Kontakt näringsliv och innovation

Helena Starfelt

Avdelningschef

Telefonnummer

Alexandra Schafhauser

Regionutvecklare Brysselkontoret- Digitalisering, forskning & innovation och statsstöd. Tjänstledig.

Telefonnummer

Andreas Albertsson

Regionutvecklare - Science parks, industri, IUC, etablering

Telefonnummer

Andreas Catoni

Regionutvecklare - Teamledare, Film i Väst, Turistrådet, kontakt Sjuhärad

Telefonnummer

Anna Johansson

Regionutvecklare - Inkubatorer och Ungt entreprenörskap

Telefonnummer

Astrid Burhöi

Regionutvecklare Brysselkontoret

Telefonnummer

Mobil: 073-020 95 32

Christine Hollner

Regionutvecklare - Brysselkontoret

Telefonnummer

Hanna Nyroos

Regionutvecklare - Regionala serviceprogrammet, social ekonomi, reserverade upphandlingar

Telefonnummer

Gabriel Skarbäck

Regionutvecklare - Företagsstöd

Telefonnummer

Hanna Bernander

Regionutvecklare - Strukturfondspartnerskapet Västsverige, kontakt Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

Telefonnummer

Josef Gustafsson

Regionutvecklare - internationella organisationer

Telefonnummer

Lena Wingård

Regionutvecklare - Företagsstöd, 1:1 medel

Telefonnummer

Linn Henriksson

Regionutvecklare - Teamledare EU, sekreterare Strukturfondspartnerskapet Västsverige

Telefonnummer

Lisa Lundin

Regionutvecklare - Besöksnäring, kulturella & kreativa näringar, platsutveckling, kontakt Fyrbodal

Telefonnummer

Moa Boéthius

Regionutvecklare - Företagsstöd

Telefonnummer

Robin Stenström

Regionutvecklare - Interreg Nordsjön, Östersjön, Urbact, Europe och Nordsjökommissionen

Telefonnummer

Signe Ahlsten

Regionutvecklare - Företagsstöd

Telefonnummer

Sophia Litsne

Regionutvecklare - Teamledare, Almi Väst, Almi invest, kontakt GR/BRG och export

Telefonnummer

Therese Larsson

Regionutvecklare - Admin. Företagsstöd

Ulrika Bokeberg

Regionutvecklare

Telefonnummer

Wictoria Hedendahl

Regionutvecklare - Projektekonomi

Telefonnummer