Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ansök om projektstöd

Här finns information om hur ansökan går till, blanketter och vad du behöver tänka på när du planerar inför att ansöka om projektstöd inom regional utveckling.

Vi tar som regel emot ansökningar om projektstöd löpande, men utlysningar kan förekomma. Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas från någon av de tre nämnderna för regional utveckling; miljö- och regionutvecklingsnämnden, infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden och kulturnämnden.

Vi ber dig ta kontakt med en handläggare inom aktuellt område, innan ansökan skickas in.

Här hittar du information om:

  • Innan du fyller i ansökan
  • Vem kan söka projektstöd?
  • hur mycket kan man söka?
  • Vem beslutar och hur lång tid tar det?
  • Så ansöker du om projektstöd
  • Är projektet ett samverkansprojekt som kräver samverkansavtal?

Innan du fyller i ansökan

De projekt VGR beviljar stöd till måste tydligt vara nytänkande och främja en hållbar utveckling av Västra Götaland i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin, och ska uppfylla ett antal bedömningskriterier.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Bedömningskriterierna kan hjälpa dig att skriva en bra ansökan.

Det är bra om du tar del av de Allmänna villkor som gäller för projektstöd, innan du börjar med ansökan:

 Allmänna villkor för beslut om projektstöd som fattades innan 31 dec 2022 

Allmänna villkor för beslut om projektstöd från och med januari 2023

Vem kan söka projektstöd?

Kommuner, högskolor, institut, föreningar, branschorganisationer i näringslivet eller andra organisationer kan söka eller vara samverkanspartner för utvecklingsprojekt som VGR medfinansierar. VGR prioriterar projekt som bygger på breda och gränsöverskridande samarbeten och som tillför värde i hela Västra Götaland. 

Hur mycket kan man söka?

Medfinansiering krävs alltid från fler än Västra Götalandsregionen. VGR:s huvudinriktning är att medfinansiera projekt med högst 50 procent av totala projektkostnaden. VGR prioriterar projekt med flera finansiärer och där VGR:s andel av den totala finansieringen är låg. 

Vem beslutar och hur lång tid tar det?

Det är våra folkvalda regionpolitiker som fattar beslut på sina nämndmöten om vilka projekt som beviljas projektstöd. Nämnderna prioriterar insatser med utgångspunkt i respektive nämnds grunduppdrag.

Handläggarnas roll är att ha dialog med sökande om projektförslag och att bedöma inkomna ansökningar utifrån fastställda kriterier och riktlinjer. Handläggaren skriver fram ett förslag på beslut till nämnden. Från att en komplett ansökan skickats in är handläggningstiden minst 2 månader innan nämnden kan fatta beslut.

Chefer kan med stöd av delegering besluta om ansökningar om mindre belopp.

Så ansöker du om projektstöd

Du använder samma ansökningsblankett oavsett om du söker projektstöd hos miljö- och regionutvecklingsnämnden eller infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden. För förstudier och mindre projekt finns det en förenklad ansökningsblankett.

Enskilda stöd kan ha särskilda blanketter för både ansökan, rapportering och rekvisition av medel. Kontakta därför en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan.

Du hittar ansvarig handläggare under varje program/område.

Blanketter

Här hittar du blanketter för ansökan, rapportering och rekvisition av stöd, samt vägledning om projektekonomi och vilka kostnader som är stödberättigande.

Är projektet ett samverkansprojekt som kräver samverkansavtal?

För vissa samverkansprojekt kräver VGR att ett samverkansavtal upprättas mellan projektägaren och medverkande samverkanspart/er. Nedan hittar du en mall för samverkansavtal där det framgår vad som ska finnas med. Undertecknat samverkansavtal ska skickas in till VGR och godkännas senast i samband med beslutet om projektstöd, men det är bra om det bifogas redan med ansökan.

Om både 1) och 2) gäller ska ett samverkansavtal upprättas och godkännas av VGR. 

  1. Fler än en organisation ska delta i genomförandet och bokföra kostnader som ska täckas av projektets budget. Projektägaren kommer att fördela beviljade medel till en eller flera samverkanspartner.
  2. Samverkan mellan parterna bidrar till ett mervärde för måluppfyllelsen som inte kan nås genom flera separata projekt.

Mall för samverkansavtal


Senast uppdaterad: 2023-05-09 17:04