program för Öka inkluderingen

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:36
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • 2022 års uppföljning av VGR:s program för Stärka innovationskraften

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:34
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • En genomlysning av sociala ekonomins råd i samband med förändring i politisk tillhörighet.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se, åsa.rydin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson och Åsa Rydin Svenberg
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:38
  Ämnesområde
  Demokrati och samhällsservice
 • 2022 års uppföljning av Västra Götalandsregionens program för Knyta samman.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:37
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • 2022 års uppföljning av Västra Götalandsregionens program för Bygga kompetens.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:35
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • En sammanfattningsrapport av 2022 års uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:19
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • 2022 års uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:17
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • Uppföljning av de delregionala utvecklingsmedel (DRUM) för 2022. DRUM är medel som har decentraliserats till kommunalförbund och BRG

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregionlse
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:16
  Ämnesområde
  Arbetsmarknad, Kultur och fritid, Miljö och natur, Näringsliv
 • En fördjupad uppföljning av företagsstöd i form av sådd, konsultcheckar, investeringsstöd och FoU-kort Avancerat har genomförts av WSP Sverige AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

  Ansvarig
  Externt, Samhällsanalys
  E-post
  Katarina.ahlin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Katarina Ahlin
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:5
  Ämnesområde
  Näringsliv
 • En fördjupad uppföljning av företagsstöd i form av sådd, konsultcheckar, investeringsstöd och FoU-kort Avancerat har genomförts av WSP Sverige AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

  Ansvarig
  Samhällsanalys, Externt
  E-post
  Katarina.ahlin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Katarina Ahlin
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  VGR-analys
  2023:5
  Ämnesområde
  Näringsliv
 • En utvärdering av insatsen Unga Regionutvecklare en satsning i att skapa en mer systematisk invånardialog med barn och unga.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson och Julius Bergh
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2023
  Ämnesområde
  Demokrati och samhällsservice, Kultur och fritid
 • En fördjupad uppföljning av Västra Götalands maritima strategi.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:31
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • Utvärdering av IUC Väst och IUC Sjuhärad.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:33
 • Uppföljning av 2021 års delregionala utvecklingsmedel (DRUM)

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:25
  Ämnesområde
  Kultur och fritid, Miljö och natur, Näringsliv, Utbildning och forskning
 • En sammanfattning av 2021 års uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:19
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • 2021 års uppföljning av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Monica.emanuelsson@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Monica Emanuelsson
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:17
  Ämnesområde
  Regionens utveckling
 • Utvärdering av Västkuststiftelsens verksamhet och genomförande.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:20
  Ämnesområde
  Kultur och fritid, Miljö och natur
 • Den här halvtidsuppföljningen beskriver insatserna som verksamheterna med ett långsiktigt uppdrag har genomfört inom ramen för kulturplanens prioriteringar.

  Ansvarig
  Samhällsanalys
  E-post
  Koen.braak@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Kontaktperson
  Koen Braak
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:19
  Ämnesområde
  Kultur och fritid
 • Bilaga till rapport Fördjupad uppföljning av företagsstöd 2021

  Ansvarig
  Externt, Samhällsanalys
  E-post
  Katarina.ahlin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:6
  Ämnesområde
  Näringsliv
 • En fördjupad uppföljning av företagsstöd i form av sådd, konsultcheckar, investeringsbidrag och FoU-kort Avancerat har genomförts av WSP Sverige AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

  Ansvarig
  Externt, Samhällsanalys
  E-post
  Katarina.ahlin@vgregion.se
  Format
  .pdf
  Kategori
  Samhälle och befolkning
  Projekt
  Uppföljning och utvärdering
  Publiceringsår
  2022
  VGR-analys
  2022:6
  Ämnesområde
  Näringsliv
 1. Nästa

Senast uppdaterad: 2023-04-24 16:54