Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

God kondition hjälper inte vid akut stress

Elin Arvidson
Elin Arvidsson, ISM spikar sin avhandling på Göteborgs Universitet

Forskning om vad som sker i kroppen vid akut stress har i många år fokuserat på hormonet kortisol. Denna studie visar att friska personer verkar ha en helt normal respons på akut stress, oavsett om de har bra kondition eller inte.

Fysisk träning har många positiva effekter, framförallt vid långvarig stressproblematik, men för friska individer som upplever en akut stressituation verkar det inte göra någon skillnad. Resultatet av avhandlingen kan vara till nytta för andra forskare inom både stressfältet och de som forskar på fysisk träning och fysisk aktivitet. Vid genomförandet av den här typen av studier kan de lärdomar vi dragit av denna studie vara värdefulla, säger Elin Arvidson som snart disputerar med sin avhandling.

Vad handlar din avhandling om?

Syftet med avhandlingen var att studera ifall fysisk träning kan påverka vad som sker i kroppen vid akut stress. Friska, men otränade personer inbjöds att delta i studien. Deltagarna fick genomgå ett maximalt konditionstest på ergometercykel samt ett psykosocialt stresstest. Därefter placerades deltagarna slumpmässigt i träningsgrupp eller en kontrollgrupp. Träningsgruppens uppgift var att komma igång med regelbunden konditionsträning tre gånger i veckan, samtidigt som kontrollgruppen fortsatte som tidigare. Ett halvår senare testades båda grupperna på nytt. För att jämföra skillnaden mellan grupperna togs även blodprov för att mäta deltagarnas nivåer av bland annat stresshormonet kortisol. Puls och blodtryck kontrollerades också och deltagarna fick skatta hur stressande de upplevde det psykosociala stresstestet.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Studien visade inga skillnader mellan gruppen som börjat med regelbunden fysisk träning och den grupp som fortsatt som tidigare. Vi såg inget samband mellan hur bra kondition individen hade och kroppens reaktion på akut stress, inte heller mellan hur stressande testet upplevts och den kroppsliga reaktionen. Men det verkar finnas ett visst samband mellan nivåerna av kortisol vid fysisk och psykosocial stress, det vill säga att de individer som reagerade kraftigt vid cykeltestet reagerade kraftigt också på det psykosociala testet och vice versa.

Vad har varit den mest utmanande delen i din forskning?

Att hitta deltagare till studien var en utmaning. Många av de som sökte var lite för aktiva, då vi ville ha ”soffpotatisar”. Just den kategorin söker sig sällan aktivt till en studie som handlar om att börja träna och vi fick tacka nej till många som var intresserade och motiverade att börja träna. Den allra största utmaningen var sedan att få deltagarna att komma igång med regelbunden träning tre gånger i veckan. Många lyckades inte med detta, och flera personer avslutade sitt deltagande innan uppföljningen.

 

Fysiologiska svar på akut stress i relation till fysisk aktivitet