Den västsvenska SOM-rapporten

Den årliga västsvenska SOM-undersökningen bygger på en enkätundersökning som varje höst skickas ut till 6 000 personer i Västra Götaland.

Den västsvenska SOM-undersökningen 2022

SOM-rapporten bygger på enkäter

I SOM-rapporten (SOM står för samhälle opinion medier) samlas artiklar från forskare från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som använt sig av svaren från enkäten. 

Undersökningen bygger främst på att samma frågor ställs för att forskarna ska kunna följa förändringar i invånarnas syn på olika saker, men vissa kan justeras eller nya frågor tillkommer. Varje rapport har ett tema. 

Västra Götalandsregionen stödjer arbetet genom ett samarbetsavtal med SOM-institutet för att det är viktigt att ha kunskap om hur invånarna ser på sina liv, på samhället och på VGR:s service.

Mer om SOM-rapporterna 

Visionen om det goda livet sätter invånarna i centrum. I den forskningssamverkan VGR har med SOM-institutet ingår att följa invånarnas syn på sina liv, på samhälle och samhällsservice och på samhällsutvecklingen generellt.

VGRfokus: "Västsvenskar oroas över organiserad brottslighet – men relativt nöjda med vården" om årets Visionsrapport från SOM-institutet 2021

Västsvenska SOM-undersökningen 2021 Uppföljning av Vision Västra Götaland (pdf)

Den västsvenska SOM-undersökningen 2021 Tabellrapport (pdf)

SOM-institutet

Fler rapporter från SOM-institutet

Karin Althoff

Avdelningschef

Telefonnummer

Tomas Ekberg

Strateg

Telefonnummer