Biologisk mångfald

Skogsväg genom skog i höstfärger

Västra Götalandsregionen (VGR) har flera verksamheter som arbetat med frågor runt biologisk mångfald i över 100 år men vill framöver engagera fler och arbeta mer intensivt med frågan. Vi måste ta vara på den kunskap som finns, sprida och utveckla den och länka samman olika aktörer.

Forskningsprogrammet ”Pathways towards an efficient alignment of the financial system with the needs of biodiversity (BIOPATH)”, med Lunds universitet som programvärd, har beviljats finansiering om 50 miljoner kronor under en period av fyra år, med start september 2022. Huvudfinansiär är Mistra (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) och VGR är en av många partner. 

- Detta är en unik möjlighet att förena forskning på biologisk mångfald och ekonomisk forskning, för att hitta transparenta metoder för att informera om hur aktiviteter inom företags- och finanssektorn bidrar till eller motverkar förlusten av biologisk mångfald, säger Henrik Smith professor på Centrum för miljö- och klimatvetenskap (CEC) vid Lunds universitet

Se filmen om Mistra Biopath-projektet - "En värld som värderar naturen" - på Youtube

Varför är biologisk mångfald så viktigt?

Vi behöver friska och motståndskraftiga ekosystem för att naturen och människorna ska må bra. Vi behöver ekosystem som är motståndskraftiga mot klimatförändringar och som kan ge oss de ekosystemtjänster vi behöver som frisk luft, rent vatten, pollinerande insekter med mera.

Idag minskar den biologiska mångfalden och vi måste ta detta hot på allvar.

IPBES (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services) är FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster. 

IPBES tar fram bland annat fram kunskapsrapporter. 

Naturvårdsverket är nationell kontaktpunkt för IPBES i Sverige. 

Fler behöver göra mer 

Nedan finns några exempel på verksamheter inom VGR som verkar inom området och projekt som är på gång.

Styrande dokument för VGR om biologisk mångfald

Linnéa Qvirist

Regionutvecklare - livsmedel och gröna näringar. Föräldraledig.

Telefonnummer

Gustav af Wetterstedt

Regionutvecklare - livsmedel och gröna näringar

Telefonnummer