Tillkännagivande: styrelsen för Sjukhusen i väster, sammanträde 2024-05-31; protokoll

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

styrelsen för Sjukhusen i väster

Sammanträdesdatum

2024-05-31

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2024-06-14

Datum då tillkännagivandet tas ner

2024-07-08

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt

Sekreterare

Michelle Olausson