Styrelsen för naturbruk

Styrelsen för naturbruk får sitt uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden.

Styrelsen driver Västra Götalandsregionens naturbruksskolor samt Biologiska Yrkeshögskolan. Dess verksamhet ska grundas på inriktning och uppdrag från miljö- och regionutvecklingsnämnden. Uppdrag kan även mottas från externa uppdragsgivare.

Yvonne Kjell

Förvaltningschef

Telefonnummer

Kontor: 0521 - 27 57 00