Undersköterska

Är du omhändertagande, noggrann och bra på att få andra att känna sig trygga? Då kan undersköterska vara ett yrke för dig!

Som undersköterska på ett sjukhus arbetar du med omsorg och stöd till patienterna. Du hjälper patienterna med deras personliga hygien, städar, bäddar och delar ut mat. Andra vanliga arbetsuppgifter är att kontrollera patienters temperatur, mäta blodtryck och ta vissa prover. Du använder olika typer av teknikutrustning, exempelvis liftar. På en vårdcentral är det vanligt att du assisterar läkare och sjuksköterskor vid undersökningar och behandlingar, samt beställer material. Eftersom du har mycket kontakt med patienterna och hjälper och stöttar dem på olika sätt är det bra om du är serviceinriktad och tycker om att arbeta nära människor.

Utbildning: Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen