Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Uppföljning och utvärdering av regional utveckling

Uppföljning och utvärdering är viktiga av flera olika skäl och kan ha olika fokus. Det övergripande syftet är att ge en ökad kunskap som i sin tur bidrar till att öka graden av lärande.

Uppföljning

Insatser som medfinansieras av Västra Götalandsregionen följs upp på olika sätt. Det handlar om ekonomisk respektive innehållsinriktad uppföljning. På vilket sätt skiljer sig åt beroende på typ av insats. Information om vilken uppföljning som är aktuell skickas ofta ut i samband med beslut.

Utvärdering

Västra Götalandsregionen genomför även utvärderingar av olika slag. Med utvärdering menar vi här en analys och värdering av en specifik insats med avseende på genomförande, resultat och effekter. Resultat och effekter relateras till uppsatta mål. En utvärdering sker vanligen när en insats är avslutad, men kan även ske under en insats. En utvärdering utmynnar i lärdomar inför framtiden.

Modell för uppföljning och utvärdering

För att få ett system över vad som bör följas upp och vilka insatser som bör utvärderas har en modell för lärande uppföljning och utvärdering tagits fram för avdelningarna vid koncernstab regional utveckling och koncernavdelning kultur. Det är en modell med syfte att skapa en mer systematisk uppföljning och utvärdering samt ett ökat lärande avseende insatser inom regional utveckling. Modellen appliceras på de berörda avdelningarnas arbete vad gäller planer, uppdrag, verksamheter, projekt, organisationsbidrag och företagsstöd. I modellen lyfts även kriterier för urval för utvärdering där utgångspunkten är de övergripande styrdokumenten Västra Götaland 2020- Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, Kulturstrategi för Västra Götaland och Regionalt trafikförsörjningsprogram.

Modellen för lärande uppföljning och utvärdering

Kortversion modell för lärande uppföljning och utvärdering

Mer info om insatslogik (under arbete)

Genomförda uppföljningar och utvärderingar

Nedan listas uppföljningar och utvärderingar som genomförts inom regional utveckling. Det går också att filtrera fram utvärderingar och uppföljningar inom olika ämnesområden genom att gå via analysportalen.

Analysportalen

Sortera på:

Rapportlista: Uppföljning utvärdering

  1. Nästa

Senast uppdaterad: 2022-06-17 15:29