Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Fysisk aktivitet och stress

Forskningen inom fysisk aktivitet och stress på ISM har främst inriktas på att utveckla metoder, att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som prevention samt att undersöka betydelse av fysisk aktivitet som behandling vid stressrelaterad ohälsa.

Flera forskare vid ISM har sedan Institutet startade sin verksamhet varit särskilt intresserade att studera betydelse av fysisk aktivitet för den stressrelaterade ohälsan. 

Evidensen avseende sambandet mellan fysisk aktivitet och psykisk ohälsa har stärkts under de senaste åren och det finns relativt stark evidens att regelbunden fysisk aktivitet kan förebygga lättare psykisk ohälsa inklusive depressiva symptom.  Stressexponering kan bidra till både psykisk och somatisk ohälsa som i sin tur har bevisats kunna förebyggas och påverkas av regelbunden fysisk träning.

Fysisk aktivitet betraktas också numera som en viktig del i behandlingen av stressrelaterad utmattning även om flera studier behövs för att säkerställa hur stor betydelse fysisk aktivitet har i behandlingssammanhang.

Publicerat

Fysisk aktivitet och stressrelaterad utmattning, 2020

Fysiologiska svar på akut stress i relation till fysisk aktivitet, avhandling, 2019

Fysisk aktivitet ger bättre sömn trots skiftarbete, 2017

Fysisk aktivitet på recept, 2016

Hjärt-kärlsjukdom, 2016

Fysisk aktivitet - doserat, 2015

Fysisk aktivitet - gruppinformation, 2015

Fysisk aktivitetsnivå, avhandling, 2015

Aktivitetsmönster över tid, 2014

Skydd mot psykisk ohälsa, 2014

Arbetsförmåga - fysisk aktivitet, 2013

Bra kondition skyddar, 2013

Objectively assessed physical activity, 2013

Mental ohälsa, 2012

Skattningsmetod (SGPALS), 2012

Hälso- och sjukvårdspersonals deltagande, 2011

Fysisk aktivitet förebygger stress, 2010

Skattningsmetod - översiktsartikel (SGPALS)

Läs och lyssna

Läs intervjun med Elin Arvidson i samband med disputationen våren 2019

God kondition hjälper inte vid akut stress

Forskning om fysisk aktivitet uppmärksammas internationellt, 2018

Agneta Lindegård Andersson berättar om vad ISM:s forskning har bidragit till när det gäller ny kunskap kring fysisk aktivitet och utmattningssyndrom. 

Filmer om vår forskning

ISM-rapport 21, En kunskapssammanställning om Hälsa på arbetsplatsen

Kap 10 Livet är inte bara arbete

Kontakt

Professor Ingibjörg H. Jonsdottir ingibjorg.jonsdottir@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2022-02-15 13:33