Tillkännagivande: delregional nämnd östra, sammanträde 2023-11-16; omedelbar justering

Uppdaterad:
Publicerad:

Protokollet § 91 och § 92 är justerat. Justeringen har gjorts offentligt genom tillkännagivande på Västra Götalandsregionens anslagstavla.

Nämnd/styrelse

Delregional nämnd östra

Sammanträdesdatum

2023-11-16

Datum då tillkännagivandet sätts upp

2023-11-21

Datum då tillkännagivandet tas ner

2023-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Bevaras digitalt.

Sekreterare

Matteus Berglund