Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Guide - Joniserande strålning-Röntgen/Medicinska kontroller

Halvbild på en person som ligger i en strålningsmaskin och får strålningsbehandling. Gröna och röda ljusmarkeringar syns på personens kropp.

Inledning

Joner är kemiskt reaktiva och kan orsaka skador på levande vävnad. Det är den mekanismen som gör joniserande strålning ohälsosam. Beroende på dos, exponeringstid och strålningens sammansättning kan joniserande strålning orsaka celldöd och cancer. Exponering för joniserande strålning förekommer huvudsakligen vid röntgenarbete. 

Det är därför krav på medicinska kontroller vid arbete med joniserande strålning enligt kategori A. De har till syfte att:  

 • upptäcka tidiga tecken på ohälsa samt  
 • skydda särskilt känsliga medarbetare 

Syftet med denna guide är att förebygga ohälsa hos medarbetare som arbetar med joniserande strålning.

Enligt föreskrifterna om medicinska kontroller krävs att chefen dokumenterar genomförandet av dessa. Det krävs också att chefen har ett register över medarbetare som berörs. För att uppfylla lagens krav finns ett formulär under "tidiga signaler" i HälsoSAM där denna dokumentation ska ske. För att detta också ska bli ett register krävs dokumentation om när chefen har anordnat medicinska kontroller samt resultatetet av eventuella tjänstbarhetsbedömningar.

HälsoSAM

Steg för steg

Dela in medarbetarna i kategori A eller B. Fastställ stråldoser för medarbetare som tillhör kategori A genom individuella mätningar eller beräkningar:

En medarbetare ska tillhöra kategori A om medarbetaren kan få sådana årliga stråldoser att den:

 • effektiva dosen överskrider 6 millisievert
 • ekvivalenta dosen till ögats lins överskrider 15 millisievert
 • ekvivalenta dosen till extremiteter överskrider 150 millisievert
 • ekvivalenta dosen till huden som ett medelvärde över 1 kvadratcentimeter överskrider 150 millisievert, oavsett hur stor yta som exponeras.

En medarbetare ska tillhöra kategori B om medarbetaren kan få sådana årliga stråldoser att den:

 • effektiva dosen överskrider 1 millisievert, men inte 6 millisievert
 • ekvivalenta dosen till extremiteter överskrider 50 millisievert, men inte 150 millisievert
 • ekvivalenta dosen till huden som ett medelvärde över 1 kvadratcentimeter överskrider 50 millisievert, men inte 150 millisievert, oavsett hur stor yta som exponeras

Säkerställ som tillståndshavare/arbetsgivare att medarbetare i kategori A alltid har ett giltigt tjänstbarhetsintyg som grundas på en tjänstbarhetsbedömning och som visar att medarbetaren är tjänstbar eller tjänstbar under vissa förutsättningar.

Ett tjänstbarhetsintyg gäller i högst ett år.

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Basera ALLTID den första tjänstbarhetsbedömningen/-intyget för en medarbetare på en läkarundersökning. Genomför därför en första läkarundersökningen före påbörjat arbete med joniserande strålning/röntgen. 

Läkaren ska i samband med denna tjänstbarhetsbedömning/-intyg och i samråd med medarbetaren bedöma: 

 • om de kommande tjänstbarhetsbedömningarna/-intygen behöver ske med kortare tidsintervall än 1 år. 

 • om de kommande tjänstbarhetsbedömningarna/-intygen ska baseras på läkarundersökningar eller hälsodeklarationer.

 • de medicinska undersökningarnas omfattning. 

Syftet är att möjliggöra en individuell anpassning av tjänstbarhetsbedömningen.

Även om en medarbetare bedöms vara tjänstbar kan vissa villkor ställas upp för att hen ska få sysselsättas i det arbete som är anledningen till undersökningen tex:

 • krav på frekventa läkarundersökningar eller
 • tjänstbarhet endast för vissa specificerade arbetsuppgifter

Genomför kommande tjänstbarhetsbedömningar/-intyg  

 • Det tidigare kravet på att tjänstbarhetsbedömningen/-intyget fortsättningsvis skulle baseras på en läkarundersökning, minst vart tredje år, har ersatts med möjligheten att mera flexibelt kunna boka in medarbetaren på läkarundersökning utifrån hens individuella förutsättningar. Detta innebär att vid varje läkarundersökning bestäms när nästa läkarundersökning ska ske och de årliga tjänstbarhetsbedömningarna däremellan sker med stöd av inskickad hälsodeklaration.
 • Läkaren gör utifrån ”underlaget” en tjänstbarhetsbedömning och utfärdar ett nytt intyg.

Se "Checklistor och mallar" samt "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

 • För en medarbetare som tillhör kategori B ska den effektiva dosen och de ekvivalenta doserna övervakas genom mätningar, beräkningar eller bedömningar i sådan omfattning att det går att visa att indelningen i kategori B är korrekt.
 • Medarbetare i kategori B behöver inte genomgå en Läkarundersökning/Hälsodeklaration med Tjänstbarhets-bedömning/-intyg. 

Se "Fördjupande länkar och dokument" nedan.

Tjänstbarhetsintyget ska förvaras hos arbetsgivaren.

För varje medarbetare i kategori A ska arbetsgivaren bevara:

 • övergripande information om arbetsuppgifter
 • dokumentation av årliga stråldoser
 • utfallet av tjänstbarhetsbedömningar

Dokumentationen ska bevaras tills medarbetaren har eller skulle ha uppnått en ålder av 75 år, dock i minst 30 år efter det att medarbetaren har upphört att tillhöra kategori A. 

Stöd i det praktiska arbetet

Västra Götalandsregionen

Anpassningsbara dokument

Titel

Strålsäkerhetsmyndigheten

Ansvar och roller

Chefens ansvar innebär att: 

 • Dela in medarbetare i kategori A och B i verksamhet med joniserande strålning och som kräver tillstånd.
 • Uppfylla kravet på att ha aktuella tjänstbarhetsbedömningar/-intyg för medarbetare i kategori A. Det innebär att nyanställda får genomgå en läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning/ -intyg före påbörjat arbete med joniserande strålning samt därefter läkarundersökning/hälsodeklaration med tjänstbarhetsbedömningar/-intyg med rätt tidsintervall.  
 • Inte sysselsätta medarbetare i kategori A i arbete med joniserande strålning som hen saknar aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg för. 
 • Dokumentera på respektive medarbetare i hälsoSAM att hen tillhörande kategori A har genomgått medicinsk kontroll och med koppling till aktuell tjänstbarhetsbedömning/intyg.

Medarbetarens roll innebär att:

 • Genomgå läkarundersökning/hälsodeklaration med tjänstbarhetsbedömning/-intyg vid arbete med joniserande strålning, om medarbetaren ska ha eller behålla arbeten som tillhör kategori A.  

Skyddsombudet ska samverka med chefen när det gäller att: 

 • Dela in medarbetare i kategori A och B i verksamhet med joniserande strålning och som kräver tillstånd.
 • Uppfylla kravet på att ha aktuella tjänstbarhetsbedömningar/-intyg för medarbetare i kategori A. Det innebär att nyanställda får genomgå en läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning/-intyg före påbörjat arbete med joniserande strålning samt därefter läkarundersökning/hälsodeklaration med tjänstbarhetsbedömningar/-intyg med rätt tidsintervall.  
 • Inte sysselsätta medarbetare i kategori A i arbete med joniserande strålning som hen saknar aktuell tjänstbarhetsbedömning/-intyg för.  

Senast uppdaterad: 2022-04-13 15:34