Föreläsningar från ISM om återhämtning

Två kvinnor som presenterar framför en rolups

Fokus för 2021 års konferens i VGR - Tillsammans sänker vi sjukfrånvaron, var återhämtning kopplat till arbete. Under konferensen föreläste forskarna Ingibjörg Jonsdottir och Magnus Åkerström från Institutet för stressmedicin om återhämtning kopplat till arbetet utifrån aktuell arbetsmiljöforskning.

Föreläsning: Alla behöver återhämtning med från vad?

Föreläsare: Ingibjörg Jonsdottir

Föreläsning: Alla behöver återhämtning men när och hur?

Föreläsare: Magnus Åkerström