Transportarbetare

Är du serviceinriktad, ansvarfull och flexibel? Då kan transportarbetare vara ett yrke för dig!

Som transportarbetare inom hälso- och sjukvården arbetar du med transporter av gods inom sjukhuset och till vårdcentraler. Du ser till att nödvändiga produkter, som sjukvården behöver för att fungera, finns på rätt plats i rätt tid. Det kan handla om exempelvis läkemedel, mat och textilier. Du hämtar upp varorna på sjukhusets godsmottagning med truck och kör dem sedan till olika avdelningar via kulvertarna. I jobbet möter du både kunder, patienter och arbetskamrater så det är bra om du är hjälpsam och gillar att samarbeta. Jobbet kan innebära tunga lyft så det är också bra om du gillar att arbeta med kroppen.

Utbildning: Grundskola.

Arbetsmarknadsprognos: Lätt att få jobb.

Respektive förvaltning har en HR-funktion som kan besvara personalfrågor.

Alla förvaltningar och bolag i Västra Götalandsregionen