Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Målbild tåg 2035

Kvinna på tågstation
Fotograf: Thomas Harrysson

Målbild tåg 2035 är en del av trafikförsörjningsprogrammet och beskriver hur tågtrafiken i Västsverige kan utvecklas fram till 2035.

För Västra Götalandsregionen är det ett uttalat mål att knyta samman Västra Götalands huvudorter bättre. Även bättre förbindelser till regioncentrum i grannlänen efterfrågas, och tåget ska fungera som ryggrad när det gäller invånarnas pendlingsresor in mot Göteborg.

Antalet tågresor i Västra Götaland har mer än fördubblats sedan 1999. Det finns en stor potential för att avlasta vägnätet och ytterligare öka tågresandet i framtiden.

Målsättning

Västra Götaland ska vara ett konkurrenskraftigt tillväxtområde, som erbjuder god livskvalitet. Kommunikationer som fungerar bra innebär att invånarna snabbt kan ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter.

Målsättningen i målbilden är att tågresandet i Västsverige ska trefaldigas från år 2006, till 130 000 resor/dag år 2035.

Hur ska vi nå målet?

För att nå målet måste tågtrafiken byggas ut kraftigt. Idag är många av tågen fullbelagda under maxtimmarna och järnvägens kapacitet är begränsad. I målbilden föreslås tätare avgångar, längre tåg, högre hastighet och ett väl utbyggt järnvägsnät. Tågtrafiken byggs ut mest där det finns störst resandeunderlag, men kommer även att byggas ut i stråken där resandeunderlaget är mindre. På så vis får alla invånare i Västra Götaland bättre tågtrafikutbud.

Målbilden är framtagen i bred samverkan eftersom det krävs att många arbetar i samma riktning för att vi ska nå målen. Förutom förbättringar av järnvägens infrastruktur handlar det om bebyggelseplanering, utbyggnad av gång- och cykelvägnät, pendelparkeringar och andra åtgärder som stödjer ett kollektivt resande.

Målbild Tåg delmål 2028 inklusive storregional busstrafik

Martin Elofsson

Handläggare, infrastruktur, trafik och kollektivtrafikfrågor
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2021-10-28 12:58