Fysisk aktivitet och stress

Forskningen inom fysisk aktivitet och stress på ISM har främst inriktas på att utveckla metoder, att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som prevention samt att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Flera forskare vid ISM har sedan Institutet startade sin verksamhet varit särskilt intresserade att studera betydelse av fysisk aktivitet för den stressrelaterade ohälsan. 

Evidensen avseende sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa har stärkts under de senaste åren och det finns relativt stark evidens att regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga lättare psykisk ohälsa inklusive depressiva symptom.  Stressexponering kan bidra till både psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna förebyggas och påverkas av regelbunden fysisk träning.

Fysisk aktivitet betraktas också numera som en viktig del i behandlingen av stressrelaterad utmattning även om flera studier behövs för att säkerställa hur stor betydelse fysisk aktivitet har i behandlingssammanhang.

 

Kontakt

Ingibjörg Jonsdottir