Kulturnämndens kultur- och arbetsstipendiater 2017

Av över 550 sökande valde kulturnämnden ut 26 stipendiater som hedrades på Gunnebo slott i Mölndal under nämndens sista sammanträde innan sommaren. 10 kulturstipendier, ett Skaraborgsstipendium samt 15 arbetsstipendier delades ut till personer som på olika vis berikat och berikar kulturlivet i Västra Götaland.

Kulturstipendiater

Tio kulturstipendier á 30 000 kronor till personer verksamma i Västra Götaland inom olika konstområden. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till fortsatt utmärkta insatser i kulturlivet.

 • Johan Fågelström (film)
 • Daniel ”Ekta” Götesson (konst)
 • Anders Jormin (musik)
 • Khashayar Naderehvandi (litteratur)
 • Andreas Nilsson (film)
 • Magnus Gramén (konst)
 • Jill Lindström (konst)
 • Åsa Nordgren (musik)
 • Pia Törnell (konsthantverk)
 • Jelizaveta Suska (konsthantverk)

Skaraborgsstipendiat

Ett Skaraborgsstipendium á 20 000 kronor till en person med anknytning till Skaraborg. Stipendiet finansieras av Skaraborgs jubileumsfond.

 • Hans Thomsson (konst)

Arbetsstipendiater

15 arbetsstipendier á 100 000 kronor till personer verksamma inom kulturlivet i Västra Götaland. Syftet med stipendierna är att uppmuntra till utmärkta insatser i kulturlivet och stärka kulturskaparnas arbetsvillkor. Stipendiaterna har utsetts av en jury som 2017 består av Lina Ekdahl (litteratur), Andreas Engström (musik), Cecilia Gelin (bildkonst), Anna-Stina Lindén Ivarsson (design, konsthantverk) och Petra Revenue (scenkonst, film).

 • Patrik Bengtsson (konst)
 • Elisabeth Bergh (musik)
 • Benedikte Esperi (performance)
 • My Hellgren (musik)
 • Anna Elzer Oscarsson (konsthantverk)
 • Lei Feng Johansson (musik)
 • Love Hultén (design)
 • Peter Kruse (konst)
 • Anton Källrot (film)
 • Jenny Magnusson (konst)
 • Anna Mattson (litteratur)
 • Klara Persson (litteratur/bild)
 • Åsa Norberg/Jennie Sundén (konst)
 • Peter Törnqvist (litteratur)
 • Daniel Rybakken (design)