Nyhetsbrev kultur

Nyhetsbrevet skickas ut efter kulturnämndens sammanträden, ungefär åtta gånger om året med eventuella specialutskick vid särskilda händelser. Nyhetsbrevet samlar upp viktiga nyheter sen det förra utskicket, samt uppdaterar om nya beslut i kulturnämnden och kommande händelser inom kulturområdet med koppling till VGR:s kulturverksamheter.

Brevet riktar sig till yrkesverksamma inom konst och kultur, dig som enskild konstnär eller kulturutövare, organisationer, föreningar och företag inom konst och kultur, till dig som arbetar i kommun, kommunalförbund, region eller på myndighet, journalister samt alla som är intresserade av kulturnämndens arbete.

Nyhetsbrevet görs av medarbetare på Kulturförvaltningen.