Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om projektstöd

Här finns information om hur ansökan går till, blanketter och vad du behöver tänka på när du söker projektstöd inom regional utveckling.

Vi tar som regel emot ansökningar om projektstöd löpande, men utlysningar kan förekomma. Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas från någon av de fyra nämnderna för regional utvecking; kollektivtrafiknämnden, kulturnämnden, miljönämnden och regionutvecklingsnämnden. Vi ber dig ta kontakt med en handläggare inom aktuellt område, innan ansökan skickas in.

Här hittar du information om:

  • Innan du fyller i ansökan
  • Vem kan söka projektstöd?
  • Hur mycket kan man söka?
  • Vem beslutar och hur lång tid tar det?
  • Så ansöker du om projektstöd
  • Är projektet ett samverkansprojekt som kräver samverkansavtal?

Innan du fyller i ansökan

De projekt VGR beviljar stöd till måste tydligt vara nytänkande och främja en hållbar utveckling av Västra Götaland i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin, och ska uppfylla ett antal bedömningskriterier.

Regional utveckingstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Bedömningskriterierna kan hjälpa dig att skriva en bra ansökan.

Det är även bra att du tar del av de Allmänna villkor för projektstöd som gäller för alla beviljade projektstöd. 

Vem kan söka projektstöd?

Kommuner, högskolor, institut, föreningar, branschorganisationer i näringslivet eller andra organisationer kan söka eller vara samverkanspartner för utvecklingsprojekt som VGR medfinansierar. VGR prioriterar projekt som bygger på breda och gränsöverskridande samarbeten och som tillför värde i hela Västra Götaland. 

Hur mycket kan man söka?

Medfinansiering krävs alltid från fler än Västra Götalandsregionen. VGR:s huvudinriktning är att medfinansiera projekt med högst 50 procent av totala projektkostnaden. VGR prioriterar projekt med flera finansiärer och där VGR:s andel av den totala finansieringen är låg. 

Vem beslutar och hur lång tid tar det?

Det är våra folkvalda regionpolitiker som fattar beslut på sina nämndmöten om vilka projekt som beviljas projektstöd. Nämnderna prioriterar insatser med utgångspunkt i respektive nämnds grunduppdrag.

Handläggarnas roll är att ha dialog med sökande om projektförslag och att bedöma inkomna ansökningar utifrån fastställda kriterier och riktlinjer. Handläggaren skriver fram ett förslag på beslut till nämnden. Från att en komplett ansökan skickats in är handläggningstiden minst 2 månader innan nämnden kan fatta beslut.

Chefer kan med stöd av delegering besluta om ansökningar om mindre belopp.

Så ansöker du om projektstöd

Från 1 mars 2021 använder du samma ansökningsblankett oavsett om du söker projektstöd hos regionutvecklingsnämnden, miljönämnden eller kollektivtrafiknämnden. För förstudier och mindre projekt finns det en förenklad ansökningsblankett.

Enskilda stöd kan ha särskilda blanketter för både ansökan, rapportering och rekvisition av medel. Kontakta därför en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan.

Du hittar ansvarig handläggare under varje program/område.

Blanketter

Här hittar du blanketter för ansökan, rapportering och rekvisition av stöd, samt vägledning om projektekonomi och vilka kostnader som är stödberättigande.

Är projektet ett samverkansprojekt som kräver samverkansavtal?

För vissa samverkansprojekt kräver VGR att ett samverkansavtal upprättas mellan projektägaren och medverkande samverkansparter och bifogas ansökan.

Om både 1) och 2) gäller ska ett samverkansavtal upprättas och godkännas av VGR i samband med beslutet om projektstöd. 

1) Fler än en organisation ska delta i genomförandet och bokföra kostnader som ska täckas av projektets budget. Projektägaren kommer att fördela beviljade medel till en eller flera samverkanspartner.

2) Samverkan mellan parterna bidrar till ett mervärde för måluppfyllelsen som inte kan nås genom flera seperata projekt.

Mall för samverkansavtal


Senast uppdaterad: 2021-03-01 09:13